ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Plán práce 2021/2022

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2021/2022 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

Srpen

 • 10. 8. – 15. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 30. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12:00 s Ing. Novákovou.
 • 30. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 31. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2021/2022.

Školní rok 2021/2022

Září

 • 1. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2021/2022 na všech pracovištích
 • 1. 9. – 10. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 • 1. 9. – 10. 9 Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 •  6. - 7.  9. Doplňující přijímací talentové zkoušky, sál ZUŠ, 13 - 17 h.
 • 14. 9. LDO - školní film, sál ZUŠ, 16:15.
 • 15. 9. Kompletní uzavření stavu stávajících žáků ve školní matrice v programu Klasifikace.
 • 15. 9. – 22. 9 Uzavření případného dodatečného přijímání žáků vedených v evidenci uchazečů o vzdělání.
 • 15. 9. Předání třídní dokumentace vedoucím sekcí.
 • 15. 9. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18:15.
 • 18. 9. Jihočeský festival zdraví 2021, Masarykovo nám., vystoupení ZUŠ v 10:30 a 13:15 h.
 • 20. 9. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18:30.
 • 21. 9. LDO - školní film, sál ZUŠ, 17 h.
 • 21. 9. Concertino Praga, Divadlo J. K. Tyla, 15 h, natáčení žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové a BcA. Martiny Krausové.
 • 21. 9. Concertino Praga, Divadlo J. K. Tyla, 19 h. Vystoupí žáci BcA. Martiny Krausové.
 • 22. 9. Vedoucí sekcí předají třídní dokumentaci ke kontrole vedení školy.
 • 22. 9. Pedagogická rada v 10 h.
 • 24. 9. Anifilm, sál ZUŠ, 8 - 19 h.
 • 28. 9. Státní svátek – den české státnosti (úterý).
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (září – prosinec).

Říjen       

 • 6. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 5. 10. Vystoupení žačky kytarového oddělení na vernisáži  v Domě Štěpánka Netolického, 17 h.
 • 11. 10. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ 18 h.
 • 11. -  17. 10. Mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí „Mene Tekel“ Praha. Vernisáž a vyhlášení výsledků soutěže proběhne.
 • 14. 10. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h. (???)
 • 15. 10. Třídní přehrávka žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ 18 h.
 • 18. 10. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18:30.
 • 20. 10. Umělecká rada v 9 h.
 • 20. 10. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 26. 10. Třídní přehrávka žáků Romana Daška, sál ZUŠ 17 h.
 • 27. 10. – 29. 10. Podzimní prázdniny (středa až pátek).
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. V Třeboni vystoupení žesťového souboru ZUŠ.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje.
 • Školení k „Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)“ - ředitel.
 • Fórum Zdravé město Třeboň. Ředitel ZUŠ garant vzdělávání a školství. Beseda – 17 h.

Listopad

 •  2. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 11. 11. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h. (???)
 • 17. 11. Státní Svátek - Den boje za svobodu a demokracii (středa)
 • 22. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 24. 11. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 26. 11. Vánoční Miniturné IX., Suchdol nad Lužnicí (kino), 17 h.
 • 30. 11. Inventarizace na pobočkách.
 • BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel a školnice).
 • Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni, sborovna ZUŠ, 18 h
 • 3. ročník mezinárodní bachovské soutěže "Bachovská cesta", ZUŠ Dobřany.
 • Pěvecká soutěž v ZUŠ Žerotín, Olomouc.
 • Inventarizace k 31. 12. 2021 průběžně.

Prosinec

 • 2. 12. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h. (???)
 • 8. 12. Vánoční Miniturné IX., divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h.
 • 15. 12. Česko zpívá koledy, Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice.
 • 19. 12. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí v 16 h.
 • 22. 12. Umělecká rada v 9 h.
 • 22. 12. Pedagogická rada v 10 h.
 • 23. 12. - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny (čtvrtek – neděle).
 • Tradiční vánoční jarmark před ZŠ, Suchdol nad Lužnicí, 9-9:30 h.

Leden

 • 3. 1. 2022 Zahájení vyučování (středa).
 • 12. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 13. 1. – 20. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 31. 1. ukončení I. pololetí.
 • Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • Odeslání soutěžních prací pro „Mene Tekel“ na téma: Cesty ke svobodě.
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (leden – březen)

Únor

 • 4. 2. Jednodenní pololetní prázdniny (pátek).
 • 16. 2. Schůze Umělecké rady v 9 h.
 • 16. 2. Pedagogická rada v 10 h. 
 • Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h..
 • Školní kolo ve hře na dechové nástroje, sál ZUŠ.
 • Školní kolo v sólovém a komorním zpěvu, sál ZUŠ.
 • Koncert žáků dechového oddělení, sál ZUŠ, 18 h.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů – Třeboň, Masarykovo nám. 20/I.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů - Č. Velenice, Suchdol n/Luž., Lomnice n/Luž.

Březen

 • 9. 3. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 10. 3. se škola tradičně připojí k akci "Vlajka pro Tibet" Na Jindřichohradecké bráně bude vyvěšena Tibetská vlajka, namalovaná žáky VO.
 • 14. 3. – 18. 3. Jarní prázdniny (pondělí – pátek).
 • Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Třeboň.
 • Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • Školní kolo přehlídky žáků TO+LDO.
 • Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • Okresní taneční přehlídka žáků ZUŠ, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • Mladý módní návrhář 2022, OA, SOŠ a SOU Třeboň, hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ. 
 • Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, ZUŠ Dačice.
 • Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.

Duben

 • 13. 4 Schůze Umělecké rady v 9 h. 
 • 13. 4. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 14. 4. Velikonoční prázdniny (čtvrtek)
 • 15. 4. Velký pátek – státní svátek.
 • 18. 4. Velikonoční pondělí – státní svátek.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje - ředitel.
 • Krajská přehlídka scénického tance 2018, DK Metropol, České Budějovice.
 • Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • Krajské taneční přehlídka žáků ZUŠ, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • GDPR audit - ZUŠ Třeboň. Ředitel a ekonomka.
 • Výchovný koncert pro děti MŠ, sál ZUŠ, 9:00 a 10:15.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje - ředitel.
 • Krajská klavírní přehlídka, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Turnov.
 • Komise praktické mat. zkoušky OA, SOŠ a SOU Třeboň - Modelářství návrhářství oděvů, ředitel a pedagogové VO ZUŠ Třeboň

Květen

 • 6. 5. Zlivská kytara
 • 8. 5. Státní svátek - Den Vítězství. Pietní akt – u pomníku, 10 h. 
 • 18. 5. Pedagogická rada v 10 h.
 • 30. 5 – 3. 6. Postupové zkoušky hudebního oboru, hlavní budova ZUŠ.
 • Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje, ZUŠ J. Hanuše, Praha 6.
 • Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ, sál ZUŠ 9 a 10:30 h.
 • Schůze Výboru Spolku rodičů při ZUŠ Třeboň, sborovna
 • Výchovný koncert pro žáky 2. - 5. tříd ZŠ, divadlo J. K. Tyla, 9 a 10:30 h.
 • Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • Novohradská flétna.
 • Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
 • Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ Suchdol nad Lužnicí, sál pobočky Suchdol n. Luž.
 • ZUŠ Open, celonárodním happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, nám. TGM,
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou.
 • Otevírání lázeňské sezóny, park u Lázní Aurora, vystoupí žáci HO, 10-11:30 h.
 • Taneční večer žáků V. Strnadlové, Divadlo J. K. Tyla, 19 h.
 • Představení tanečního oboru dětem z MŠ, Divadlo J. K. Tyla, 10:15 h.

Červen

 • 2. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (kytara, klavír, violoncello, dechy).
 • 7. 6. Postupové zkoušky pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 7. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v ZUŠ Třeboň, 18 h. Výstava v hlavní budově ZUŠ.
 • 8. 6. Schůze Umělecké rady v 9 h.
 • 8. 6. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h. 
 • 9. 6. – 16. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 24. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Suchdole nad Lužnicí. 
 • 30. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 h.
 • 30. 6. Ukončení školního roku 2021/2022.
 • Pražský pěvec, XVI. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže, Dětská opera Praha, Národní divadlo, Praha.
 • Ústřední kolo taneční přehlídky žáků ZUŠ, ZUŠ Uherské Hradiště.
 • Závěrečný koncert školy v Lázních Aurora, sál lázní. Uvádí MgA. Matouš K. Řeřicha.
 • Celostátní hudební soutěže mladých interpretů, Prague Junior Note 2022.
 • Členské shromáždění Spolku rodičů při ZUŠ Třeboň.
 • Vystoupení Literárně - dramatického oboru. Třída MgA. Jiřího Rezka.
 • Zažít Třeboň jinak, vystoupení žáků.
 • Příjímací talentové zkoušky, sál ZUŠ Třeboň, 13 - 17 h.

Červenec

Srpen

 • 16. 8. – 21. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. Nástup pedagogů po dovolené, Školení BOZP a PO 10:00. s Ing. Novákovou (úterý).
 • 30. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2022/2023.

Školní rok 2022/2023

Září

 • 1. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2022/2023 na všech pracovištích (čtvrtek).
 • 1. 9. Návštěva vedení města Třeboně v ZUŠ.
 • Promoce absolventů AUK, Divadlo J. K. Tyla, 13 h.
 • Imatrikulace studentů AUK, koncertní sál ZUŠ, 10 h.

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Nové nabídky na ZUŠkovém bazárku

Nově se prodává Flautoškola a souprava bicích!

více

ROZVRH HODIN HUDEBNÍCH NAUK, PHV A PPHV

Kliknutím na odkaz se můžete podívat na rozvrh hodin :-)

více

Elektronická přihláška do ZUŠ Třeboň

Pro zájemce o studium na naší škole jsme vyměnili evidenční lístek za elektronickou přihlášku! Neotálejte s jejím vyplněním!

více

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Zavřít

V NAŠEM ZUŠKOVÉM BAZÁRKU SE OBJEVILA NABÍDKA PRODEJE FLAUTOŠKOLY A SOUPRAVY BICÍCH!!

Nově přijatí žáci budou kontaktováni určenými pedagogy, ev. informováni emailem o dalším postupu :-)

 

NA SVISLÉ LIŠTĚ NALEZNETE NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLY.

 

 


jelikož jsme letos nemohli absolvovat naše tradiční Miniturné naživo, rozhodli jsme se pro verzi online. Na následujícím odkazu se můžete podívat tzv. CO-Miniturné.  
Děkujeme všem, pedagogům i jejich žákům, co se na tom našem ZUŠkovém "filmu" podíleli. 
Přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky a jen to nejlepší a s úsměvem do roku 2021.
Kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků ZUŠ Třeboň :-)

 

 

 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím