ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Plán práce 2023/2024

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2023/20204 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

 Srpen

 • 15. - 20. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 30. 8. Školení BOZP a PO 14 h.
 • Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2023/2024.

Školní rok 2023/2024

Září

 • 4. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2023/2024 na všech pracovištích.
 • 4. 9. – 12. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 • 12. 9. Kompletní uzavření stavu stávajících žáků ve školní matrice v programu Klasifikace.
 • 13. 9. Pedagogická rada v 10 h.
 • 13. 9. - 18. 9. Uzavření případného dodatečného přijímání žáků vedených v evidenci uchazečů o vzdělání.
 • 16. 9. Jihočeský festival zdraví, Masarykovo nám. 10:30 a 14:00.
 • 18. – 26. 9. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 28. 9. Státní svátek.
 • 30. 9. Svatováclavské slavnosti, účinkují žáci ZUŠ, Masarykovo nám., 12:30 a 15:30 h.

Říjen       

 •   2. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 •   6. 10. Porada ředitelů JČ kraje, ZUŠ Třeboň.
 • 13. - 15. 10. XXI. ročník Písňové soutěže B. Martinů, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy.
 • 19. 10. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 20. 10. Třídní koncert žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 23. 10. Třídní koncert žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 26. 10. – 27. 10. Podzimní prázdniny (čtvrtek a pátek).
 • 26. - 29. 10. Mezinárodní soutěž "Bachovská cesta", ZUŠ Dobřany.
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. V Třeboni vystoupení žesťového souboru ZUŠ (sobota).
 • Fórum Zdravé město Třeboň. Beseda – 17 h.

 Listopad

 •   2. 11. Třídní koncert žáků Evy Šejvlové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 17 h.
 •   6. 11. Znovuotevření Městské knihovny Třeboň po rekonkstrukci, vystoupí žáci pěveckého oddělení ze třídy MgA. Stanislavy Blažíčkové, 15 h.
 •   6. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 •   8. 11. Slavnostní koncert žáků ZUŠ, Gymnázium Třeboň, aula, 17 h.
 • 12. 11. Třídní koncert žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 15. 11. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 16. 11. Třídní koncert žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ, 16:30 h.
 • 16. 11. Koncert žáků v Lázních Aurora, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 17. 11. Státní Svátek - Den boje za svobodu a demokracii (pátek).
 • 21. 11. Třídní koncert žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 21. 11. Třídní koncert žáků Mgr. Jitky Balcarové a Bc. Lenky Pelouchové, pobočka Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 28. 11. Vánoční miniturné XI., Lomnice nad Lužnicí, Základní škola Lomnice nad Lužnicí, 17 h.
 • 30. 11. Třídní koncert žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • Inventarizace na pobočkách.
 • BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel a školnice). 
 • Inventarizace k 31. 12. 2023 průběžně.

Prosinec

 •   2. 12. Zahájení adventu v Třeboni, účinkují žáci ze třídy Bc. Petra Gramana, Masarykovo nám., 10:30 h. 
 •   3. 12. Společný koncert Jihočeského violoncellového orchestru, Kaplice.
 •   4. 12. Vánoční miniturné XI., Komunitní centrum Fenix, České Velenice, 17 h.
 •   5. 12. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 15 - 16:30 h.
 •   6. 12. Třídní koncert žáků Mgr. Zbyňka Mikuláše, sál ZUŠ, 17 h.
 •   7. 12. Třídní koncert žáků Mgr. Zbyňka Mikuláše, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 •   7. 12. Třídní koncert žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 17 h.
 •   8. 12. Vánoční miniturné XI., Suchdol nad Lužnicí (kino), 17 h.
 •   8. 12. Vánoční besídka žáků pobočky České Velenice, Komunitní centrum Fenix, České Velenice, 17 h.
 •   8. 12. Třídní koncert žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 •   9. 12. Benefiční adventní akordeonový koncert pro Hospic sv. Kleofáše, účinkují bývalí žáci akordeonové třídy Růženy Vonešové, společně se současnými žáky akordeonové třídy Lenky Slaninové. Sál Lázní Aurora, 19 h.
 • 10. 12. Adventní koncert v návesní kapli sv. Václava v Domaníně, účinkuje Viva Musica Lomnice nad Lužnicí, sbormistr Mgr. Jitka Balcarová
 • 12. 12. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 15 - 16:30 h.
 • 12. 12. Třídní koncert žáků Mgr. Jitky Bastlové a Jaroslavy Šlechtové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 13. 12. Třídní koncert žáků Lucie Líkařové M.A., sál ZUŠ, 17 h.
 • 13. 12. Česko zpívá koledy, Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice. 18 h.
 • 14. 12. Třídní koncert žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 17. 12. Vystoupení žesťového souboru Bc. Petra Gramana na adventních trzích v Lomnici nad Lužnicí. 
 • 17. 12. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí v 16 h.
 • 18. 12. Vánoční koledování žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí pro 3. - 5. třídu ZŠ.
 • 18. 12. Třídní koncert žáků Miroslava Kůzla, sál ZUŠ, 18 h.
 • 19. 12. Vánoční koledování žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí pro děti z MŠ.
 • 19. 12. Vánoční miniturné XI., Divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h.
 • 20. 12. Vánoční koledování žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí pro 1. - 2. třídu ZŠ.
 • 20. 12. Společné vystoupení žáků pobočky ZUŠ České Velenice se žáky ZŠ České Velenice, kostel sv.Anežky v Českých Velenicích, 17 h.
 • 20. 12. Absolventský koncert Kláry Vondrkové (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 • 21. 12. Třídní koncert žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 17:15 h.
 • 22. 12. Třídní koncert žáků BcA. Mikuláše Bala, sál ZUŠ, 17 h.
 • 23. 12 - 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny (sobota – úterý).
 • Třídní koncert žáků, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí.

Leden

 •   3. 1. 2024 Zahájení vyučování (středa).
 •   8. 1. Přehrávka Emy Vopelkové ze třídy BcA. Terezy Roblové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 10. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 12. 1. Třídní koncert žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 15. 1. – 25. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 15. 1. Třídní koncert žáků Milana Kýčka, sál ZUŠ, 17 h.
 • 22. 1. Třídní koncert žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 24. 1. Třídní koncert žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 • 25. 1. Třídní koncert žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 29. 1. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 31. 1. Třídní koncert žáků Romana Daška, sál ZUŠ, 17 h.
 • 31. 1. Ukončení I. pololetí.
 • Třídní koncert žáků, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí.

Únor

 •   1. 2. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír, sál ZUŠ, 16:30 h.
 •   1. 2. Třídní koncert žáků Hany Samcové, pobočka České Velenice, 16:30 h.
 •   2. 2. Jednodenní pololetní prázdniny (pátek). 
 •   7. 2. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru, housle a violoncello, sál ZUŠ, 17:30 h.
 •   8. 2. Třídní koncert žáků Miroslava Kůzla, sál ZUŠ, 18 h.
 •   8. 2. Koncert žáků v Lázních Aurora, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 12. 2. – 16. 2. Jarní prázdniny (pondělí – pátek).
 • 19. 2. Třídní koncert žáků BcA. Martiny Krausové a Ivany Sedlecké, sál ZUŠ 17:30 h.
 • 20. 2. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 23. 2. Okresní kolo ve hře na klavír, ZUŠ Třeboň.
 • 29. 2. Třídní koncert žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ, 16:30 h.
 • Třídní koncert žáků, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí.
 • Mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí „Mene Tekel“ Praha.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů – Třeboň, Masarykovo nám. 20/I.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů - Č. Velenice, Suchdol n/Luž., Lomnice n/Luž.

Březen

 •   4. 3. Třídní koncert žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 17:45 h.
 •   6. 3. Okresní kolo ve hře na kytaru, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 •   6. 3. Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 •   6. 3. Školní kolo LDO - Přednes, sál ZUŠ, 17 h.
 •   8. 3. Krajské kolo ve čtyřruční hře na klavír, ZUŠ Třeboň, 8:50 h.
 • 10. 3. se škola tradičně připojí k akci "Vlajka pro Tibet" Na budově školy bude vyvěšena Tibetská vlajka, namalovaná žáky VO.
 • 14. 3. Třídní koncert žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 14. 3. Koncert žáků v Lázních Aurora, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 18. 3. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 20. 3. Přehlídka dětských recitátorů - okresní kolo DDM Jindřichův Hradec, 8:00 - 15:00.
 • 21. 3. Třídní koncert žáků Evy Šejvlové a Bc. Lenky Pelouchové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 21. 3. Třídní koncert žáků Miroslava Kůzla, sál ZUŠ, 18 h.
 • 22. 3. Jarní besídka žáků pobočky České Velenice, Komunitní centrum Fenix České Velenice,17 h.
 • 22. - 23. 3. Krajské kolo ve hře na klavír (sólo), ZUŠ Český Krumlov.
 • 27. 3. Borecký hlásek, pěvecká soutěž, pořádá ZŠ a MŠ Borek u Českých Budějovic.
 • 27. 3. Akordeonový koncert žáků ZUŠ Jindřichův Hradec a ZUŠ Třeboň, koncertní sál ZUŠ Jindřichův Hradec, 18 h.
 • 28. 3. Velikonoční prázdniny (čtvrtek)
 • 29. 3. Velký pátek – státní svátek.
 • Školení pedagogů s Ing. Novákovou v 10 h - evakuace.
 • Absolventský koncert, sál ZUŠ.
 • Třídní koncert žáků, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí.
 • Mladý módní návrhář 2020, OA, SOŠ a SOU Třeboň, hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ.

Duben

 •   1. 4. Velikonoční pondělí – státní svátek.
 •   3. 4. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 16:15 h.
 •   3. 4. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 •   4. 4. Instalace výstavy krajského kola 14. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2024“, Dům Štěpánka Netolického.
 •   5. 4. Krajská soutěžní přehlídka LDO - Přednes a Literární tvorba, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 •   5. 4. Vernisáž krajské kola 14. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2024“, Dům Štěpánka Netolického, 16 h.
 •   5. 4. Třídní koncert žáků BcA. Mikuláše Bala, sál ZUŠ, 17 h.
 •   5. 4. – 4. 5. Krajské kolo 14. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2024“ ZUŠ Třeboň, Dům Štěpánka Netolického.
 •   8. - 9. 4. Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 •   9. 4. Krajské kolo ve hře na kytaru, ZUŠ Piaristické nám., České Budějovice.
 • 10. 4. Pedagogická rada v 10 h.
 • 10. 4. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 16:15 h.
 • 11. 4. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 18:15 h.
 • 12. 4. Třídní koncert žáků Jana Tláskala, sál ZUŠ, 17 h.
 • 13. 4. Společný koncert Jihočeského violoncellového orchestru, kino Suchdol nad Lužnicí, 17 h.
 • 15. 4. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 15:30 h.
 • 15. 4. Třídní koncert žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 16. 4. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 15 - 16:30 h.
 • 17. 4. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 16:15 h.
 • 17. 4. Třídní koncert žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 18. 4. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 18:15 h.
 • 18. 4. Třídní koncert žáků Miroslava Kůzla, sál ZUŠ, 18 h.
 • 18. 4. Koncert žáků v Lázních Aurora, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 22. 4. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 15:30 h.
 • 22. 4. - 24. 4. Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní pěvecká soutěžní přehlídka, ZUŠ Polička.
 • 23. 4. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 15 - 16:30 h.
 • 24. 4. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 16:15 h.
 • 25. 4. - 28. 4. Ústřední kolo soutěže žáků ve hře na klavír, ZUŠ Taussigova, Praha.
 • 25. 4. Vystoupení žáků HO na zahájení XII. ročníku setkání odborníků z oblasti medicíny a farmacie s názvem „Iontové infuzní roztoky napříč medicínou“, sál Lázní Aurora.
 • 25. 4. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 18:15 h.
 • 25. 4. Třídní koncert žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 29. 4. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 15:30 h.
 • 29. 4. Třídní koncert žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 30. 4. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 15 - 16:30 h.
 • 30. 4. Třídní koncert žáků Jaroslavy Šlechtové, sál ZUŠ, 18 h. 
 • Absolventský koncert, sál ZUŠ.
 • Třídní koncert žáků, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí.
 • Komise praktické mat. zkoušky OA, SOŠ a SOU Třeboň - Modelářství návrhářství oděvů, ředitel a pedagogové VO ZUŠ Třeboň.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje (soutěže) - ředitel.

Květen

 •   1. 5. Státní svátek - Svátek práce.
 •   3. 5. Absolventský koncert Adély Adamové a Žanety Obíralové (klavír), sál ZUŠ, 17 h.
 •   6. 5. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 15:30 h.
 •   6. 5. Absolventský koncert Emy Lívanské a Matyáše Gráfa (příčná flétna) a Zuzany Pumprové (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 •   7. 5. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 15 - 16:30 h.
 •   7. 5. Absolventský koncert Víta Hrbka, Jonáše Juláka, Jitky Kropíkové a Johany Lahodné (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 •   8. 5. Státní svátek – Den Vítězství.
 •   9. 5. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 18:15 h.
 •   9. 5. Závěrečný koncert školy v Lázních Aurora, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 10. 5. Novohradská flétna.
 • 10. 5. Absolventský koncert Terezy Fučíkové a Violy Tlačilové (kytara) a Kristýny Dvořákové (zobcová flétna), sál ZUŠ, 17 h.
 • 11. 5. Společný koncert Jihočeského violoncellového orchestru, kinosál Spektrum, Sezimovo Ústí, 17 h.
 • 13. 5. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 15:30 h.
 • 14. 5. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 15 - 16:30 h.
 • 14. 5. Třídní koncert žáků Mgr. Jitky Balcarové a Aleny Kohoutové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 15. 5. Umělecká rada v 9 h.
 • 15. 5. Pedagogická rada v 10 h.
 • 15. 5. Zkouška žáků LDO, sál ZUŠ, 14 - 16:15 h.
 • 15. 5. Třídní koncert žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 16. 5. Představení žáků LDO, sál ZUŠ, 8 - 19 h.
 • 17. 5. Absolventský koncert Lenky Bílé, Radky Sedláčkové (příčná flétna) a Zuzany Kotalové (klavír), sál ZUŠ, 17 h.
 • 20. 5. Představení žáků LDO, sál ZUŠ, 17 h.
 • 21. 5. Představení žáků LDO, sál ZUŠ, 17 h.
 • 22. 5. Představení žáků LDO, sál ZUŠ, 17 h.
 • 23. 5. Třídní koncert žáků Mgr. Zbyňka Mikuláše, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 23. 5. Představení žáků LDO, sál ZUŠ, 17 h.
 • 23. 5. Pódium mladých, Divadlo J. K. Tyla, 19 h.
 • 23. 5. - 9. 6. ZUŠ Open, celonárodní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.
 • 24. 5. ZUŠ Open žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí - "Město dětem", park u MŠ, ZUŠ a ZŠ od 15 h.
 • 27. 5. Postupové zkoušky žáků pobočky České Velenice.
 • 28. 5. Postupové zkoušky žáků pobočky Lomnice nad Lužnicí.
 • 28. 5. Recitační podvečer žáků LDO, sál ZUŠ, 17 h.
 • 29. 5. – 4. 6. Postupové zkoušky hudebního oboru (středa – úterý)
 • 30. 5. Postupové zkoušky žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí (klavír, akordeon, kytara, violoncello).
 • 31. 5. ZUŠ Open žáků pobočky České Velenice, Komunitní centrum Fenix České Velenice,15 h.
 • Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou.

Červen

 •   3. 6. Postupové zkoušky žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí (klavír, akordeon, dechové nástroje).
 •   4. 6. Třídní koncert žáků Jana Havlína, sál ZUŠ, 18 h.
 •   4. 6. Taneční večer, Divadlo J. K. Tyla, 18:30 h.
 •   5. 6. ZUŠ Open žáků ZUŠ Třeboň, Masarykovo nám. u DŠN, 14 - 17 h.
 •   6. 6. Představení žáků LDO, sál ZUŠ, 17 h.
 •   7. 6. Absolventský koncert Kláry Švepešové (klarinet) a Anniky Strakové (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 • 11. 6. Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2024/2025, 14 - 16:30.
 • 11. 6. Třídní koncert žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 11. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v ZUŠ Třeboň, 17:30 h. Výstava v hlavní budově ZUŠ.
 • 12. 6. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h. 
 • 12. 6. Třídní koncert žáků Mgr. Zbyňka Mikuláše a Mgr. Jitky Bastlové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 13. - 15. 6.  Ústřední kolo LDO - Přednes, dramatický výstup, literární tvorba, JAMU Brno.
 • 14. 6. Absolventský koncert Michaely Městkové a Kateřiny Mikušákové (akordeon), komunitní centrum Fenix, České Velenice, 17 h.
 • 14. 6. Třídní koncert žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 12. – 20. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 17. 6. Třídní koncert žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 18. 6. Absolventský koncert Nikoly Cibulkové, Elišky Havelkové, Ludmily Ouškové a Anniky Strakové (populární zpěv), sál ZUŠ, 17 h.
 • 20. 6. Absolventský koncert Veroniky Sedláčkové (housle), sál ZUŠ, 17 h.
 • 21. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Suchdole nad Lužnicí. 
 • 21. 6. Absolventský koncert Vojtěcha Oušky (violoncello), Anny Ouškové (klavír) a Ludmily Ouškové (trombon), sál ZUŠ, 17 h.
 • 25. 6. Třídní koncert žáků Jaroslavy Šlechtové, sál ZUŠ, 17 h. 
 • 26. 6. Třídní koncert žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ, 16:30 h.
 • 27. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 h.
 • 28. 6. Ukončení školního roku 2023/2024.
 • Celostátní hudební soutěž mladých interpretů, Prague Junior Note 2024.
 • Pražský pěvec, XVI. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže, Dětská opera Praha, Národní divadlo, Praha.

Červenec

Srpen

 • 13. 8. - 18. 8. Třeboňská letní setkávání - 12. ročník mistrovských letních kurzů (akordeon, hoboj, kytara, violoncello).
 • 27. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 27. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12 h.
 • 27. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 28. 8. – 30. 8.  Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2024/2025.

Školní rok 2024/2025

Září

 •  2. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2024/2025 na všech pracovištích.
 • 14. 9. Jihočeský festival zdraví, Masarykovo nám. 10:30 a 14:00.

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Novohradská flétna

Dne 10. 5. 2024 se naše tři žačky účastnily soutěže Novohradská flétna. Gratulujeme ke krásnému umístění a paní učitelce Jaroslavě Šlechtové děkujeme za reprezentaci školy.

více

Vystoupení žáků literárně dramatického oboru

Všichni jste srdečně zváni na vystoupení žáků literárně dramatického oboru!!

více

Mládí a Bohuslav Martinů

Ve dnech 22. 4. - 24. 4.2024 vyrazili naši zpěváci do Poličky, kde proběhla celostátní pěvecká soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů. Gratulujeme žákům ke krásným umístěním v silné konkurenci!! Zároveň děkujeme paní učitelce MgA. Stanislavě Blažíčkové a panu korepetitorovi Petru Egertovi B.A. za vynikající reprezentaci školy.

více

Ústřední kolo ve hře na klavír

Ve dnech 25. 4. - 28. 4. 2024 proběhlo v ZUŠ Taussigova Praha Ústřední kolo soutěže žáků ve hře na klavír. Naše škola tam měla jedno želízko v ohni v podobě klavírního dua Di Sinistra. Gratulujeme děvčatům ke krásnému umístění a paní učitelce BcA. Martině Krausové děkujeme za kvalitní přípravu jejich svěřenkyň!!

více

Přihlášky do AUK

Již přijímáme přihlášky Akademie umění a kultury Třeboň pro akademický rok 2024/2025 a 2025/2026. Možno stáhnout v odkazu.

více

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

IČO: 60816902

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Šablony OP JAK ZUŠ Třeboň

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,              bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Zavřít

 

 

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout