ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Plán práce 2020/2021

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2020/2021 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

 Srpen

 • 11. 8. – 15. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 27. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 27. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12:00 s Ing. Novákovou.
 • 27. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 28. 8 Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Vytisknou třídní knihy, rozvrhy, Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2020/2021.

Září

 •   1. 9. v 8:00 zahájení školního roku 2020/2021 na všech pracovištích.
 •   1. 9. – 11. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 •   1. 9. – 11. 9. Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 •   8. 9. Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ, koncertní sál, 13 – 17 h.
 • 14. 9. Kompletní uzavření stavu stávajících žáků ve školní matrice v programu Klasifikace.
 • 14. 9. Předání třídní dokumentace vedoucím sekcí.
 • 14. 9. - 18. 9. Uzavření případného dodatečného přijímání žáků vedených v evidenci uchazečů o vzdělání.
 • 17. 9. GDPR 10:30 - ředitel, zástupce.
 • 19. 9. Jihočeský festival zdraví, vystoupí žáci HO a LDO, Masarykovo nám.
 • 19. 9. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na oslavě 100 let připojení Vitorazska k Československu. Dvory nad Lužnicí v 13 h.
 • 21. 9. Vedoucí sekcí předají třídní dokumentaci ke kontrole vedení školy.
 • 22. – 25. 9. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 23. 9.  Pedagogická rada v 10 h. 
 • 28. 9. Státní svátek
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje, ZUŠ Trhové Sviny, 9:30 - ředitel.
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (září – prosinec).

Říjen       

 •   1. 10. Třídní přehrávka žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 •   8. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 16. 10. Absolventský koncert Evy Bjelové (akordeon), Magdalény Jandové (kytara) a Jana Trska (klarinet), komunitní centrum Fénix, České Velenice, 17:30 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 22. 10. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 26. 10. Absolventský koncert Terezy Fučíkové (kytara) a Kristýny Dvořákové (zobcová flétna), pob. Suchdol nad Lužnicí, sál 18 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 26. - 27. 10. Covidové prázdniny (pondělí a úterý).
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. V Třeboni vystoupení žesťového souboru ZUŠ (středa). (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny (čtvrtek a pátek).
 • 29. 10. – 31. 10. Mezinárodní akordeonové dny v Praze. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • Valná hromada AZUŠ - ředitel.
 • Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni, sál ZUŠ, 18 h.
 • Fórum Zdravé město Třeboň. Beseda – 17 h.

 Listopad

 •   4. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 •   5. 11. Absolventský koncert Alžběty Jenisové a Veroniky Sedláčkové (housle), sál ZUŠ, 17:30 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 •   6. 11. Absolventský koncert Matěje Faktora a Violy Tlačilové (kytara), sál ZUŠ, 18 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 12. 11. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii.
 • 25. 11. Pedagogická rada v 10 h. (pedagogy budeme informovat zda pedagogická rada bude, či ne)
 • 2. ročník mezinárodní bachovské soutěže "Bachovská cesta", ZUŠ Dobřany.
 • Inventarizace na pobočkách.
 • Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni, sborovna ZUŠ, 18 h.
 • BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel a školnice). 
 • Pěvecká soutěž v ZUŠ Žerotín, Olomouc.
 • Inventarizace k 31. 12. 2019 průběžně.

Prosinec

 •   1. 12. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.(zrušeno z důvodu vládních opatření)
 •   5. 12. Benefiční festival pro Hospic Třeboň, Tunel music bar, vystoupení žáků HO 18 - 19 h.  (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 10. 12. Česko zpívá koledy, Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 11. 12. Vánoční Miniturné VIII., Suchdol nad Lužnicí (kino), 17 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 16. 12. Vánoční Miniturné VIII., divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 20. 12. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí v 16 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 21. 12. - 22. 12. Dny boje proti Covidu, volno ve školách vyhlášené MŠMT.
 • 23. 12. – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny (středa – neděle).
 • Rozsvícení adventní svíčky, Masarykovo nám., Třeboň, vystoupí žáci Mgr. J. Balcarové.
 • Vítání Mikuláše v kostele sv. Jana Křtitele, Lomnice nad Lužnicí, účinkují žáci Mgr. Jitky Balcarové.
 • Vánoční vystoupení žáků pobočky České Velenice v kostele sv. Anežky České, České Velenice, 18 h.

Leden

 •   4. 1. 2021 Zahájení vyučování distanční formou (pondělí).
 • 13. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h. (online)
 • 14. 1. – 20. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 14. 1. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 26. 1. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 28. 1. Ukončení I. pololetí.
 • 29. 1. Jednodenní pololetní prázdniny (pátek).
 • Odeslání soutěžních prací pro „Mene Tekel“ na téma: Cesty ke svobodě.
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (leden – červen).

Únor

 • 11. 2. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 17. 2. Umělecká rada v 9 h.
 • 17. 2. Pedagogická rada v 10 h. (online)
 • 22. – 28. 2 Mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí „Mene Tekel“ Praha.
 • 24. 2. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů – Třeboň, Masarykovo nám. 20/I.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů - Č. Velenice, Suchdol n/Luž., Lomnice n/Luž.

Březen

 •   1. 3. – 7. 3. Jarní prázdniny (pondělí – pátek).
 • 10. 3. se škola tradičně připojí k akci "Vlajka pro Tibet" Na Jindřichohradecké bráně bude vyvěšena Tibetská vlajka, namalovaná žáky VO.
 • 16. 3. – 18. 3. Instalace a hodnocení výstavy krajské kola 14. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2020“, Dům Štěpánka Netolického (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 19. 3. Vernisáž krajské kola 14. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2020“, Dům Štěpánka Netolického, 17 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 18. 3. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 20. 3. – 18. 4. Výstava prací Krajského kola 14. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2020“ ZUŠ Třeboň, Dům Štěpánka Netolického. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 24. 3. Pedagogická rada v 10 h.
 • 29. 3. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • Mladý módní návrhář 2020, OA, SOŠ a SOU Třeboň, hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ.

Duben

 •   1. 4. Velikonoční prázdniny.
 •   2. 4. Velký pátek – státní svátek.
 •   5. 4. Velikonoční pondělí – státní svátek.
 •   8. 4. Mimořádná pedagogická rada, 10 h.
 • 15. 4. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 29. 4. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • Komise praktické mat. zkoušky OA, SOŠ a SOU Třeboň - Modelářství návrhářství oděvů, ředitel a pedagogové VO ZUŠ Třeboň.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje v ZUŠ Třeboň.
 • Výchovný koncert pro děti MŠ, sál ZUŠ, 9:00 a 10:15.

Květen

 • 13. 5. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 17. - 23. 5. ZUŠ Open, celonárodním happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.
 • 19. 5. Pedagogická rada v 10 h.
 • 25. 5. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 31. 5. – 4. 6. Postupové zkoušky žáků hudebního oboru.
 • Taneční večer žáků Vladimíry Strnadlové, Divadlo J. K. Tyla, 19 h.
 • Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
 • Otevírání lázeňské sezóny 2021.

Červen

 •   4. 6. Absolventský koncert Anny Košinové (klavír), sál ZUŠ, 17:30 h. - ONLINE
 •   7. 6. - 8. 6. Přijímací talentové zkoušky pro registrované zájemce 13 - 17 h.
 •  9. 6. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h. 
 •  9. 6.  Přijímací talentové zkoušky pro neregistrované zájemce 13 - 17 h.
 • 10. 6. Přijímací talentové zkoušky na pobočce v Suchdole nad Lužnicí 13 - 17 h.
 • 10. 6. – 23. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 15. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO Třeboň - online.
 • 16. 6. Nahrávání absolventů ze třídy Bc. P. Gramana a P. Mikulíka, sál ZUŠ, 15 - 18 h.
 • 17. 6. Závěrečný koncert školy v Lázních Aurora, sál lázní. Uvádí MgA. Matouš K. Řeřicha, 19 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 18. 6. Absolventský koncert Marka Illeho (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 19. - 20. 6. Akordeonová soutěž Dobřany.
 • 21. 6. BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel, zástupci ředitele a školnice). 
 • 21. 6. Koncert Matěje Faktora, Terezy Fučíkové a Violy Tlačilové (kytarová třída J. Bastlové), sál ZUŠ, 18 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 22. 6. Náhradní termín přijímacích talentových zkoušek pro přihlášené, sál ZUŠ 16 - 17 h.
 • 23. 6. Třídní přehrávka žáků L. Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 25. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Suchdole nad Lužnicí - online.
 • 28. 6. Třídní přehrávka žáků Bc. P. Gramana, sál ZUŠ, 17 h.
 • 30. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 h. a školení evakuace
 • 30. 6. Ukončení školního roku 2020/2021.
 • Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ, sál ZUŠ 9 a 10:30 h

Červenec

Srpen

 • 10. 8. – 15. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 30. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12:00 s Ing. Novákovou.
 • 30. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 31. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2021/2022.

Školní rok 2021/2022

Září

 •  1. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2021/2022 na všech pracovištích
 •  6. - 7.  9. Doplňující přijímací talentové zkoušky, sál ZUŠ, 13 - 17 h.
POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Reportáž

Reportáž Českého rozhlasu z naší školy :-)

více

Důležité sdělení!

Nábor žáků TO

Pro nepřihlášené žáky probíhá zápis do tanečního oboru od 10.června každý den  14 - 17 hod na tanečním sále. Kontakt pro více informací: p. uč. V. Strnadlová, tel: 775 350 325

Nábor žáků LDO

Zájemci mohou vyplnit elektronickou přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách v sekci "O škole"!!

Elektronická přihláška do ZUŠ Třeboň

Pro zájemce o studium na naší škole jsme vyměnili evidenční lístek za elektronickou přihlášku! Neotálejte s jejím vyplněním!

více

ZUŠkový "bazárek"

Místo pro Vaše inzeráty!

více

Přihlášení na výuku HUDEBNÍ NAUKY

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Hudební nauky.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví .

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JiYWNmNjEtNGMwMS00YTRmLWJjZWYtMjVmOWRlYmUzNTg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%222e03a35c-2556-445d-ae33-e9f49f593715%22%7d

Přihlášení na výuku TANEČNÍHO OBORU

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Tanečního oboru.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví.

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWExZDExZTctNDJhMS00NTdlLWFlZmItNmViN2Y1NGFlMGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%220e5d4b10-8161-4d28-a1e4-036e12058d93%22%7d

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Zavřít

OD

PŘIJÍMÁME ŽÁKY DO VŠECH OBORŮ!!

NOVINKA!! ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ!

NOVÍ ZÁJEMCI O STUDIUM NA NAŠÍ ŠKOLE

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

JI JIŽ MOHOU VYPLNIT.
 

NA SVISLÉ LIŠTĚ NALEZNETE NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLY.

 

 


jelikož jsme letos nemohli absolvovat naše tradiční Miniturné naživo, rozhodli jsme se pro verzi online. Na následujícím odkazu se můžete podívat tzv. CO-Miniturné.  
Děkujeme všem, pedagogům i jejich žákům, co se na tom našem ZUŠkovém "filmu" podíleli. 
Přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky a jen to nejlepší a s úsměvem do roku 2021.
Kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků ZUŠ Třeboň :-)

 

 

 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím