ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Učební materiály hudební nauky

Přihlášení na online výuku

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Hudební nauky.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JiYWNmNjEtNGMwMS00YTRmLWJjZWYtMjVmOWRlYmUzNTg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%222e03a35c-2556-445d-ae33-e9f49f593715%22%7d

Učební materiály pro PPHV, PHV a HN v období od 19. 10. 2020

PPHV a PHV, materiály na výrobu hudebního nástroje, postup výroby hudebního nástroje

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Učební materiály pro PPHV, PHV a HN v období od 12. 10. 2020

Moji milí muzikanti a rodiče, máme před sebou opět několik dnů, ve kterých se bohužel nemůžeme společně setkávat. Já se vám ovšem nikam neschovávám....:-). Prozatím přicházím "na návštěvu" prostřednictvím našeho školního webu. V tuto dobu ještě nevíme, jak dlouho se tímto způsobem budeme setkávat. Naše škola právě řeší i jiné způsoby komunikace (Teams). Proto prosím sledujte  web ZUŠ, kde budou průběžně podávány další informace. Pro tento týden (12. 10. - 16. 10. 2020) jsou zde zadány materiály pro všechny ročníky hudební nauky a phv. Přeji vám všem pevné zdraví.

Lenka Pelouchová

Učební materiály naleznete po kliknutí na název učební skupiny.

PPHV

PHV

1. ročník, posuvky

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Učební materiály pro PPHV, PHV a HN v období od 30. 9. 2020

PPHV - úloha, nahrávka zvuky a tóny

PHV - úloha, nahrávka vysoké a hluboké tóny

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1. 6. - 7. 6. 2020

Milí muzikanti, hudební nauka bude do konce školního roku probíhat už pouze distanční formou. Půjde tedy nadále o samostatné procvičování již probrané látky pomocí pracovních listů a jiných pomůcek, které jsem pro vás dosud na stránky každý týden vkládala.

Každý týden jste se mohli těšit na mé pozdravy z hudební nauky (pracovní listy, hry, odkazy, interaktivní procvičování – vše, co vám může pomoci k opakování a upevnění látky). Tento týden vkládám poslední materiály.

Někteří z vás využili nabídky a kontaktovali mne – moc chválím za aktivitu. Skutečně si vážím toho, že mi posíláte emaily a zprávy s vyplněnými prac. listy, fotky …. Zvláště děkuji rodičům, protože na vás dohlíží a vedou vás k tomu, abyste na hudební nauku nezapomínali. Věřte, že mi nešlo o to zahltit vás náročným učivem, ale jde mi o to zůstat v kontaktu s vámi a s hudební teorií, která jak už víme, může být i zábavná. Ti, kteří využili nebo ještě využijí naší nabídky hudebních nauk, nechť mi prosím také napíšou email (lenka.pelouchova@seznam.cz), sms , WhatsApp (606 838 179). Můžete posílat fotky, vypracované listy, nebo jen váš názor na to, co se vám nejvíce líbilo, co vás nejvíce zaujalo atd. Stačí vybrat jednu aktivitu. Je to úplně nová situace, která mi přináší i jinou zpětnou vazbu než při výuce ve škole.

Všechny vás moc zdravím L. Pelouchová

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. a 5. ročník

25. 5. - 31. 5. 2020

Milí hudebníci, důležitá informace pro vás, kteří navštěvujete hudební nauku a přípravnou hudební výchovu je, že do konce školního roku bude naše výuka probíhat pouze touto distanční formou. Bohužel, podmínky, které vydalo ministerstvo, bychom nebyli schopni reálně splnit. Naše výuka probíhá z většiny ve velkém počtu dětí, náplní hodiny není pouze teorie za stolem, ale především si teorii ověřujeme hravou formou, potřebujeme pohyb a kontakt a využití hudebních nástrojů a jiných pomůcek atd.  Z těchto důvodů nejsme schopni zajistit výuku prezenční formou. Materiály a cvičení k hudební nauce najdete i nadále zde na webu školy.

 

Pro skupinu PHV a 1. ročníků jsem připravila kartičky s hudebními pojmy. Zkus přiřadit k sobě dvojice, které spolu souvisí (můžeš spojit čarou, nebo označit stejnou barvou, nebo rozstříhat a seskládat).

Kartička 1

Kartička 2

Kartička 3

1. ročník – Písnička v notách – písničku si vytiskni, vystřihni podle vodorovných čar a pak na jednotlivé takty. Bude-li to možné, zkus si písničku zahrát na nástroj, přečti si noty. Zvládneš určit, která nota je nejnižší a která nejvyšší? Kolik taktů má písnička? Kolikrát je v písničce nota g1? Koukni se na druhý takt – kolikrát se tento takt v písničce opakuje? V závorce najdeš odpovědi – ale jsou úmyslně napřeskáčku (4, 16, a1, d1, 19).

 

2. ročník – hudební skládačka- vytiskni a rozstříhej list na dílky, které jsou vyznačeny. Tvým úkolem je poskládat obrázek v co nejkratším čase, určit název hudebních nástrojů a zařadit je do skupiny (např. housle – strunný – smyčcový).

 

3. – 5. ročník – hudební křížovka – vytiskni a vystříhej jednotlivá písmena. Tvým úkolem je skládat z písmen křížovku – hudební pojmy (v hodinách hrajeme jako hudební scrable). Podstatou je, aby vodorovně i svisle nevznikly dvě nebo tři písmena vedle sebe, které nic neznamenají.

A                                            B                             N

L              E             G            A             T             O           

T                                             S                             T

                                                               T             A             K             T

Křížovka 1

Křížovka 2

Křížovka 3

Křížovka 4

18. 5. - 24. 5. 2020

Milí muzikanti, mnozí z vás tento týden začínají opět navštěvovat naši školu. Hudební nauka je vyučována zatím stále touto dálkovou formou. A tak i pro tento týden nabízím tyto materiály:

PHV

Hudební ZOO

https://www.youtube.com/watch?v=76NWo7OrveY

 

1. ročník

Doplň noty a názvy not.

 

2. ročník

Vybarvi obrázek podle hodnoty not a pomlk.

 

3. – 5. ročník

Cvičebna not – procvičuj soutěžní formou své hudební znalosti. Kdo by si tyto znalosti potřeboval před samotnou hrou znovu osvěžit, má možnost (Noty v jednotlivých oktávách)

http://cvicebna.zusbustehrad.cz/?fbclid=IwAR34YOfbCE3ypvXs3GXrS5uE9FCfTEX0iWLTJWeflYaYzbRoC9JUcfEt4aQ

11. 5. - 17. 5. 2020

Naši milí muzikanti, částečně se začíná rozjíždět výuka v naší škole, a tak mnozí z vás pídí po informacích, jak to bude s výukou hudebních nauk. Postupně se začíná vyučovat pouze individuální výuka. Proto naše hudební nauky pojedou zatím nadále touto distanční formou.

Proto i tento týden dávám k dispozici vyzkoušet si hravé úkoly, které vás jistě potěší a zároveň něco naučí.

PHV – 3. ročník – HUDEBNÍ SKRÝVAČKY

 (Najdi ve větách ukrytá slova, týkající se daného hudebního tématu)

Skrývačky

Výsledky

 

4. – 5. ročník – HUDEBNÍ HRY (přetáhněte odpovídající pojmy na sebe, aby při správné odpovědi zmizely)

Dějiny hudby

https://quizlet.com/291543285/match

 

Durové a mollové stupnice (jejich předznamenání)

https://quizlet.com/278879145/match

https://quizlet.com/292420504/match 

4. 5. - 10. 5. 2020

Naši milí muzikanti, máme za sebou již několik týdnů bez školy (tedy bez docházení). Škola se ale nikam neschovala a tak přichází na návštěvu přímo k vám domů.  V tuto dobu ještě nevíme, jak dlouho s vámi doma zůstane.

Tento týden vás navštíví písnička (1. – 5. ročník) Na našem dvoře. Práce s touto písničkou je rozdělena podle ročníků. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, použijte svůj notový sešit, kde byste měli vše nalézt.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. + 5. ročník

Poslech písničky naleznete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=kxuVpxsq2kA

 

Samozřejmě opět myslím také na naše nejmladší (PHV), kterým posílám veselé zpracování Malé noční hudby.

https://www.youtube.com/watch?v=ETSdeb-YK4s&feature=youtu.bemailto%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DETSdeb-YK4s&feature=youtu.be

 

A ještě hudební večerníčkové hádanky.

https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2SIq0

 

27. 4. - 3. 5. 2020

Milí muzikanti, tento týden dostáváte nabídku na odkazy, ve kterých je jasně a srozumitelně vysvětlen základ – délka not, trvání a délka taktů, noty a rytmus. Je to taková „první pomoc“ v základech hudby.

https://www.youtube.com/watch?v=x0HNRxWQ5uI

https://www.youtube.com/watch?v=AUJuMZQT5w4

Vzhledem k tomu, že Česká televize v sobotu 25. dubna od 20:00 živě vysílala další benefiční koncert nazvaný Pomáháme s Českou filharmonií, přikládám odkaz na celý tento koncert. Udělejte si alespoň trošičku času a poslechněte si ….. stojí to fakt za to!

https://art.ceskatelevize.cz/360/primy-prenos-ceska-filharmonie-opet-pomaha-94znG

Během tohoto koncertu vystoupili pod taktovkou dirigentů Jakuba Hrůši a Václava Lukse sólisté Radek Baborák, Ivo Kahánek, Josef Špaček, Jiří Vodička, Jan MráčekAleš Bárta. Doprovodili je hornisté České filharmonie a PKF – Prague Philharmonie plus smyčcové sekce České filharmonie a barokního orchestru Collegium 1704.

V prázdné Dvořákově síni pražského Rudolfina zazněly – v komorních aranžích – skladby Antona Brucknera, J. S. Bacha, H. L. Hasslera, Antonína Dvořáka, Antonia Vivaldiho, Camilla Saint-Saënse, Leoše Janáčka a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Během koncertu platila přísná hygienická opatření, aby byl bezpečný pro všechny zúčastněné. Účinkující dodržovali doporučené odstupy, moderátor a účinkující nevstupovali na pódium stejnými dveřmi, televizní štáb používal respirátory. Přenos umožnila vyspělá digitální technologie včetně dálkově ovládaných robotických kamer instalovaných ve Dvořákově síni v průběhu minulé sezony.

20. 4. - 26. 4. 2020

Milí hudebníci,

opět se s vámi setkávám a to v hravém duchu. Pro ty nejmenší z našich hudebkových skupin zprostředkovávám pořad České televize a to předmět "Hudebka". Na tomto odkazu máte možnost vidět milou lektorku Orffovy společnosti Karolínu Řepovou, která vždy přichází s nádhernými nápady. Písnička Kuchyňská kapela je tu vypracovaná všemi možnými způsoby - přehledně, hravě, se spoustou nápadů. Už teď se velmi těším, že si ji společně také užijeme.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12810-hudebka/

 

S vámi staršími se podělím o naši známou hru Dobble. Využíváme ji v našich hodinách. Pokud tedy máte možnost vytištění, je vám k dispozici. Užijte si hru se svými nejbližšími. Také ještě odkazuji na hru, která se podobá naší oblíbené "šibenici".

https://www.youtube.com/watch?v=k3zB7jMtye8&t=90s

14. 4. - 19. 4. 2020

Milí muzikanti,

dnes dostáváte nabídku poslechového kvízu. Myslím, že právě poslech hudby je pro nás všechny v dnešní době jednou z možností příjemné relaxace. Doufám, že bez ohledu na styl hudby, který vyznáváte, si ji náležitě užijete. Starší ročníky si jistě poradí ( s většinou skladeb jsme již pracovali), mladší ročníky se o to také mohou pokusit a pokud budou mít rodiče chuť, možnost a čas, můžou si ty krásné chvíle užít s vámi. Kontrolu si provedete sami (příští týden budou k dispozici správné odpovědi).

Může také vyzkoušet hudební hádanky - poznáš lidové písničky dle obrázků? Správné odpovědi najdete ve spodní části přílohy.

Pokud vás zaujaly kvízy z minulého týdne (6. 4. - 10. 4.), můžete si nyní ověřit vaše odpovědi.

6. 4. - 10. 4. 2020

Milí muzikanti, přicházím s další možností, kdy máte šanci vyzkoušet a " oprášit svoje vědomosti". NEJEN pro ty nejmenší z nás ( PHV, 1. ročník, 2. ročník ......) je tu připraven Hudební deníček - můžeš si zde zapisovat, malovat, dále tvořit atd. Bylo by moc fajn, až se opět sejdeme, prohlédnout si deníčky navzájem. A vy starší - řešení všech kvízů zašlu v dalším příspěvku do našich  nauk. Přeji vám všem pěkné velikonoce... L. P.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4+5. ročník

Hudební deníček

30. 3. - 5. 4. 2020

Moji milí muzikanti, opět dávám k dispozici něco málo k naší hudební teorii. Můj cíl a přání je, aby vám hudba dávala radost a potěšení v těchto pro nás všechny nezvyklých časech. Děkuji vám za čas, který věnujete domácímu muzicírování a té troše teorie a dalším uměleckým činnostem a za milé zprávy, které mi posíláte.

NEJEN pro PHV a 1. ročník

Hudební pexeso

Skrývačky

NEJEN pro 2. A 3. ročník

Podívej se na pořad Hudební perličky

https://decko.ceskatelevize.cz/hudebni-perlicky

Zvládneš si odpovědět na tyto otázky?

Antonín Dvořák

Jak se jmenuje skladba, k níž získal A. D. inspiraci z rytmu jedoucího vlaku?

Na jaké hudební nástroje uměl A. D. hrát?

Jak se jmenuje jeho nejznámější symfonie?

Bedřich Smetana

Co je to symfonická báseň?

Jak se jmenuje cyklus symfonických básní B. Smetany?

Pro koho (co) skládal svá díla?

Jaká známá písnička se objevuje v jeho skladbě?

NEJEN pro 4. a 5. Ročník

https://decko.ceskatelevize.cz/hudebni-perlicky

V pořadu Hudební perličky si klikni na „hudební kolotoč“. Tvým úkolem je roztočit kruh (tím si vylosuješ hudební ukázku), zazní krátká melodie ze skladby známého skladatele a musíš si ji zapamatovat. Dle sluchové paměti ji v perličkách vyklikej (nastav tlačítka tak, aby to znělo jako v hudební ukázce).

Vyzkoušej si také „hudební kvíz“. Všechny odpovědi najdeš v pořadu P. Šporcla Hudební perličky anebo se ti na samém konci ukážou správné odpovědi.

23. 3. - 29. 3. 2020

KŘÍŽOVKY

Milí žáci, v následujících odkazech naleznete další úlohu v rámci hudební nauky. Kdo z Vás zvládne vyluštit křížovku pro svůj ročník, může se pokusit luštit i u ročníků vyšších :-)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

16. 3. - 22. 3. 2020

Naši milí hudebníci, víme, že naším cílem je, aby hudební nauka nebyla jen pouhou teorií a nudou. Momentální situace nám dává prostor spíše k té teorii.  Proto pokud máte náladu a chuť procvičovat něco málo z hudebního světa, máte po dobu uzavření školy možnost domácí práce. Stačí kliknout na odkaz ročníku do kterého chodíte :-)

1. ročník 

2. ročník

3. ročník

4. ročník 

5. ročník

 

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Seznamte se: Martin Šulc

Seznamte se s jedním z našich úspěšných bývalých žáků :-) Gratulujeme Martinovi Šulcovi k jeho úspěšně nastartované kariéře hudebníka a přejeme mu do dalších let mnoho úspěchů. Stejně tak gratulujeme paní učitelce Lence Slaninové, která má na této hvězdné kariéře nemalý podíl!! :-)

https://operaplus.cz/seznamte-se-martin-sulc/?fbclid=IwAR36Uuf4kxUtQ5epoC3FFSnyQnKNvePnsbM3_OXrYv6vD0QQZtaL-wqwKac

 

Výuka VO pan učitel Mgr. Vilém Roženský

Vážení milí žáci, rodiče,

v době, kdy musíme vyučovat výtvarný obor distančním způsobem, jsem k dispozici na aplikaci WhatsApp pod telefoním číslem 608646922. Děkuji.

Vilém Roženský

Informace k výuce sborového zpěvu

Vážení rodiče a milí zpěváčci,
vzhledem k nastalé situaci i náš sbor přechází na distanční výuku, která bude probíhat následovně:
- budete posílat nahrávky zadaných úkolů vždy do středy
- úkoly budou vyhodnoceny v době výuky sboru a v těchto hodinách budou možné konzultace a hlasová poradna

Úkoly pro sbor:
cvičíme operu Brundibár, 1. jednání, posíláte nahrávky jednotlivých hlasů
Sólisté:
Aninka, Pepíček, Mlékař, Strážník
Recitace: Zmrzlinář, Pekař, Mlékař
Sbor:
každý nazpívá svůj hlas, i sólisté zpívají sborové party
posílejte přes WhatsApp na čísla:
723 516 815 a na 723 038 208 (na obě čísla, prosím)
Termín: do středy 21.10.2020

Přihlášení na výuku do VO - skupiny Jany Řeřábkové

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Výtvarného oboru Bc. Jana Řeřábková.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví.

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjAyYTYxYTktZmE1MC00ZmE0LTlmN2MtZWU2MGM3OTQ1MTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%22c2adf82a-3dd7-4ab0-8879-9bdc98550568%22%7d

 

Přihlášení na výuku HUDEBNÍ NAUKY

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Hudební nauky.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví .

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JiYWNmNjEtNGMwMS00YTRmLWJjZWYtMjVmOWRlYmUzNTg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%222e03a35c-2556-445d-ae33-e9f49f593715%22%7d

Přihlášení na výuku TANEČNÍHO OBORU

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Tanečního oboru.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví.

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWExZDExZTctNDJhMS00NTdlLWFlZmItNmViN2Y1NGFlMGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%220e5d4b10-8161-4d28-a1e4-036e12058d93%22%7d

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

  • Lomnice nad Lužnicí
  • Suchdol nad Lužnicí
  • České Velenice

 


Partneři školy:

Zavřít

NA SVISLÉ LIŠTĚ VPRAVO JSOU UVEDENY ODKAZY NA TEAMS PRO VÝUKU HUDEBNÍCH NAUK, TANEČNÍHO OBORU A VÝTVARNÉHO OBORU SKUPIN PANÍ UČITELKY Bc. JANY ŘEŘÁBKOVÉ. DÁLE ZDE NALEZNETE UČEBNÍ MATERIÁLY HUDEBNÍCH NAUK A PHV, INFORMACE OHLEDNĚ SBOROVÉHO ZPĚVU A VÝUKY PANA UČITELE Mgr. VILÉMA ROŽENSKÉHO. 

Vážení milí, žáci a rodiče,

bohužel jak všichni víte, situace kolem nás je více než složitá. Ovšem, musíme vše zvládnout co nejlépe. Všichni pedagogové informují své žáky o způsobu individuální distanční výuky. Pro skupinové obory – VO, LDO, TO a v HO soubory, sbory a komorní hry máme připraveny varianty co možná nejhladšího průběhu distančního studia. U VO, LDO a TO pedagogové rozesílají mailem zákonným zástupcům odkaz na připojení do aplikace Teams. Výuka u všech pedagogů probíhá dle stanovených rozvrhů s možností individuální domluvy o jiné eventualitě. Pro případné předání notového materiálu a potřeb pro VO, LDO a TO bude možná po dohodě mezi pedagogem a rodiči žáka. Tento způsob výuky se týká dle časového horizontu a nařízení vlády ČR dle předpokladu zlepšení situace s pandemií do 1. 11. 2020. Hlavně však pro tento a příští pracovní týden až do určených prodloužených podzimních prázdnin 26. – 30. 10. 2020. Těšíme se na další spolupráci, s přáním všeho dobrého a úctou za pochopení.

Za naší milou ZUŠku MgA. Matouš Řeřicha

VÁŽENÍ RODIČE, O DĚNÍ V ZUŠ VÁM ZASÍLÁME HROMADNÉ EMAILY. PROSÍME KONTROLUJTE VAŠE EMAILOVÉ SCHRÁNKY, NĚKDY NÁŠ EMAIL MŮŽE SPADNOUT DO HROMADNÝCH ZPRÁV NEBO DO SPAMU!!

 

 

 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím