ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Plán práce 2022/2023

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2022/2023 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

 Srpen

 • 16. 8. – 21. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. Nástup pedagogů po dovolené - zahajovací porada a pedagogická rada 11:00.
 • 30. 8. Školení BOZP a PO 13:00. s Ing. Novákovou.
 • Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2022/2023.

Školní rok 2022/2023

Září

 • 1. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2022/2023 na všech pracovištích (čtvrtek).
 • 1. 9. – 9. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 • 1. 9. – 9. 9. Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 • 6. – 7. 9. Doplňující přijímací zkoušky, sál ZUŠ, 13 – 17 h.
 • 9. 9. Kompletní uzavření stavu stávajících žáků ve školní matrice v programu Klasifikace.
 • 12. 9. Předání třídní dokumentace vedoucím sekcí.
 • 12. 9. - 18. 9. Uzavření případného dodatečného přijímání žáků vedených v evidenci uchazečů o vzdělání.
 • 13. 9. Vedoucí sekcí předají třídní dokumentaci ke kontrole vedení školy.
 • 13. – 20. 9. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 14. 9. Pedagogická rada v 10 h.
 • 16. 9. Ozvěny Anifilmu, sál ZUŠ, 8 hod.
 • 17. 9. Jihočeský festival zdraví, vystoupení žáků ZUŠ, Masarykovo nám.
 • 21. 9. Promoce absolventů AUK, koncertní sál ZUŠ, 10 h.
 • 21. 9. Imatrikulace studentů AUK, koncertní sál ZUŠ, 11:30 h.
 • 21. 9. Concertino Praga, Schwarzenberská hrobka, 19 h, vystoupí žáci ZUŠ. 
 • 27. 9. Vystoupení žáků HO na vernisáži výstavy Jana Dolečka Třeboňsko-krajina dvojího nebe, Dům Štěpánka Netolického, 17 h.
 • 28. 9. Vystoupení žáků ZUŠ na slavnostech v Rapšachu.
 • 28. 9. Státní svátek – den české státnosti (pátek).
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (září – červen).

Říjen

 • 7. - 9. 10. Nesoutěžní přehlídku LDO - DADA inspirační dny, Jindřichův Hradec.
 • 12. 10. Třídní večírek žáků ze třídy MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ 17 h. 
 • 14. - 16. 10. Mezinárodní Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha.
 • 18. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 21. 10. Třídní večírek žáků ze třídy Lenky Slaninové, sál ZUŠ 17:30 h. 
 • 24. 10. Třídní večírek žáků ze třídy Evy Šejvlové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 17 h.
 • 24. 10. Třídní večírek žáků ze třídy BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18 h. 
 • 25. 10. Třídní večírek žáků ze třídy Ivany Sedlecké, sál ZUŠ 18 h. 
 • 25. 10. Workshop pro učitele MŠ a ZŠ, Barevné tóny - barevné kreace, tóny v hudbě v propojení s tóny v malbě. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři MgA. Matouš Řeřicha a Mgr. Jitka Bastlová, ateliér VO, 14:00 - 14:45.
 • 26. 10. – 27. 10. Podzimní prázdniny (středa a čtvrtek).
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. V Třeboni vystoupení žesťového souboru ZUŠ (neděle).
 • 31. 10. Koncert žáků pobočky České Velenice, Komunitní centrum Fenix, České Velenice, 17 h. 
 • Valná hromada AZUŠ - ředitel.
 • Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje, - ředitel.
 • Fórum Zdravé město Třeboň. Ředitel ZUŠ garant vzdělávání a školství. Beseda – 17 h.
 • Školení k „Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)“ - ředitel.

 Listopad

 •   3. 11. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 •   9. 11. BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel a školnice), 10 h.
 • 14. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 16. 11. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 17. 11. Státní Svátek - Den boje za svobodu a demokracii (čtvrtek).
 • 23. 11. Inventarizace na pobočkách.
 • 24. 11. Třídní večírek žáků Mgr. Jitky Bastlové a Jaroslavy Šlechtové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 24. - 26. 11. Pěvecká soutěž, ZUŠ Žerotín, Olomouc.
 • 29. 11. Třídní večírek žáků ze třídy BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 17:30 h. 
 • 29. 11. Třídní večírek žáků Mgr. Jitky Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 30. 11. Třídní večírek žáků ze třídy Ivany Sedlecké, sál ZUŠ 18 h. 
 • Inventarizace k 31. 12. 2022 průběžně.

Prosinec

 •   1. 12. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 •   6. 12. Třídní večírek žáků Evy Šejvlové a Bc. Petra Gramana, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 •   7. 12. Česko zpívá koledy, Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice.
 •   8. 12. Třídní večírek žáků Evy Šejvlové a Bc. Lenky Pelouchové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 •   8. 12. Třídní večírek žáků ze třídy Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ 17 h. 
 •   9. 12. Vánoční Miniturné X., Komunitní centrum Fenix, České Velenice, 17 h.
 • 13. 12. Vánoční Miniturné X., Lomnice nad Lužnicí, kostel Sv. Václava, 17 h.
 • 14. 12. Vánoční besídka žáků pobočky České Velenice, ZŠ České Velenice, 17 h.
 • 14. 12. Třídní večírek žáků ze třídy Ivany Sedlecké, sál ZUŠ 17:30. 
 • 15. 12. Třídní večírek žáků ze třídy Mgr. Zbyňka Mikuláše, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30.
 • 15. 12. Třídní večírek žáků ze třídy Bc. Magdaleny Henišové, sál ZUŠ 17:30. 
 • 16. 12. Vánoční dopolední koncert žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí pro 1. a 2. třídy ZŠ.
 • 16. 12. Třídní večírek žáků ze třídy Mgr. Zbyňka Mikuláše, učebna Hudební nauky ZUŠTřeboň, 16:30.
 • 16. 12. Vánoční Miniturné X., Suchdol nad Lužnicí (kino), 17 h.
 • 18. 12. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí v 16 h.
 • 19. 12. Třídní večírek žáků ze třídy MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ 18 h.
 • 20. 12. Vánoční dopolední koncert žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí pro děti z MŠ.
 • 20. 12. Třídní večírek žáků Jana Havlína, taneční sál, 17:30.
 • 20. 12. Absolventský koncert Markéty Kabelové a Anety Petrů (klavír), sál ZUŠ 18 h.
 • 21. 12. Třídní večírek žáků ze třídy Ivany Šagátové, sál ZUŠ 15 h. 
 • 21. 12. Účinkování žáků pobočky České Velenice na vánočním vystoupení ZŠ v kostele sv.Anežky České v Českých Velenicích, 17 h.
 • 21. 12. Vánoční Miniturné X., divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h.
 • 22. 12. Třídní večírek žáků Miroslava Kůzla, sál ZUŠ, 17 h.
 • 23. 12 - 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny (pátek – pondělí).

Leden

 •   3. 1. 2023 Zahájení vyučování (úterý).
 • 11. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 16. 1. Třídní večírek žáků ze třídy BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18 h. 
 • 16. 1. – 24. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 18. 1. Přednáška Marcely Hadačové - Moje cesta do Santiaga de Compostela, sál ZUŠ, 18 h.
 • 19. 1. Třídní večírek žáků ze třídy Ivany Sedlecké, sál ZUŠ 17:30. 
 • 20. 1. Barevné "ragtime" odpoledne, účinkují žáci ze třídy Romana Daška, sál ZUŠ, 17 h.
 • 25. 1. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 27. 1.Třídní večírek žáků ze třídy Lenky Slaninové, sál ZUŠ 17:30 h. 
 • 31. 1. Třídní večírek žáků ze třídy Aleny Kohoutové a Mgr. Jitky Balcarové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 31. 1. Ukončení I. pololetí.
 • Třídní večírek žáků.
 • Odeslání soutěžních prací pro „Mene Tekel“ na téma: Cesty ke svobodě.

Únor

 •  1. 2. Nesoutěžní klání ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hře), sál ZUŠ.
 •  2. 2. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.   
 •  3. 2. Pololetní prázdniny (pátek).
 •  6. – 12. 2. Jarní prázdniny.
 • 14. 2. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 15. 2. Umělecká rada v 11 h.
 • 16. 2. Okresní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů, ZUŠ Dačice.
 • 17. 2. Třídní večírek žáků ze třídy Lenky Slaninové, sál ZUŠ 17 h. 
 • 20. 2. Třídní večírek žáků ze třídy BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18 h. 
 • 22. 2. Okresní kolo ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hře), sál ZUŠ Třeboň.
 • 27. 2. Třídní večírek žáků ze třídy Milana Kýčka, sál ZUŠ 17 h. 
 • 28. 2. Třídní večírek žáků ze třídy Ivany Sedlecké, sál ZUŠ 18 h. 
 • Mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí „Mene Tekel“ Praha.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů – Třeboň, Masarykovo nám. 20/I.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů - Č. Velenice, Suchdol n/Luž., Lomnice n/Luž.

Březen

 •   2. 3. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.    
 •   7. 3. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 •   8. 3. Okresní kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.
 •   9. 3. Předsoutěžní přehrávka žáků dechového oddělení, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 10. 3. se škola tradičně připojí k akci "Vlajka pro Tibet" Na budově školy bude vyvěšena Tibetská vlajka, namalovaná žáky VO.
 • 13. 3. Zkouška žáků LDO v sále ZUŠ, 13 - 19 h.
 • 14. 3. Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů (dřeva I.), ZUŠ Sezimovo Ústí.
 • 14. 3. Zkouška žáků LDO v sále ZUŠ, 15 - 17 h.
 • 15. 3. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 15. 3. Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů (dřeva II.), ZUŠ Dačice.
 • 15. 3. Zkouška žáků LDO v sále ZUŠ, 14 - 18 h.
 • 16. 3. Třídní večírek žáků ze třídy BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 17:30 h. 
 • 16. 3. Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů (žestě), ZUŠ Vimperk.
 • 17. 3. Třídní večírek žáků ze třídy Lenky Slaninové, sál ZUŠ 16 h. 
 • 21. 3. Krajské kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, ZUŠ Strakonice.
 • 21. 3. Třídní večírek žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 22. 3. Krajské kolo ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hře), ZUŠ Třeboň.
 • 23. 3. Třídní večírek žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 23. 3. Třídní večírek žáků Mgr. Jitky Bastlové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 24. - 26. 3. Krajské kolo LDO Mladá scéna, České Budějovice.
 • 27. 3. Zkouška žáků LDO v sále ZUŠ, 14 - 19 h.
 • 28. 3. Zkouška žáků LDO v sále ZUŠ, 15 - 17 h.
 • 28. 3. Třídní večírek žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 29. 3. Zkouška žáků LDO v sále ZUŠ, 14 - 18 h.
 • 30. 3. Třídní večírek žáků ze třídy Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ 16:30 h.
 • 31. 3. - 1. 4. Krajské kolo LDO ZUŠ, Jindřichův Hradec.
 • Mladý módní návrhář 2023, OA, SOŠ a SOU Třeboň, hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ. 

Duben

 •   4. 4. Velikonoční zpívání žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí s dětmi z MŠ.
 •   5. 4. Velikonoční zpívání žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí s žáky 1. a 2. tříd ZŠ.
 •   6. 4. Velikonoční prázdniny (čtvrtek)
 •   7. 4. Velký pátek – státní svátek.
 • 10. 4. Velikonoční pondělí – státní svátek.
 • 12. 4. Třídní večírek žáků ze třídy BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18 h. 
 • 13. 4. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.    
 • 14. - 16. 4. Krajské kolo Dětská scéna "Bechyňské jaro", Bechyně.
 • 18. 4. Umělecká rada v 9 h. 
 • 18. 4. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 18. 4. Třídní večírek žáků ze třídy Ivany Sedlecké, sál ZUŠ 17:30. 
 • 20. - 23. 4. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů, ZUŠ Liberec.
 • 20. 4. Třídní večírek žáků Mgr. Jitky Bastlové a Jaroslavy Šlechtové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 21. 4. Třídní večírek žáků ze třídy BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 16 h. 
 • 24. 4. Třídní večírek žáků Milana Kýčka, sál ZUŠ, 17 h.
 • 25. 4. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 25. - 27. 4. Celostátní klavírní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, Polička.
 • 26. 4. Třeboňská růže, 15. ročník umělecké soutěže (pěvecká a recitační soutěž: Okresní kolo speciálních škol), sál ZUŠ Třeboň od 10 h.
 • 26. 4. Absolventský koncert Anny Machové (zobcová flétna) a Adély Skokanové (saxofon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 27. 4. Třídní večírek žáků ze třídy MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ 18 h.
 • 27. - 30. 4. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
 • 28. 4. Absolventský koncert Elišky Bastlové (klavír), sál ZUŠ, 17 h.
 • Krajská klavírní přehlídka.
 • Soutěžní přehlídka scénického tance, Metropol, České Budějovice.
 • Komise praktické mat. zkoušky OA, SOŠ a SOU Třeboň - Modelářství návrhářství oděvů, ředitel a pedagogové VO ZUŠ Třeboň.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje - ředitel.

Květen

 •  1. 5. Státní svátek - Svátek práce (pondělí).
 •  5. 5. Zlivská kytara.
 •  5. 5. Absolventský koncert Evy Adamové (klavír), sál ZUŠ 17 h.
 •  6. 5. Koncert absolventů akordeonového oddělení ZUŠ, sál Lázní Aurora, 19 h.
 •  8. 5. Státní svátek - Den Vítězství. Pietní akt – u pomníku, 10 h. 
 •  9. 5. Třídní večírek žáků ze třídy BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 17:30 h. 
 • 10. 5. Třídní večírek žáků ze třídy Ivany Sedlecké, sál ZUŠ 17:30. 
 • 11. 5. Absolventský koncert Davida Voneše (klavír), sál ZUŠ 17:30 h.
 • 12. 5. Novohradská flétna.
 • 12. 5. Absolventský koncert Magdy Bočkové (klavír), sál ZUŠ 16:00 h.
 • 12. - 14. 5. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v sólové a komorní hře na akordeon, ZUŠ Chrudim.
 • 15. 5. Talentové výběry žáků 1. třídy, ZŠ Sokolská, 9:50.
 • 16. 5. Talentové výběry žáků 1. třídy, ZŠ Na sadech, 9:55.
 • 16. 5. Třídní večírek žáků Miroslava Kůzla, sál ZUŠ, 17 h.
 • 17. 5. Pedagogická rada v 10 h.
 • 17. 5. Třídní večírek žáků Jana Tláskala, sál ZUŠ, 18 h.
 • 18. 5. Závěrečný koncert školy v Lázních Aurora, sál lázní. Uvádí Mgr. Jitka Bastlová, 19 h.
 • 19. 5. Třídní večírek žáků ze třídy Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 17 h. 
 • 19. 5. Absolventský koncert Nely Čermákové (klavír), Komunitní centrum Fenix, České Velenice, 18 h.
 • 19. 5. - 21. 5. Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou.
 • 20. 5. "Pohledy do ateliérů" - setkání výtvarníků. Organizuje ZUŠ Třeboň a ZUŠ Č. Krumlov. Prostory ZUŠ Třeboň / Suchdol nad Lužnicí 10 - 17 hod.
 • 21. 5. - 4. 6. ZUŠ Open, celonárodním happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.
 • 22. 5. - 28. 5. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
 • 22. 5. Třídní večírek žáků ze třídy Ivany Sedlecké, sál ZUŠ 17:30. 
 • 23. 5. Talentové výběry v MŠ Jeronýmova, 9 h.
 • 23. 5. Třídní večírek žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 23. 5. Absolventský koncert Elišky Petráskové, Terezie Průchové a Nelly Záhorské (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 • 24. 5. ZUŠ Open - "Bude nás plný Svět", 13 - 17 h.
 • 25. 5. Pódium mladých, Divadlo J. K. Tyla, 19 h.
 • 26. 5. ZUŠ Open - pobočka Suchdol nad Lužnicí. 
 • 26. 5. Třídní večírek žáků Mikuláše Bala a Aleny Kohoutové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 29. 5. – 2. 6. Postupové zkoušky hudebního oboru, hlavní budova ZUŠ.
 • 29. 5. – 2. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí.
 • 29. 5. – 2. 6. Postupové zkoušky pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 29. 5. Zkouška žáků LDO v sále ZUŠ, 8 - 19:30 h.
 • 30. 5. Přijímací talentové zkoušky, sál ZUŠ, 13 – 17 h.
 • 31. 5. Zkouška žáků LDO v sále ZUŠ, 8 - 19:30 h.
 • 31. 5. ZUŠ Open pobočky České Velenice, Komunitní centrum Fenix, České Velenice, 15 h.
 • Per Quattro Mani, klavírní soutěž ve čtyřruční hře, ZUŠ Taussigova, Praha 8.
 • Duškova pěvecká soutěž, Praha.

Červen

 •   1. 6. ZUŠ Open v Lomnici nad Lužnicí, společné muzicírování dětí a rodičů.
 •   2. 6. Absolventský koncert Sofie Farrell (klavír) a Jaromíra Jana Spurného (violoncello), sál ZUŠ, 17 h.
 •   5. 6. Vystoupení žáků LDO, dopolední představení pro školy, odpolední pro veřejnost. Sál ZUŠ, 8 - 20 h.
 •   6. 6. Vystoupení žáků LDO, dopolední představení pro školy, odpolední pro veřejnost. Sál ZUŠ, 8 - 19 h.
 •   7. 6. Vystoupení žáků LDO, dopolední představení pro školy, odpolední pro veřejnost. Sál ZUŠ, 8 - 19 h.
 •   7. 6. Taneční večer žáků Vladimíry Strnadlové, Divadlo J. K. Tyla, 18:30 h.
 •   8. 6. Recitační odpoledne, vystoupí žáci LDO, sál ZUŠ 15 - 17 h.
 •   8. 6. Třídní večírek žáků Mgr. Zbyňka Mikuláše, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 •   9. 6. Třídní večírek žáků Mgr. Zbyňka Mikuláše, učebna hudební nauky ZUŠ Třeboň, 16:30 h.
 • 12. 6. Třídní večírek žáků ze třídy Bc. Magdaleny Henišové, sál ZUŠ 18 h.
 • 13. 6. Absolventský koncert Ondřeje Holického (elektrická kytara), sál ZUŠ 17 h.
 • 13. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v ZUŠ Třeboň, 17:30 h. Výstava v hlavní budově ZUŠ.
 • 14. 6. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h. 
 • 14. 6. Třídní večírek žáků ze třídy BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 17 h. 
 • 15 – 22. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 15. 6. Absolventský koncert Denisy Pečmanové a Alžběty Tetíkové (housle), sál ZUŠ, 17 h.
 • 19. 6. Absolventský koncert Josefa Kučery (baskřídlovka), Martina Václava Kindla (varhany), Šimona Mittelbacha a Viléma Navrátila (kytara), sál ZUŠ, 18 h.
 • 21. 6. Třídní večírek žáků ze třídy MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ 18 h.
 • 22. 6. Třídní večírek žáků Mgr. Jitky Bastlové a Jaroslavy Šlechtové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 23. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Suchdole nad Lužnicí. 
 • 23. 6. Absolventský koncert Sáry Hejlové, Tomáše Michala a Karolíny Sedláčkové (zpěv), sál Lázní Aurora, 18 h.
 • 26. 6. Absolventský koncert Vojtěcha Pumpra (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 28. 6. Třídní večírek žáků ze třídy Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ 16:30 h.
 • 29. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 h.
 • 30. 6. Ukončení školního roku 2022/2023.
 • Celostátní hudební soutěž mladých interpretů, Prague Junior Note 2023.
 • Pražský pěvec, XVI. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže, Dětská opera Praha, Národní divadlo, Praha.
 • Zažít Třeboň jinak, vystoupení žáků.

Červenec

Srpen

 • 15. - 20. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. V 10:00 Nástup pedagogů po dovolené.
 • 30. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12 h.
 • 30. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2023/2024.

Školní rok 2023/2024

Září

 • 4. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2023/2024 na všech pracovištích.
 • 30. 9. Svatováclavské slavnosti, účinkují žáci ZUŠ, Masarykovo nám., 12 a 15 h.

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Vernisáž žáků VO - Třeboň

Srdečně Vás zveme v úterý 13. 6. 2023 v 17:30 hod. na Vernisáž a výstavu prací žáků výtvarného oboru.

Reportáž z přijímacích talentových zkoušek

Poslechněte si reportáž o tom, jak probíhají přijímací talentové zkoušky na naší škole.

více

Pódium mladých - fotografie

V odkazu můžete vidět fotografie z Pódia mladých.

více

ZUŠ Open v Českém rozhlasu ČB

Poslechněte si reportáž :-)

více

Ústřední kolo ve hře na akordeon

Gratulujeme a děkujeme našemu nejstaršímu akordeonistovi a jeho paní učitelce Lence Slaninové za vynikající reprezentaci školy!!

více

Zlivská kytara 2023

Gratulujeme všem soutěžícím žákům a jejich pedagogům za krásná umístění v Krajské kytarové soutěžní přehlídce Zlivská kytara, která proběhla 5. 5. 2023 v prostorách ZŠ a ZUŠ Zliv.

více

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout