ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Plán práce 2019/2020

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2019/2020 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

 Srpen

 • 13. 8. – 18. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 27. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 27. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12 h.
 • 27. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 28. 8 – 30. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2019/2020.

Září

 • 2. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2019/2020 na všech pracovištích ZUŠ. V průběhu 1. týdne výuky upřesnění rozvrhů HN a PHV.
 • 2. 9. – 11. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 • 2. 9. – 11. 9. Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 • 3. 9. Slavnostní otevření nové budovy školy vedením města Třeboně a Hejtmankou kraje Mgr. Ivanou Stráskou v ZUŠ.
 • 7. 9. Koncert vítězů Mezinárodní Duškovy pěvecké soutěže, vila Bertramka, Praha, 15 h. Vystoupí Sára Hejlová (1. místo), Sebastián Kabrna (2. místo) a Tomáš Michal (přebere diplom za čestné uznání).
 • 12. 9. Kompletní uzavření stavu stávajících žáků ve školní matrice v programu Klasifikace.
 • 12. 9. Předání třídní dokumentace vedoucím sekcí.
 • 12. 9. - 18. 9. Uzavření případného dodatečného přijímání žáků vedených v evidenci uchazečů o vzdělání.
 • 16. 9. Vedoucí sekcí předají třídní dokumentaci ke kontrole vedení školy.
 • 17. – 23. 9. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 21. 9. Jihočeský festival zdraví, Masarykovo nám., Třeboň. Vystoupí žáci ZUŠ v 10:20 a 13:40.
 • 25. 9. Pedagogická rada v 10 h.
 • 27. 9. Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje, ZUŠ Trhové Sviny, 9:30 - ředitel.
 • 28. 9. Svatováclavské slavnosti, Masarykovo nám., vystoupí žáci ZUŠ ve 12:45 a 13:30.
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (září – prosinec).

Říjen       

 • 7. 10. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 15. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 16. 10. Umělecká rada v 9 h.
 • 16. 10. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 16. 10. – 17. 10. Valná hromada AZUŠ, Olomouc - ředitel.
 • 19. 10. Den otevřených dveří ZUŠ Třeboň, 10 - 12 hodin a 13 - 15 hodin.
 • 19. 10. Vítání občánků, Lomnice nad Lužnicí. Vystoupí žáci ZUŠ.
 • 22. 10. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 24. 10. Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni, sál ZUŠ, 18 h.
 • 24. 10. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. V Třeboni vystoupení žesťového souboru ZUŠ (pondělí).
 • 29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny (úterý a středa).
 • 31. 10. Třídní večírek žáků pobočky České Velenice, KC Fénix České Velenice, 18 h.
 • 31. 10. – 3. 11. Mezinárodní akordeonové dny v Praze.
 • Fórum Zdravé město Třeboň. Beseda – 17 h.

 Listopad

 • 7. 11. - 9. 11. 1. ročník mezinárodní bachovské soutěže "Bachovská cesta", ZUŠ Dobřany.
 • 6. 11. Třídní večírek žáků Mgr. Jitky Balcarové, pobočka ZUŠ v Lomnici nad Lužnicí.
 • 6. 11. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 7. 11. Třídní večírek žáků Márii Miklošové, pobočka ZUŠ v Suchdole nad Lužnicí, 16:30.
 • 12. 11. Pěvecký večírek žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 13. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 14. 11. Školení obsluhy koncertního sálu, 9:30 h.
 • 15. 11. Třídní večírek žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 17. 11. Vystoupení žáků z akordeonové třídy Lenky Slaninové ku příležitosti odhalení pamětní desky 30. výročí listopadových událostí. Masarykovo nám. 10 h.
 • 19. 11. Inventarizace na pobočkách.
 • 19. 11. Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni, sborovna ZUŠ, 18 h.
 • 21. 11. Třídní večírek žáků Mgr. Jitky Balcarové, pobočka ZUŠ v Lomnici nad Lužnicí.
 • 21. 11. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 27. 11. BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel a školnice). 
 • 28. 11. Třídní večírek žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ, 17 h.
 • 27. 11. - 30. 11. Pěvecká soutěž v ZUŠ Žerotín, Olomouc.
 • 29. 11. Hudební večer žáků Hany Samcové, Hedviky Matějkové a Vladimíry Strnadlové, kulturní dům Beseda, České Velenice, 18:30 h.
 • Adventní koncert v kostele sv. Václava, Lomnice nad Lužnicí. Vystoupí žáci ZUŠ a ZŠ ze třídy Mgr. J. Balcarové.
 • Inventarizace k 31. 12. 2019 průběžně.

Prosinec

 • 2. 12. Třídní večírek žáků Bc. Petra Gramana a Petra Mikulíka, pobočka ZUŠ v Suchdole nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 3. 12. Třídní večírek žáků Márii Miklošové, pobočka ZUŠ v Suchdole nad Lužnicí, 17 h.
 • 5. 12. Vítání Mikuláše v kostele sv. Jana Křtitele, Lomnice nad Lužnicí, účinkují žáci Mgr. Jitky Balcarové.
 • 6. 12. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 6. 12. Vánoční Miniturné VII., Suchdol nad Lužnicí (kino), 17 h.
 • 7. 12. Tradiční vánoční jarmark před ZŠ, Suchdol nad Lužnicí, 9-9:30 h.
 • 8. 12. Koncert studentů AUK třídy Mgr. Jitky Balcarové, Lomnice nad Lužnicí.
 • 10. 12. Třídní večírek žáků M. Henišové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 11. 12. Česko zpívá koledy, Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice.
 • 12. 12. Umělecká rada v 9:45 h.
 • 12. 12.  Pedagogická rada v 10 h.
 • 12. 12. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 12. 12. Třídní večírek žáků J. Kurzové a J. Bastlové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 13. 12. Třídní večírek žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 15. 12. Rozsvícení adventní svíčky, Masarykovo nám., Třeboň, vystoupí žáci Mgr. J. Balcarové.
 • 15. 12. Koncert studentů AUK třídy Mgr. Jitky Balcarové, Lužnice.
 • 16. 12. Vánoční besídka žáků pobočky České Velenice, komunitní centrum Fénix, České Velenice, 17 h.
 • 17. 12. Třídní večírek žáků L. Líkařové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 18. 12. Vánoční Miniturné VII., divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h.
 • 18. 12. Vánoční vystoupení žáků pobočky České Velenice v kostele sv. Anežky České, České Velenice, 18 h.
 • 19. 12. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 19. 12. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 19. 12. Zpívání na schodech pro veřejnost, účinkují žáci ze třídy Mgr. Jitky Balcarové, Lomnice nad Lužnicí.
 • 20. 12.  Zpívání na schodech pro ZŠ, účinkují žáci ze třídy Mgr. Jitky Balcarové, Lomnice nad Lužnicí.
 • 20. 12.  Zpívání u stromečku, účinkují žáci ze třídy Mgr. Jitky Balcarové, Záblatí.
 • 22. 12. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí v 16 h.
 • 22. 12. Adventní koncert v Novosedlech nad Nežárkou, studenti AUK třídy Mgr. Jitky Balcarové.
 • 23. 12. Zpívání u stromečku, účinkují žáci ze třídy Mgr. Jitky Balcarové, Klec.
 • 23. 12 - 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny (pondělí – pátek).
 • Rozsvícení vánočního stromečku, Masarykovo nám., Třeboň, 12 h.
 • Zahájení adventu v Lomnici nad Lužnicí, vystoupí soubor zobcových fléten pod vedením Bc. Petra Gramana, Lomnice nad Lužnicí, 14 h.
 • Rozsvícení vánočního stromečku, České Velenice, 18 h.                            

Leden

 • 6. 1. 2020 Zahájení vyučování (pondělí).
 • 6. 1. Tříkrálový koncert, pořádá Jihočeská hospodářská komora. Účinkující MŮRA (harfa, kytary a flétny), sál ZUŠ 17 h.
 • 10. 1. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 16. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 16. 1. – 23. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 16. 1. Třídní večírek žáků R. Daška, sál ZUŠ, 16 h.
 • 17. 1. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 21. 1. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 23. 1. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 24. 1. Odeslání soutěžních prací pro „Mene Tekel“ na téma: Cesty ke svobodě.
 • 24. 1. Absolventský koncert Petry Čadové (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 27. 1. Třídní večírek žáků A. Kohoutové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 28. 1. Pěvecký večírek žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 29. 1. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 30. 1. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 30. 1. Ukončení I. pololetí.
 • 31. 1. Jednodenní pololetní prázdniny (pátek).
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (leden – červen).

Únor

 • 4. 2. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír, sál ZUŠ, 13 h.
 • 6. 2. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru, housle a violoncello, sál ZUŠ, 9 h.
 • 6. 2. Třídní večírek žáků R. Daška, sál ZUŠ, 16 h.
 • 6. 2. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 7. 2. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 10. 2. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 13. 2. Školní kolo soutěží žáků ZUŠ v LDO - přednes, učebna LDO, 15 h.
 • 13. 2. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 14. 2. Seminář žáků Mgr. J. Bastlové, sál ZUŠ, 14:30.
 • 17. 2. Třídní večírek žáků pobočky České Velenice, 17:30 h.
 • 17. 2. Koncert žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 18. 2. Třídní večírek žáků M. Miklošové, sál pobočky ZUŠ Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 18. 2. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 18. 2. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka ZUŠ Lomnice nad Lužnicí.
 • 19. 2. Okresní kolo ve hře na kytaru, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • 19. 2. Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • 20. 2. Okresní kolo ve hře na klavír, ZUŠ Třeboň, 9 h.
 • 20. 2. Koncert skupiny MŮRA, sál ZUŠ 17:30.
 • 24. 2. – 1. 3. Jarní prázdniny (pondělí – pátek).
 • Mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí „Mene Tekel“ Praha.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů – Třeboň, Masarykovo nám. 20/I.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů - Č. Velenice, Suchdol n/Luž., Lomnice n/Luž.

Březen

 •   5. 3. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 •   9. 3. Třídní večírek žáků M. Kýčka, sál ZUŠ, 17 h.
 • 10. 3. se škola tradičně připojí k akci "Vlajka pro Tibet" Na Jindřichohradecké bráně bude vyvěšena Tibetská vlajka, namalovaná žáky VO.
 • 11. 3. UZAVŘENÍ ŠKOL NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR. PLÁNOVANÉ AKCE NEMOHOU PROBĚHNOUT A BUDOU REALIZOVÁNY V NÁHRADNÍM TERMÍNU, NEBO ZCELA ZRUŠENY!! 
 • 11. 3. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 • 12. 3. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 13. 3. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 17. 3. Krajské kolo ve čtyřruční hře na klavír, ZUŠ Třeboň
 • 19. 3. Školení pedagogů s Ing. Novákovou v 10 h - evakuace.
 • 19. 3. Absolventský koncert Markéty Řimnáčové (příčná flétna), sál ZUŠ, 18 h.
 • 19. - 20. 3.Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • 20. 3. Šablony II., koncertní sál ZUŠ celé odpoledne.
 • 23. 3. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 24. 3. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 25. - 26. 3. Krajské kolo ve hře na klavír (sólo), ZUŠ Český Krumlov.
 • 30. - 31. 3. Krajské kolo ve hře na kytaru, ZUŠ Strakonice.
 • Mladý módní návrhář 2020, OA, SOŠ a SOU Třeboň, hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ.

Duben

 • 3. 4. Krajské kolo LDO v sólovém projevu, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • 3. 4. Vernisáž krajské kola 14. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2020“, Dům Štěpánka Netolického, 17 h.
 • 4. – 26. 4. Krajské kolo 14. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2020“ ZUŠ Třeboň, Dům Štěpánka Netolického.
 • 7. 4. Třídní večírek žáků Bc. P. Gramana a P. Mikulíka, sál ZUŠ, 17:15 h.
 • 8. 4. Koncert učitelů ZUŠ Třeboň, sál ZUŠ, 18 h.
 • 9. 4. Velikonoční prázdniny.
 • 10. 4. Velký pátek – státní svátek.
 • 13. 4. Velikonoční pondělí – státní svátek. 
 • 16. 4. Schůze Umělecké rady v 9 h. 
 • 16. 4. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 16. 4. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 22. 4. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 23. 4. Třídní večírek žáků R. Daška, sál ZUŠ, 16 h.
 • 24. - 26. 4. Ústřední kolo ve hře na kytaru, ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.
 • 29. 4. Absolventský koncert Štěpánky Krynické a Emy Vopelkové (příčná flétna), sál ZUŠ, 18 h.
 • 29. 4. - 2. 5. Ústřední kolo ve hře na klavír, ZUŠ Taussigova, Praha 8.
 • Komise praktické mat. zkoušky OA, SOŠ a SOU Třeboň - Modelářství návrhářství oděvů, ředitel a pedagogové VO ZUŠ Třeboň.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje (soutěže) - ředitel.
 • Výchovný koncert pro děti MŠ, sál ZUŠ, 9:00 a 10:15.

Květen

 • 1. 5. Státní svátek - Svátek práce.
 • 4. 5. Absolventský koncert Evy Bjelové (akordeon), Magdalény Jandové (kytara) a Jana Trska (klarinet), komunitní centrum Fénix, České Velenice, 17:30 h.
 • 6. 5. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 • 7. 5. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 8. 5. Státní svátek – Den Vítězství.
 • 11. 5. Absolventský koncert Nikol Kolářové, Nely Lhotské a Kláry Pešlové (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 • 12. – 16. 5. ZUŠ Open, celonárodním happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.
 • 12. 5. Taneční večer žáků Vladimíry Strnadlové, Divadlo J. K. Tyla, 19 h.
 • 13. 5. ZUŠ Open v Třeboni :-)
 • 14. 5. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 14. - 17. 5. Ústřední kolo ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ Frýdlantská, Liberec.
 • 19. 5. Absolventský koncert Elišky Havelkové, Elišky Mráčkové, Tomáše Šandla a Terezie Šandlové (klavír), sál pobočky ZUŠ Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 21. 5. Absolventský koncert Matěje Faktora a Violy Tlačilové (kytara), sál ZUŠ, 18 h.
 • 25. - 31. 5. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
 • 26. 5. Absolventské vystoupení žáků LDO, sál ZUŠ, 18 h.
 • 27. 5. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 • 28. - 31. 5. Ústřední kolo LDO, sólový přednes, ZUŠ Uherské Hradiště.
 • 28. 5. Absolventský koncert Kristýny Dvořákové (zobcová flétna), Terezy Fučíkové a Kláry Koželuhové (kytara), sál pobočky ZUŠ v Suchdole nad Lužnicí, 18 h.
 • 29. 5. Absolventský koncert Vítka Chlapce, Jiřího Ignáce Kindla a Václava Rangla (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 30. 5. Otevírání lázeňské sezóny 2020.
 • Novohradská flétna.
 • Taneční večer žáků Vladimíry Strnadlové, Divadlo J. K. Tyla.
 • Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou.

Červen

 • 1. 6. - 5. 6. Postupové zkoušky hudebního oboru, hlavní budova ZUŠ Masarykovo nám. 20/I.
 • 2. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (dechové nástroje, klavír).
 • 4. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (kytara, klavír, violoncello).
 • 4. 6. Závěrečný koncert školy v Lázních Aurora, sál lázní. Uvádí MgA. Matouš K. Řeřicha, 19 h.
 • 5. 6. Absolventský koncert Václava Bastla (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 11. 6. Absolventský koncert Alžběty Jenisové a Veroniky Sedláčkové (housle), sál ZUŠ, 17 h.
 • 12. 6. Třídní večírek žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 15. 6. – 18. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 16. 6. Postupové zkoušky pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 16. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Zámecké galerii Třeboň, 18 h. Výstava potrvá od 17. 6. do 25. 6. 2020.
 • 17. 6. Absolventský koncert Nely Bednářové, Rozálie Bednářové a Magdaleny Mittelbachové (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 18. 6. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 19. 6. Závěrečný koncert žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 22. 6. Absolventské vystoupení žáků LDO, sál ZUŠ, 18 h.
 • 26. 6.  Vernisáž a zahájení výstavy VO v Suchdole nad Lužnicí.
 • 30. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 h.
 • 30. 6. Ukončení školního roku 2019/2020.
 • Slavnostní promoce studentu AUK.
 • Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ, sál ZUŠ 9 a 10:30 h
 • Přijímací talentové zkoušky do tanečního oboru, taneční sál.

Červenec

 • 6. 7. Třeboňská nocturna – Pódium mladých, Divadlo J. K. Tyla Třeboň, 19:30.

Srpen

 • 11. 8. – 15. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 27. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 27. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12 h.
 • 27. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 28. 8 Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2020/2021.

Školní rok 2020/2021

Září

 • 1. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2020/2021 na všech pracovištích.

Říjen

 • 3. - 11. Ústřední kolo výtvarného oboru, ZUŠ M. Stibora, Olomouc.
POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Učební materiály pro kytaristy :-)

Učební materiály v rámci "distančního" studia na profil vložila pro své žáky paní učitelka Mgr. Jitka Bastlová. K dispozici jsou i pro ostatní žáky kytarového oddělení :-)

více

Domácí práce "nejen" výtvarného oboru

Pod profilem pana učitele Mgr. Viléma Roženského jsou vypsány pro jeho žáky návrhy domácí práce. Nic však nebrání tomu, aby se do malování pustili i žáci oboru hudebního, tanečního, nebo literárně dramatického. Budete-li se "nudit", máte všichni možnost se projevit a Vaše domácí výtvor potom přinést ukázat panu učitelovi Roženskému :-)

více

Hudební nauka

Naši milí hudebníci, víme, že naším cílem je, aby hudební nauka nebyla jen pouhou teorií a nudou. Momentální situace nám dává prostor spíše k té teorii.  Proto pokud máte náladu a chuť procvičovat něco málo z hudebního světa, máte po dobu uzavření školy možnost domácí práce. 

více

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupce ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Zavřít

Režim pedagogů „home office“ ZUŠ Třeboň:

NOVÉ ČI AKTUALIZOVANÉ INFORMACE OHLEDNĚ DOMÁCÍ PŘÍPRAVY JE MOŽNÉ NALÉZT POD PROFILEM Mgr. JITKY BASTLOVÉ, MgA. STANISLAVY BLAŽÍČKOVÉ, MÁRII MIKLOŠOVÉ, Bc. LENKY PELOUCHOVÉ, Mgr. VILÉMA ROŽENSKÉHO, Bc. JANY ŘEŘÁBKOVÉ, HANY SAMCOVÉ A VLADIMÍRY STRNADLOVÉ. 

INFORMACE O DOMÁCÍ PRÁCI ZADALI JIŽ POD SVŮJ PROFIL ALENA KOHOUTOVÁ, BcA. MARTINA KRAUSOVÁ, MgA. LUCIE KUKAČKOVÁ, MILAN KÝČEK, MgA. JIŘÍ REZEK, MgA. MATOUŠ ŘEŘICHA A LENKA SLANINOVÁ. 

NA WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VLOŽENY UČEBNÍ MATERIÁLY HUDEBNÍ NAUKY!! KE STAŽENÍ JSOU K DISPOZICI POD PROFILEM UČITELE Bc. LENKA PELOUCHOVÁ, NEBO V ODKAZU PRAVÉ LIŠTY. 

Umožňujeme rodičům a žákům aby pedagogy v době jejich hodin kontaktovali telefonicky, přes sociální sítě (Skype, Facebook, WhatsApp aj.) a informovali se o náplni domácí přípravy.

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY www.zustrebon.cz A FACEBOOK ŠKOLY, KDE VÁS BUDEME INFORMOVAT O DALŠÍCH KROCÍCH 

 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím