ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Plán práce 2022/2023

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2022/2023 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

 Srpen

 • 16. 8. – 21. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. Nástup pedagogů po dovolené - zahajovací porada a pedagogická rada 11:00.
 • 30. 8. Školení BOZP a PO 13:00. s Ing. Novákovou.
 • Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2022/2023.

Školní rok 2022/2023

Září

 • 1. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2022/2023 na všech pracovištích (čtvrtek).
 • 1. 9. – 9. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 • 1. 9. – 9. 9. Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 • 6. – 7. 9. Doplňující přijímací zkoušky, sál ZUŠ, 13 – 17 h.
 • 9. 9. Kompletní uzavření stavu stávajících žáků ve školní matrice v programu Klasifikace.
 • 12. 9. Předání třídní dokumentace vedoucím sekcí.
 • 12. 9. - 18. 9. Uzavření případného dodatečného přijímání žáků vedených v evidenci uchazečů o vzdělání.
 • 13. 9. Vedoucí sekcí předají třídní dokumentaci ke kontrole vedení školy.
 • 13. – 20. 9. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 14. 9. Pedagogická rada v 10 h.
 • 16. 9. Ozvěny Anifilmu, sál ZUŠ, 8 hod.
 • 17. 9. Jihočeský festival zdraví, vystoupení žáků ZUŠ, Masarykovo nám.
 • 21. 9. Promoce absolventů AUK, koncertní sál ZUŠ, 10 h.
 • 21. 9. Imatrikulace studentů AUK, koncertní sál ZUŠ, 11:30 h.
 • 21. 9. Concertino Praga, Schwarzenberská hrobka, 19 h, vystoupí žáci ZUŠ. 
 • 27. 9. Vystoupení žáků HO na vernisáži výstavy Jana Dolečka Třeboňsko-krajina dvojího nebe, Dům Štěpánka Netolického, 17 h.
 • 28. 9. Vystoupení žáků ZUŠ na slavnostech v Rapšachu.
 • 28. 9. Státní svátek – den české státnosti (pátek).
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (září – červen).

Říjen

 • 4. 10. Workshop pro učitele MŠ a ZŠ, Haptické zkušenosti v sochařství - vidět dotykem. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři MgA. Matouš Řeřicha a Mgr. Vilém Roženský, ateliér VO, 14:00 - 15:30.
 • 7. - 9. 10. Nesoutěžní přehlídku LDO - DADA inspirační dny, Jindřichův Hradec.
 • 14. - 16. 10. Mezinárodní Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha.
 • 18. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 19. 10. Umělecká rada v 9 h.
 • 19. 10. Pedagogická rada v 10 h.
 • 24. 10. Třídní večírek žáků ze třídy BcA. M. Krausové, sál ZUŠ 18 h. 
 • 25. 10. Třídní večírek žáků ze třídy I. Sedlecké, sál ZUŠ 18 h. 
 • 25. 10. Workshop pro učitele MŠ a ZŠ, Barevné tóny - barevné kreace, tóny v hudbě v propojení s tóny v malbě. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři MgA. Matouš Řeřicha a Mgr. Jitka Bastlová, ateliér VO, 14:00 - 14:45.
 • 26. 10. – 27. 10. Podzimní prázdniny (středa a čtvrtek).
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. V Třeboni vystoupení žesťového souboru ZUŠ (neděle).
 • Valná hromada AZUŠ - ředitel.
 • Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje, - ředitel.
 • Fórum Zdravé město Třeboň. Ředitel ZUŠ garant vzdělávání a školství. Beseda – 17 h.
 • Školení k „Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)“ - ředitel.

 Listopad

 •   3. 11. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 14. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 16. 11. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 17. 11. Státní Svátek - Den boje za svobodu a demokracii (čtvrtek).
 • 24. - 26. 11. Pěvecká soutěž, ZUŠ Žerotín, Olomouc.
 • 29. 11. Třídní večírek žáků ze třídy BcA. M. Krausové, sál ZUŠ 17:30 h. 
 • 30. 11. Třídní večírek žáků ze třídy I. Sedlecké, sál ZUŠ 18 h. 
 • Inventarizace na pobočkách.
 • BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel a školnice). 
 • Inventarizace k 31. 12. 2022 průběžně.

Prosinec

 •   1. 12. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 •   7. 12. Česko zpívá koledy, Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice.
 •   9. 12. Vánoční Miniturné X., Komunitní centrum Fenix, České Velenice, 17 h.
 • 14. 12. Umělecká rada v 9 h.
 • 14. 12. Pedagogická rada v 10 h.
 • 23. 12 - 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny (pátek – pondělí).
 • Rozsvícení vánočního stromečku.
 • Vánoční Miniturné X., Suchdol nad Lužnicí (kino), 17 h.
 • Vánoční Miniturné X., Lomnice nad Lužnicí.
 • Vánoční Miniturné X., divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h.
 • Třídní večírek žáků.
 • Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí v 16 h.

Leden

 • 3. 1. 2023 Zahájení vyučování (úterý).
 • 11. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 16. 1. – 24. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 31. 1. ukončení I. pololetí.
 • Třídní večírek žáků.
 • Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • Odeslání soutěžních prací pro „Mene Tekel“ na téma: Cesty ke svobodě.
 • Školní kolo ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hře).
 • Školní kolo s převahou dechových nástrojů.
 • Školní kolo s převahou smyčcových nástrojů.

Únor

 • 3. 2. Pololetní prázdniny (pátek).
 • 6. – 12. 2. Jarní prázdniny.
 • 15. 2. Umělecká rada v 9 h.
 • 15. 2. Pedagogická rada v 10 h.
 • 22. 2. Okresní kolo ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hře), sál ZUŠ Třeboň.
 • Třídní večírek žáků.
 • Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.   
 • Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • Mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí „Mene Tekel“ Praha. 27. 2. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • Okresní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů – Třeboň, Masarykovo nám. 20/I.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů - Č. Velenice, Suchdol n/Luž., Lomnice n/Luž.

Březen

 • 10. 3. se škola tradičně připojí k akci "Vlajka pro Tibet" Na budově školy bude vyvěšena Tibetská vlajka, namalovaná žáky VO.
 • 15. 3. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 21. - 22. 3. Krajské kolo ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hře), sál ZUŠ.
 • 24. - 26. 3. Krajské kolo LDO Mladá scéna, České Budějovice.
 • 31. 3. - 1. 4. Krajské kolo LDO ZUŠ, Jindřichův Hradec.
 • Třídní večírek žáků.
 • Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.    
 • Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů (dřeva I.).
 • Školní kolo – LDO (kolektivní projev).
 • Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů (žestě).
 • Okresní kolo v recitaci (LDO).
 • Okresní kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.
 • Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů (dřeva II.).
 • Krajské kolo recitační soutěže LDO.
 • Krajská soutěžní přehlídka pěveckých sborů, ZUŠ Český Krumlov.
 • Mladý módní návrhář 2023, OA, SOŠ a SOU Třeboň, hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ. 

Duben

 • 6. 4. Velikonoční prázdniny (čtvrtek)
 • 7. 4. Velký pátek – státní svátek.
 • 10. 4. Velikonoční pondělí – státní svátek.
 • 14. - 16. 4. Krajské kolo Dětská scéna "Bechyňské jaro", Bechyně.
 • 19. 4. Umělecká rada v 9 h. 
 • 19. 4. Pedagogická rada v 10 h. 
 • Krajské kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.
 • Mladá scéna, krajská přehlídka LDO
 • Krajská klavírní přehlídka.
 • Krajská soutěžní přehlídka LDO-kolektivní projev.
 • Soutěžní přehlídka scénického tance, Metropol, České Budějovice.
 • Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.    
 • Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • Třídní večírek žáků.
 • Přehlídka LDO Dětská scéna, Bechyně.
 • Nesoutěžní přehlídka LDO, České Budějovice.
 • Celostátní klavírní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, Polička.
 • Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů.
 • Absolventský koncert.
 • Komise praktické mat. zkoušky OA, SOŠ a SOU Třeboň - Modelářství návrhářství oděvů, ředitel a pedagogové VO ZUŠ Třeboň.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje - ředitel.

Květen

 • 1. 5. Státní svátek - Svátek práce (pondělí).
 • 5. 5. Absolventský koncert Evy Adamové (klavír), sál ZUŠ 17 h.
 • 8. 5. Státní svátek - Den Vítězství. Pietní akt – u pomníku, 10 h. 
 • 11. 5. Absolventský koncert Davida Voneše (klavír), sál ZUŠ 18 h.
 • 17. 5. Pedagogická rada v 10 h.
 • 21. 5. - 4. 6. ZUŠ Open, celonárodním happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.
 • 25. 5. Pódium mladých, Divadlo J. K. Tyla, 19 h.
 • 29. 5. – 2. 6. Postupové zkoušky hudebního oboru, hlavní budova ZUŠ.
 • 29. 5. – 2. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí.
 • 29. 5. – 2. 6. Postupové zkoušky pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h. 
 • Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • Absolventský koncert.
 • Zlivská kytara.
 • Per Quattro Mani, klavírní soutěž ve čtyřruční hře, ZUŠ Taussigova, Praha 8.
 • Duškova pěvecká soutěž, Praha.
 • Třídní večírek žáků.
 • Novohradská flétna.
 • Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v sólové a komorní hře na akordeon.
 • Taneční večer žáků Vladimíry Strnadlové, Divadlo J. K. Tyla.
 • Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
 • Otevírání lázeňské sezóny, park u Lázní Aurora, vystoupí žáci HO, 10-11:15 h.
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou.

Červen

 • 6. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v ZUŠ Třeboň, 18 h. Výstava v hlavní budově ZUŠ.
 • 14. 6. Umělecká rada v 9 h.
 • 14. 6. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h. 
 • 15 – 22. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 23. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Suchdole nad Lužnicí. 
 • 30. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 h.
 • 30. 6. Ukončení školního roku 2022/2023.
 • Absolventský koncert.
 • Závěrečný koncert školy v Lázních Aurora, sál lázní. Uvádí MgA. Matouš K. Řeřicha, 19 h.
 • Třídní večírek.
 • Závěrečná vystoupení žáků LDO ze třídy MgA. Jiřího Rezka.
 • Celostátní hudební soutěž mladých interpretů, Prague Junior Note 2023.
 • Pražský pěvec, XVI. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže, Dětská opera Praha, Národní divadlo, Praha.
 • Zažít Třeboň jinak, vystoupení žáků.

Červenec

Srpen

 • 15. - 20. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. V 10:00 Nástup pedagogů po dovolené.
 • 30. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12 h.
 • 30. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2023/2024.

Školní rok 2023/2024

Září

 • 4. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2023/2024 na všech pracovištích.

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Dotační program "My v tom Jihočechy nenecháme"

ZUŠ Třeboň se připojila k dotačnímu programu na podporu studia "My v tom Jihočechy nenecháme". Více informací v odkazu.

více

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout