ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Plán práce 2018/2019

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2018/2019 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

 Srpen

 • 14. 8. – 20. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 25. 8. Hradozámecká noc 2018, vystoupení žáků ZUŠ Třeboň, Schwarzenberský sál zámku Třeboň, 20 h.
 • 29. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 29. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12 h.,
 • 29. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 30. 8 – 31. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2018/2019.

Září

 • 3. 9. v 8 hodin zahájení školního roku na všech pracovištích ZUŠ. V průběhu 1. týdne výuky upřesnění rozvrhů HN a PHV.
 • 3. 9. Návštěva vedení města Třeboně v ZUŠ Třeboň ve 12:30.
 • 3. 9. – 12. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 • 3. 9. – 12. 9. Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 • 5. 9. Talentový nábor žáků 1. tříd ZŠ do hudebního oboru, sál ZUŠ, 16 – 17 h.
 • 10. 9. Kompletní uzavření stavu stávajících žáků ve školní matrice v programu Klasifikace.
 • 12. 9. Předání třídní dokumentace vedoucím sekcí.
 • 12. 9. - 18. 9. Uzavření případného dodatečného přijímání žáků vedených v evidenci uchazečů o vzdělání.
 • 13. 9. Vedoucí sekcí předají třídní dokumentaci ke kontrole vedení školy.
 • 13. 9. Koncert žáků - "generálka" na Oslavy 150. let výročí Gymnázia Třeboň, sál ZUŠ, 18 h. 
 • 13. – 20. 9. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 19. 9. Pedagogická rada v 10 h.
 • 20. 9. Oslavy 150. let výročí založení Gymnázia Třeboň, divadlo J. K. Tyla, 19 h. Účinkují žáci ZUŠ.
 • 21. 9. Vystoupení žáků ZUŠ při slavnostním sázení stromu Olgy Havlové u příležitosti výročí nedožitých 85. narozenin.
 • 22. 9.  Účast žáků školy na Jihočeském festivalu zdraví Třeboň – HO, Masarykovo nám., 10:30-10:45.
 • 26. 9. Imatrikulace studentů AUK, koncertní sál ZUŠ, 10 h.
 • 27. 9. Třídní večírek žáků V. Weisfeitové, sál ZUŠ, 18:30 h.
 • 28. 9. Státní svátek – den české státnosti (pátek).
 • 29. 9. Svatováclavské slavnosti, Masarykovo nám., vystoupí žáci ZUŠ, 12 - 12:30 h.
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (září – prosinec)

Říjen       

 •   3. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 11. 10. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 17. 10. Umělecká rada v 9 h.
 • 17. 10. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 17. 10. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 20. 10. Koncert Jihočeského violoncellového orchestru, zámek Nové Hrady, 17 h.
 • 22. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 23. 10. – 24. 10. Valná hromada AZUŠ, Olomouc - ředitel.
 • 24. 10. Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni, Divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h.
 • 25. 10. – 28. 10. Mezinárodní akordeonové dny v Praze.
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. V Třeboni vystoupení žesťového souboru ZUŠ (neděle).
 • 29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny (pondělí a úterý).
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje, - ředitel.
 • Fórum Zdravé město Třeboň. Ředitel ZUŠ garant vzdělávání a školství. Beseda – 17 h.

 Listopad

 • 5. 11. Třídní večírek žáků pobočky České Velenice, 17 h.
 • 6. 11. Třídní večírek žáků M. Miklošové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.  
 • 8. 11. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 9. 11. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 16:30 h.
 • 14. 11. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 15. 11. Třídní večírek žáků Mgr. J. Bastlové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 17 h.  
 • 15. 11. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 16. 11. Třídní večírek žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 17. 11. Státní Svátek - Den boje za svobodu a demokracii (sobota).
 • 20. 11. Inventarizace na pobočkách.
 • 21. 11. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 22. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 23. 11. Třídní večírek žáků Jana Havlína, sál ZUŠ, 17 h.
 • 22. - 25. 11. Pěvecká soutěž, ZUŠ Žerotín, Olomouc.
 • 27. 11. Třídní večírek žáků Mgr. J. Bastlové, sál ZUŠ, 16:30 h. 
 • 28. 11. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 29. 11. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 30. 11. Třídní večírek žáků BcA. Lucie Slaninové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 30. 11. Krumlovská porta, DDM Český Krumlov.
 • Slavnostní zahájení výuky po revitalizaci budov č. p. 19 a 20 pro potřeby ZUŠ, Masarykovo nám., Třeboň.
 • BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel a školnice). 
 • Adventní koncert v kostele sv. Václava, Lomnice nad Lužnicí. Vystoupí žáci ZUŠ a ZŠ ze třídy Mgr. J. Balcarové.
 • Inventarizace k 31. 12. 2018 průběžně.

Prosinec

 • 1. 12. Rozsvícení vánočního stromečku, Masarykovo nám., Třeboň, 12 h.
 • 1. 12. Vystoupení žáků pobočky České Velenice na výroční schůzi Baráčníků, České Velenice, 13:30 h.
 • 2. 12. Zahájení adventu v Lomnici nad Lužnicí, vystoupí soubor zobcových fléten pod vedením Bc. Petra Gramana, Lomnice nad Lužnicí, 14 h.
 • 2. 12. Rozsvícení vánočního stromečku, České Velenice, 18 h.
 • 4. 12. Třídní večírek žáků M. Miklošové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 4. 12. Vystoupení žáků Mgr. Jitky Balcarové na adventním setkání důchodců v Lomnici nad Lužnicí.
 • 6. 12. Třídní večírek žáků Bc. P. Gramana, sál ZUŠ, 17 h.
 • 6. 12. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.                                    
 • 7. 12. Vánoční Miniturné VI., Suchdol nad Lužnicí (kino), 17 h.
 • 8. 12. Tradiční vánoční jarmark před ZŠ, Suchdol nad Lužnicí, 9-9:30 h.
 • 9. 12. Adventní koncert akordeonového souboru a žáků ze třídy L. Slaninové, kaple sv. Jana Nepomuckého, Lužnice, 17 h.
 • 12. 12. Umělecká rada v 9 h.
 • 12. 12.  Pedagogická rada v 10 h.
 • 12. 12. Česko zpívá koledy, Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice.
 • 13. 12. Třídní večírek žáků A. Kohoutové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 14. 12. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 16. 12. Vánoční koncert v kostele v Novosedlech nad Nežárkou, vystoupí žesťový soubor ze třídy Bc. Petra Gramana, 15 h.
 • 16. 12. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí v 16 h.
 • 17. 12. Vánoční besídka žáků pobočky České Velenice, Fénix České Velenice, 17:30 h.
 • 19. 12. Vánoční Miniturné VI., divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h.
 • 19. 12. Vánoční vystoupení žáků pobočky České Velenice v kostele sv. Anežky České, České Velenice, 18 h.
 • 22. 12 - 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny (sobota – středa).
 • Vítání Mikuláše v kostele sv. Jana Křtitele, Lomnice nad Lužnicí, účinkují žáci Mgr. Jitky Balcarové.

Leden

 • 3. 1. 2019 Zahájení vyučování (čtvrtek).
 • 16. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 17. 1. – 23. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 18. 1. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 16:00 h.
 • 19. 1. Vystoupení žáků pobočky České Velenice na výroční schůzi Baráčníků, České Velenice, 13:30 h.
 • 21. 1. Třídní večírek žáků Bc. Petra Gramana a Petra Mikulíka, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 21. 1. Třídní večírek žáků M. Kýčka, sál ZUŠ, 17 h.
 • 23. 1. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h, v rámci koncertu proběhne školní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů.
 • 24. 1. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 25. 1. odeslání soutěžních prací pro „Mene Tekel“ na téma: Cesty ke svobodě.
 • 30. 1. Školní kolo ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hře), sál ZUŠ, 16 h.
 • 31. 1. Pěvecký večírek žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ, 18:30 h.
 • 31. 1. ukončení I. pololetí.

Únor

 • 1. 2. Pololetní prázdniny.
 • 6. 2. Třídní večírek žáků Bc. Petra Gramana a Jaroslavy Kurzové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 7. 2. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.   
 • 13. 2. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 14. 2. Okresní kolo ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hře), sál ZUŠ Třeboň.
 • 15. 2. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16:30 h.
 • 18. – 24. 2. Jarní prázdniny.
 • 25.  2.  - 10. 3.  Mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí „Mene Tekel“ Praha. Vernisáž a vyhlášení výsledků soutěže proběhne 26. 2. 2018.
 • 27. 2. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 28. 2. Okresní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů, ZUŠ V. Nováka, Jindřichův Hradec.
 • Školní kolo – komorní hra s převahou smyčcových nástrojů.
 • pravidelná revize spalinových cest Hradební 24.
 • pravidelná revize elektrospotřebičů - Třeboň Hradební 24 a Masarykovo nám. 1.
 • pravidelná revize elektrospotřebičů - Č. Velenice, Suchdol n/Luž., Lomnice n/Luž.

Březen

 • 6. 3. Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů (dřeva I.), ZUŠ Sezimovo Ústí.
 • 5. 3. Školní kolo – LDO (kolektivní projev)
 • 7. 3. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.    
 • 8. 3. Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů (žestě), ZUŠ Vimperk.
 • 8. 3. Třídní večírek žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 10. 3. se škola tradičně připojí k akci "Vlajka pro Tibet" Na Jindřichohradecké bráně bude vyvěšena Tibetská vlajka, namalovaná žáky VO.
 • 12. 3. Okresní kolo v recitaci (LDO), Jindřichův Hradec.
 • 12. 3. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 13. 3. Okresní kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, ZUŠ V. Nováka, Jindřichův Hradec.
 • 15. 3. Třídní večírek žáků BcA. Lucie Slaninové, sál ZUŠ 17 h.
 • 15. 3. Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů (dřeva II.), ZUŠ Dačice.
 • 16. - 17. 3. Krajské kolo recitační soutěže LDO, Třeboň.
 • 18. 3. Besídka žáků pobočky České Velenice, komunitní centrum Fénix České Velenice, 18 h.
 • 19. 3. Okresní kolo v recitaci (LDO), Jindřichův Hradec.
 • 20. 3. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 21. 3. Koncert žáků BcA. Martiny Krausové a Lenky Slaninové, sál Lázní Aurora, 19 h.
 • 22. 3. Třídní večírek žáků R. Daška, sál ZUŠ, 17 h.
 • 25. - 26. 3. Krajské kolo ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hře), sál ZUŠ.
 • 27. 3. Krajská soutěžní přehlídka pěveckých sborů, ZUŠ Český Krumlov.
 • 28. 3. Třídní večírek žáků Bc. P. Gramana, sál ZUŠ, 17:15 h.
 • 29. 3. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16:30 h.
 • Mladý módní návrhář 2018, OA, SOŠ a SOU Třeboň, hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ. 

Duben

 • 2. 4. Třídní večírek žáků R. Daška, L. Pelouchové, J. Bastlové, I. Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 • 3. 4. Třídní večírek žáků M. Miklošové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 17 h.
 • 4. 4. Krajské kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, ZUŠ Strakonice.
 • 4. 4. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 4. - 5. 4. Mládá scéna, krajská přehlídka LDO, Český Krumlov.
 • 5. 4. Krajská klavírní přehlídka, ZŠ a ZUŠ Zliv.
 • 5. - 6. 4. Krajská soutěžní přehlídka LDO-kolektivní projev, ZUŠ V. Nováka, Jindřichův Hradec.
 • 7. 4. Soutěžní přehlídka scénického tance, Metropol, České Budějovice.
 • 8. 4.  Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 11. 4. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.    
 • 11. - 13. 4. Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2019.
 • 12. 4. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 16 h.
 • 12. - 14. 4. Přehlídka LDO Dětská scéna, Bechyně.
 • 17. 4. Schůze Umělecké rady v 9 h. 
 • 17. 4. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 17. 4. Absolventský koncert Evy Adamové a Davida Voneše (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 • 18. – 19. 4. Velikonoční prázdniny (čtvrtek a pátek)
 • 22. 4. Velikonoční pondělí – státní svátek.
 • 23. - 26. 4. Nesoutěžní přehlídka LDO, České Budějovice.
 • 24. 4. Třeboňská růže, umělecká soutěž pro Praktické školy v okrese Jindřichův Hradec, ředitel ZUŠ předseda poroty.
 • 24. - 26. 4. Celostátní klavírní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, Polička.
 • 25. 4. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 25. – 28. 4. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů, ZUŠ Frýdlantská, Liberec.
 • 26.4. Vernisáž výstavy fotografií k projektu "Historie spolupráce partnerských měst Třeboň a Schrems", dům Štěpánka Netolického, 16 h. Vystoupí žáci HO.
 • 26. 4. Třídní večírek žáků J. Havlína, sál ZUŠ, 18 h.
 • 26. 4. Absolventský koncert Lindy Havránkové a Alžběty Prášilové (zpěv), sál Lázní Aurora, 19 h.
 • 29. 4. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • Komise praktické mat. zkoušky OA, SOŠ a SOU Třeboň - Modelářství návrhářství oděvů, ředitel a pedagogové VO ZUŠ Třeboň
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje (soutěže) - ředitel.
 • Výchovný koncert pro děti MŠ, sál ZUŠ, 9:00 a 10:15.

Květen

 • 1. 5. Státní svátek - Svátek práce.
 • 2. 5. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.    
 • 3. 5. Absolventský koncert Markéty Řimnáčové (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 • 3. 5. Zlivská kytara
 • 4. 5. Duškova pěvecká soutěž, Praha.
 • 6. 5. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 7. 5. Vernisáž výstavy prezentace ZUŠ Třeboň v rámci ZUŠ Open, Krajský úřad České Budějovice.
 • 7. 5. Třídní večírek žáků M. Miklošové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 8. 5. Státní svátek - Den Vítězství. Pietní akt – u pomníku, 10 h. 
 • 8. 5. - 11. 5. Projekt NPÚ a ZUŠ Jindřichův Hradec, LDO 7. ročník, Červená Lhota.
 • 9. 5. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 10. 5. Novohradská flétna.
 • 10. – 12. 5. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v sólové a komorní hře na akordeon, ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.
 • 14. 5. Vystoupení žáků pobočky České Velenice ke Dni matek, Komunitní centrum Fenix, České Velenice, 15:30 h.
 • 14. 5. Taneční večer žáků Vladimíry Strnadlové, Divadlo J. K. Tyla.
 • 15. 5. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 16. 5. Absolventský koncert Karolíny Beránkové, Veronici Marnové, Ondřeje Šikra (klavír) a Tadeáše Duška (kytara), sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 18 h.
 • 17. 5. Vystoupení žáků pobočky České Velenice v Domě Seniorů České Velenice, 10:30.
 • 17. 5. Absolventský koncert Soni Trembulakové, Terezy Janečkové (příčná flétna) a Edity Dušákové (klavír), sál ZUŠ, 17 h.
 • 20. - 26. 5. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
 • 22. 5. Absolventský koncert Markéty Kabelové, Anety Petrů (klavír) a Karla Knoppa (baskřídlovka)sál ZUŠ 18 h.
 • 23. 5. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 24. 5. Recitační pásmo žáků LDO za třídy MgA. Jiřího Rezka, sál ZUŠ, 17 h.
 • 24. 5. Absolventský koncert Terezy Hankové (klavír) a Lenky Kanděrové (akordeon), Komunitní centrum Fenix, České Velenice, 18 h.
 • 25. 5. Otevírání lázeňské sezóny, park u Lázní Aurora, vystoupí žáci HO, 10-11:15 h.
 • 27. 5. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 28. 5. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ 18 h.
 • 29. 5. Třídní večírek žáků A. Kohoutové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 30. 5. Absolventský koncert Jany Kučerové, Kateřiny Kotrbové a Kateřiny Svobodové (zobcová flétna), kostel sv. Václava, Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 31. 5. - 1. 6. ZUŠ Open, celonárodním happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.
 • Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ Suchdol nad Lužnicí v rámci ZUŠ Open, sál
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou.

Červen

 • 3. 6. - 7. 6. Postupové zkoušky hudebního oboru, hlavní budova ZUŠ Hradební 24.
 • 4. 6. Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ, sál ZUŠ 9 a 10:30 h
 • 4. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (dechové nástroje, klavír).
 • 5. 6. Absolventský koncert Adély Šnorkové (příčná flétna), Alžběty Doňkové (zobcová flétna) a Nikoly Jůzkové (klavír), sál ZUŠ 18 h.
 • 6. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (kytara, klavír, violoncello).
 • 6. 6. Závěrečný koncert školy v Lázních Aurora, sál lázní. Uvádí MgA. Matouš K. Řeřicha, 19 h.
 • 7. 6. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 10. 6. – 13. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 11. 6. Postupové zkoušky pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 11. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Zámecké galerii Třeboň, 18 h. Výstava potrvá od 12. 6. do 20. 6. 2018.
 • 11. - 12. 6. Přijímací talentové zkoušky do tanečního oboru, taneční sál, Masarykovo náměstí 1.
 • 12. 6. Schůze Umělecké rady v 9 h.
 • 12. 6. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h. 
 • 12. 6. Třídní večírek žáků M. Kůzla, sál ZUŠ, 16:30.
 • 12. 6. Třídní večírek žáků J. Kurzové s absolventským vystoupením Terezy Markové (zobcová flétna), sál ZUŠ, 18 h.
 • 13. 6. Třídní večírek žáků Bc. P. Gramana, sál ZUŠ, 16:30 h.
 • 13. 6. Třídní večírek žáků Romana Daška s absolventským vystoupením Adama Vrchoty (housle), sál ZUŠ, 18:45.
 • 14. 6. Třídní večírek žáků BcA. Lucie Slaninové, sál ZUŠ 16.00 h.
 • 14. 6. Absolventský koncert Andrey Šulcové (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 14. 6. Absolventský koncert Kristýny Čábelové (zpěv) a Radka Frühaufa (zobcová flétna), Dům Štěpánka Netolického, 19 h.
 • 14. 6. Ukončení výuky v budovách Hradební 24 a Masarykovo nám. 1. z důvodu stěhování.
 • 17. 6. Začátek stěhování do nové budovy školy.
 • 19. 6. Vystoupení žáků LDO ze třídy MgA. Jiřího Rezka, Divadlo J. K. Tyla, 16 h.
 • 21. 6. Absolventský koncert Daniela Pršance a Darji Sigmundové (kytara), Kaple sv. Jana Nepomuckého, Třeboň, 17 h.
 • 21. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Suchdole nad Lužnicí. 
 • XXVIII. ročník celostátní hudební soutěže mladých interpretů, Prague Junior Note 2019.
 • 26. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 h.
 • 27. - 28. 6. Deinstalace výstavy v rámci ZUŠ Open, Krajský úřad České Budějovice.
 • 28. 6. Ukončení školního roku 2018/2019.

Červenec

 • 8. 7. Třeboňská nocturna – Pódium mladých, Divadlo J. K. Tyla Třeboň, 19:30.

Srpen

 • 13. 8. – 18. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 27. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 27. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12 h.
 • 27. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 28. 8 – 30. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2019/2020.

Školní rok 2019/2020

Září

 • 2. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2019/2020 na všech pracovištích.
 • 2. 9. Návštěva vedení města Třeboně v ZUŠ.
 • 28. 9. Svatováclavské slavnosti, Masarykovo nám., Třeboň.
POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

POZOR, POZOR, HLEDÁME DO NAŠÍ NOVÉ ŠKOLY UKLÍZEČKU!!

ZUŠ Třeboň přijme od září 2019 uklízečku na HPP. Bližší informace na 774 340 909!!

Vernisáž VO

ZUŠ Open očima VO

ZUŠka v novém!!

POZOR, POZOR!!

Vážení milí přátelé, rodiče a žáci ZUŠ Třeboň.

Z důvodu stěhování hlavní budovy školy MŠMT na žádost vedení ZUŠ povolilo ukončení vyučování školního roku 2018/2019 dnem 14. 6. 2019 v místech poskytujících vzdělání: Hradební 24 a Masarykovo nám. 1, Třeboň.

Děkujeme všem za pochopení a v září se těšíme v novém.                      

MgA. Matouš Řeřicha ředitel ZUŠ Třeboň

Pódium mladých 2019

Všichni jste srdečně zváni v pondělí 8. 7. 2019 od 19:30 hodin do Divadla J. K. Tyla v Třeboni!!

více

Základní umělecká škola v Třeboni

Hradební 24, Třeboň 37901

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupce ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Třeboň, Masarykovo náměstí
 • Lomnice nad Lužnicí
 • Lužnice
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Zavřít

 

Vážení milí přátelé, rodiče a žáci ZUŠ Třeboň.

Z důvodu stěhování hlavní budovy školy MŠMT na žádost vedení ZUŠ povolilo ukončení vyučování školního roku 2018/2019

dnem 14. 6. 2019

v místech poskytujících vzdělání: Hradební 24 a Masarykovo nám. 1, Třeboň.

Děkujeme všem za pochopení a v září se těšíme v novém.                      

MgA. Matouš Řeřicha ředitel ZUŠ Třeboň

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím