ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Plán práce 2020/2021

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2020/2021 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

 Srpen

 • 11. 8. – 15. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 27. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 27. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12:00 s Ing. Novákovou.
 • 27. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 28. 8 Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Vytisknou třídní knihy, rozvrhy, Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2020/2021.

Září

 •   1. 9. v 8:00 zahájení školního roku 2020/2021 na všech pracovištích.
 •   1. 9. – 11. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 •   1. 9. – 11. 9. Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 •   8. 9. Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ, koncertní sál, 13 – 17 h.
 • 14. 9. Kompletní uzavření stavu stávajících žáků ve školní matrice v programu Klasifikace.
 • 14. 9. Předání třídní dokumentace vedoucím sekcí.
 • 14. 9. - 18. 9. Uzavření případného dodatečného přijímání žáků vedených v evidenci uchazečů o vzdělání.
 • 17. 9. GDPR 10:30 - ředitel, zástupce.
 • 19. 9. Jihočeský festival zdraví, vystoupí žáci HO a LDO, Masarykovo nám.
 • 19. 9. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na oslavě 100 let připojení Vitorazska k Československu. Dvory nad Lužnicí v 13 h.
 • 21. 9. Vedoucí sekcí předají třídní dokumentaci ke kontrole vedení školy.
 • 22. – 25. 9. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 23. 9.  Pedagogická rada v 10 h. 
 • 28. 9. Státní svátek
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje, ZUŠ Trhové Sviny, 9:30 - ředitel.
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (září – prosinec).

Říjen       

 •   1. 10. Třídní přehrávka žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 •   8. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 16. 10. Absolventský koncert Evy Bjelové (akordeon), Magdalény Jandové (kytara) a Jana Trska (klarinet), komunitní centrum Fénix, České Velenice, 17:30 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 22. 10. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 26. 10. Absolventský koncert Terezy Fučíkové (kytara) a Kristýny Dvořákové (zobcová flétna), pob. Suchdol nad Lužnicí, sál 18 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 26. - 27. 10. Covidové prázdniny (pondělí a úterý).
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. V Třeboni vystoupení žesťového souboru ZUŠ (středa).
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny (čtvrtek a pátek).
 • 29. 10. – 31. 10. Mezinárodní akordeonové dny v Praze. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • Valná hromada AZUŠ - ředitel.
 • Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni, sál ZUŠ, 18 h.
 • Fórum Zdravé město Třeboň. Beseda – 17 h.

 Listopad

 •   4. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 •   5. 11. Absolventský koncert Alžběty Jenisové a Veroniky Sedláčkové (housle), sál ZUŠ, 17:30 h.
 •   6. 11. Absolventský koncert Matěje Faktora a Violy Tlačilové (kytara), sál ZUŠ, 18 h. (zrušeno z důvodu vládních opatření)
 • 12. 11. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii.
 • 25. 11. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 2. ročník mezinárodní bachovské soutěže "Bachovská cesta", ZUŠ Dobřany.
 • Inventarizace na pobočkách.
 • Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni, sborovna ZUŠ, 18 h.
 • BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel a školnice). 
 • Pěvecká soutěž v ZUŠ Žerotín, Olomouc.
 • Inventarizace k 31. 12. 2019 průběžně.

Prosinec

 •   1. 12. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 •   5. 12. Benefiční festival pro Hospic Třeboň, Tunel music bar, vystoupení žáků HO 18 - 19 h.
 • 10. 12. Česko zpívá koledy, Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice.
 • 11. 12. Vánoční Miniturné VIII., Suchdol nad Lužnicí (kino), 17 h.
 • 16. 12. Vánoční Miniturné VIII., divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h.
 • 20. 12. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí v 16 h.
 • 23. 12. – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny (středa – neděle).
 • Rozsvícení adventní svíčky, Masarykovo nám., Třeboň, vystoupí žáci Mgr. J. Balcarové.
 • Vítání Mikuláše v kostele sv. Jana Křtitele, Lomnice nad Lužnicí, účinkují žáci Mgr. Jitky Balcarové.
 • Vánoční vystoupení žáků pobočky České Velenice v kostele sv. Anežky České, České Velenice, 18 h.

Leden

 •   4. 1. 2021 Zahájení vyučování (pondělí).
 • 13. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 14. 1. – 20. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 14. 1. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 28. 1. Ukončení I. pololetí.
 • 29. 1. Jednodenní pololetní prázdniny (pátek).
 • Odeslání soutěžních prací pro „Mene Tekel“ na téma: Cesty ke svobodě.
 • Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (leden – červen).

Únor

 • 17. 2. Umělecká rada v 9 h.
 • 17. 2. Pedagogická rada v 10 h.
 • 22. – 28. 2 Mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí „Mene Tekel“ Praha.
 • Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír, sál ZUŠ, 13 h.
 • Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru, housle a violoncello, sál ZUŠ, 9 h.
 • Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • Školní kolo soutěží žáků ZUŠ v LDO - přednes, učebna LDO, 15 h.
 • Okresní kolo ve hře na kytaru, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • Okresní kolo ve hře na klavír, ZUŠ Třeboň.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů – Třeboň, Masarykovo nám. 20/I.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů - Č. Velenice, Suchdol n/Luž., Lomnice n/Luž.

Březen

 •   1. 3. – 7. 3. Jarní prázdniny (pondělí – pátek).
 • 10. 3. se škola tradičně připojí k akci "Vlajka pro Tibet" Na Jindřichohradecké bráně bude vyvěšena Tibetská vlajka, namalovaná žáky VO.
 • 16. 3. – 18. 3. Instalace a hodnocení výstavy krajské kola 14. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2020“, Dům Štěpánka Netolického
 • 19. 3. Vernisáž krajské kola 14. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2020“, Dům Štěpánka Netolického, 17 h.
 • 20. 3. – 18. 4. Výstava prací Krajského kola 14. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2020“ ZUŠ Třeboň, Dům Štěpánka Netolického.
 • 24. 3. Pedagogická rada v 10 h.
 • Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • Krajské kolo ve čtyřruční hře na klavír, ZUŠ Třeboň
 • Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • Krajské kolo ve hře na klavír.
 • Krajské kolo ve hře na kytaru.
 • Mladý módní návrhář 2020, OA, SOŠ a SOU Třeboň, hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ.

Duben

 •   1. 4. Velikonoční prázdniny.
 •   2. 4. Velký pátek – státní svátek.
 •   5. 4. Velikonoční pondělí – státní svátek.
 • 21. 4. Umělecká rada v 9 h. 
 • 21. 4.  Pedagogická rada v 10 h.
 • Krajské kolo LDO v sólovém projevu, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • Schůze Umělecké rady v 9 h. 
 • Pedagogická rada v 10 h. 
 • Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • Ústřední kolo ve hře na kytaru.
 • Ústřední kolo ve hře na klavír.
 • Komise praktické mat. zkoušky OA, SOŠ a SOU Třeboň - Modelářství návrhářství oděvů, ředitel a pedagogové VO ZUŠ Třeboň.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje v ZUŠ Třeboň.
 • Výchovný koncert pro děti MŠ, sál ZUŠ, 9:00 a 10:15.

Květen

 • 19. 5. Pedagogická rada v 10 h.
 • 31. 5. – 4. 6. Postupové zkoušky hudebního oboru, hlavní budova ZUŠ Masarykovo nám. 20/I.
 • Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • ZUŠ Open, celonárodním happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.
 • Taneční večer žáků Vladimíry Strnadlové, Divadlo J. K. Tyla, 19 h.
 • Ústřední kolo ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ Frýdlantská, Liberec.
 • Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
 • Ústřední kolo LDO, sólový přednes, ZUŠ Uherské Hradiště.
 • Otevírání lázeňské sezóny 2021.

Červen

 •   3. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí  (kytara, klavír, violoncello).
 •   7. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (dechové nástroje).
 •   8. 6. Postupové zkoušky pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 •   9. 6. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 10. 6. – 23. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 15. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v budově ZUŠ Třeboň, 18 h. Výstava potrvá od 30. 6. 2021.
 • 17. 6. Závěrečný koncert školy v Lázních Aurora, sál lázní. Uvádí MgA. Matouš K. Řeřicha, 19 h.
 • 25. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Suchdole nad Lužnicí.
 • 30. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 h.
 • 30. 6. Ukončení školního roku 2020/2021.
 • Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ, sál ZUŠ 9 a 10:30 h

Červenec

Srpen

 • 10. 8. – 14. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 30. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12:00 s Ing. Novákovou.
 • 30. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 31. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2021/2022.

Školní rok 2021/2022

Září

 •  1. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2021/2022 na všech pracovištích
POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Výuka VO pan učitel Mgr. Vilém Roženský

Vážení milí žáci, rodiče,

v době, kdy musíme vyučovat výtvarný obor distančním způsobem, jsem k dispozici na aplikaci WhatsApp pod telefoním číslem 608646922. Děkuji.

Vilém Roženský

Informace k výuce sborového zpěvu

Vážení rodiče a milí zpěváčci,
vzhledem k nastalé situaci i náš sbor přechází na distanční výuku, která bude probíhat následovně:
- budete posílat nahrávky zadaných úkolů vždy do středy
- úkoly budou vyhodnoceny v době výuky sboru a v těchto hodinách budou možné konzultace a hlasová poradna

Úkoly pro sbor:
cvičíme operu Brundibár, 1. jednání, posíláte nahrávky jednotlivých hlasů
Sólisté:
Aninka, Pepíček, Mlékař, Strážník
Recitace: Zmrzlinář, Pekař, Mlékař
Sbor:
každý nazpívá svůj hlas, i sólisté zpívají sborové party
posílejte přes WhatsApp na čísla:
723 516 815 a na 723 038 208 (na obě čísla, prosím)
Termín: do středy 21.10.2020

Přihlášení na výuku do VO - skupiny Jany Řeřábkové

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Výtvarného oboru Bc. Jana Řeřábková.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví.

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjAyYTYxYTktZmE1MC00ZmE0LTlmN2MtZWU2MGM3OTQ1MTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%22c2adf82a-3dd7-4ab0-8879-9bdc98550568%22%7d

 

Přihlášení na výuku HUDEBNÍ NAUKY

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Hudební nauky.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví .

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JiYWNmNjEtNGMwMS00YTRmLWJjZWYtMjVmOWRlYmUzNTg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%222e03a35c-2556-445d-ae33-e9f49f593715%22%7d

Přihlášení na výuku TANEČNÍHO OBORU

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Tanečního oboru.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví.

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWExZDExZTctNDJhMS00NTdlLWFlZmItNmViN2Y1NGFlMGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%220e5d4b10-8161-4d28-a1e4-036e12058d93%22%7d

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Zavřít

NA SVISLÉ LIŠTĚ VPRAVO JSOU UVEDENY ODKAZY NA TEAMS PRO VÝUKU HUDEBNÍCH NAUK, TANEČNÍHO OBORU A VÝTVARNÉHO OBORU SKUPIN PANÍ UČITELKY Bc. JANY ŘEŘÁBKOVÉ. DÁLE ZDE NALEZNETE UČEBNÍ MATERIÁLY HUDEBNÍCH NAUK A PHV, INFORMACE OHLEDNĚ SBOROVÉHO ZPĚVU A VÝUKY PANA UČITELE Mgr. VILÉMA ROŽENSKÉHO. 

Vážení milí, žáci a rodiče,

bohužel jak všichni víte, situace kolem nás je více než složitá. Ovšem, musíme vše zvládnout co nejlépe. Všichni pedagogové informují své žáky o způsobu individuální distanční výuky. Pro skupinové obory – VO, LDO, TO a v HO soubory, sbory a komorní hry máme připraveny varianty co možná nejhladšího průběhu distančního studia. U VO, LDO a TO pedagogové rozesílají mailem zákonným zástupcům odkaz na připojení do aplikace Teams. Výuka u všech pedagogů probíhá dle stanovených rozvrhů s možností individuální domluvy o jiné eventualitě. Pro případné předání notového materiálu a potřeb pro VO, LDO a TO bude možná po dohodě mezi pedagogem a rodiči žáka. Tento způsob výuky se týká dle časového horizontu a nařízení vlády ČR dle předpokladu zlepšení situace s pandemií do 1. 11. 2020. Hlavně však pro tento a příští pracovní týden až do určených prodloužených podzimních prázdnin 26. – 30. 10. 2020. Těšíme se na další spolupráci, s přáním všeho dobrého a úctou za pochopení.

Za naší milou ZUŠku MgA. Matouš Řeřicha

VÁŽENÍ RODIČE, O DĚNÍ V ZUŠ VÁM ZASÍLÁME HROMADNÉ EMAILY. PROSÍME KONTROLUJTE VAŠE EMAILOVÉ SCHRÁNKY, NĚKDY NÁŠ EMAIL MŮŽE SPADNOUT DO HROMADNÝCH ZPRÁV NEBO DO SPAMU!!

 

 

 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím