ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Plán práce 2019/2020

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2019/2020 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

 Srpen

 • 13. 8. – 18. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 27. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 27. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12 h.
 • 27. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 28. 8 – 30. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2019/2020.

Září

 • 2. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2019/2020 na všech pracovištích ZUŠ. V průběhu 1. týdne výuky upřesnění rozvrhů HN a PHV.
 • 2. 9. – 11. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 • 2. 9. – 11. 9. Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 • 3. 9. Slavnostní otevření nové budovy školy vedením města Třeboně a Hejtmankou kraje Mgr. Ivanou Stráskou v ZUŠ.
 • 7. 9. Koncert vítězů Mezinárodní Duškovy pěvecké soutěže, vila Bertramka, Praha, 15 h. Vystoupí Sára Hejlová (1. místo), Sebastián Kabrna (2. místo) a Tomáš Michal (přebere diplom za čestné uznání).
 • 12. 9. Kompletní uzavření stavu stávajících žáků ve školní matrice v programu Klasifikace.
 • 12. 9. Předání třídní dokumentace vedoucím sekcí.
 • 12. 9. - 18. 9. Uzavření případného dodatečného přijímání žáků vedených v evidenci uchazečů o vzdělání.
 • 16. 9. Vedoucí sekcí předají třídní dokumentaci ke kontrole vedení školy.
 • 17. – 23. 9. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 21. 9. Jihočeský festival zdraví, Masarykovo nám., Třeboň. Vystoupí žáci ZUŠ v 10:20 a 13:40.
 • 25. 9. Pedagogická rada v 10 h.
 • 27. 9. Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje, ZUŠ Trhové Sviny, 9:30 - ředitel.
 • 28. 9. Svatováclavské slavnosti, Masarykovo nám., vystoupí žáci ZUŠ ve 12:45 a 13:30.
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (září – prosinec).

Říjen       

 • 7. 10. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 15. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 16. 10. Umělecká rada v 9 h.
 • 16. 10. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 16. 10. – 17. 10. Valná hromada AZUŠ, Olomouc - ředitel.
 • 19. 10. Den otevřených dveří ZUŠ Třeboň, 10 - 12 hodin a 13 - 15 hodin.
 • 19. 10. Vítání občánků, Lomnice nad Lužnicí. Vystoupí žáci ZUŠ.
 • 22. 10. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 24. 10. Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni, sál ZUŠ, 18 h.
 • 24. 10. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. V Třeboni vystoupení žesťového souboru ZUŠ (pondělí).
 • 29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny (úterý a středa).
 • 31. 10. Třídní večírek žáků pobočky České Velenice, KC Fénix České Velenice, 18 h.
 • 31. 10. – 3. 11. Mezinárodní akordeonové dny v Praze.
 • Fórum Zdravé město Třeboň. Beseda – 17 h.

 Listopad

 • 7. 11. - 9. 11. 1. ročník mezinárodní bachovské soutěže "Bachovská cesta", ZUŠ Dobřany.
 • 6. 11. Třídní večírek žáků Mgr. Jitky Balcarové, pobočka ZUŠ v Lomnici nad Lužnicí.
 • 6. 11. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 7. 11. Třídní večírek žáků Márii Miklošové, pobočka ZUŠ v Suchdole nad Lužnicí, 16:30.
 • 12. 11. Pěvecký večírek žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 13. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 14. 11. Školení obsluhy koncertního sálu, 9:30 h.
 • 15. 11. Třídní večírek žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 17. 11. Vystoupení žáků z akordeonové třídy Lenky Slaninové ku příležitosti odhalení pamětní desky 30. výročí listopadových událostí. Masarykovo nám. 10 h.
 • 19. 11. Inventarizace na pobočkách.
 • 19. 11. Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni, sborovna ZUŠ, 18 h.
 • 21. 11. Třídní večírek žáků Mgr. Jitky Balcarové, pobočka ZUŠ v Lomnici nad Lužnicí.
 • 21. 11. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 27. 11. BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel a školnice). 
 • 28. 11. Třídní večírek žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ, 17 h.
 • 27. 11. - 30. 11. Pěvecká soutěž v ZUŠ Žerotín, Olomouc.
 • 29. 11. Hudební večer žáků Hany Samcové, Hedviky Matějkové a Vladimíry Strnadlové, kulturní dům Beseda, České Velenice, 18:30 h.
 • Adventní koncert v kostele sv. Václava, Lomnice nad Lužnicí. Vystoupí žáci ZUŠ a ZŠ ze třídy Mgr. J. Balcarové.
 • Inventarizace k 31. 12. 2019 průběžně.

Prosinec

 • 2. 12. Třídní večírek žáků Bc. Petra Gramana a Petra Mikulíka, pobočka ZUŠ v Suchdole nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 3. 12. Třídní večírek žáků Márii Miklošové, pobočka ZUŠ v Suchdole nad Lužnicí, 17 h.
 • 5. 12. Vítání Mikuláše v kostele sv. Jana Křtitele, Lomnice nad Lužnicí, účinkují žáci Mgr. Jitky Balcarové.
 • 6. 12. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 6. 12. Vánoční Miniturné VII., Suchdol nad Lužnicí (kino), 17 h.
 • 7. 12. Tradiční vánoční jarmark před ZŠ, Suchdol nad Lužnicí, 9-9:30 h.
 • 8. 12. Koncert studentů AUK třídy Mgr. Jitky Balcarové, Lomnice nad Lužnicí.
 • 10. 12. Třídní večírek žáků M. Henišové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 11. 12. Česko zpívá koledy, Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice.
 • 12. 12. Umělecká rada v 9:45 h.
 • 12. 12.  Pedagogická rada v 10 h.
 • 12. 12. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 12. 12. Třídní večírek žáků J. Kurzové a J. Bastlové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 13. 12. Třídní večírek žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 15. 12. Rozsvícení adventní svíčky, Masarykovo nám., Třeboň, vystoupí žáci Mgr. J. Balcarové.
 • 15. 12. Koncert studentů AUK třídy Mgr. Jitky Balcarové, Lužnice.
 • 16. 12. Vánoční besídka žáků pobočky České Velenice, komunitní centrum Fénix, České Velenice, 17 h.
 • 17. 12. Třídní večírek žáků L. Líkařové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 18. 12. Vánoční Miniturné VII., divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h.
 • 18. 12. Vánoční vystoupení žáků pobočky České Velenice v kostele sv. Anežky České, České Velenice, 18 h.
 • 19. 12. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 19. 12. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 19. 12. Zpívání na schodech pro veřejnost, účinkují žáci ze třídy Mgr. Jitky Balcarové, Lomnice nad Lužnicí.
 • 20. 12.  Zpívání na schodech pro ZŠ, účinkují žáci ze třídy Mgr. Jitky Balcarové, Lomnice nad Lužnicí.
 • 20. 12.  Zpívání u stromečku, účinkují žáci ze třídy Mgr. Jitky Balcarové, Záblatí.
 • 22. 12. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí v 16 h.
 • 22. 12. Adventní koncert v Novosedlech nad Nežárkou, studenti AUK třídy Mgr. Jitky Balcarové.
 • 23. 12. Zpívání u stromečku, účinkují žáci ze třídy Mgr. Jitky Balcarové, Klec.
 • 23. 12 - 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny (pondělí – pátek).
 • Rozsvícení vánočního stromečku, Masarykovo nám., Třeboň, 12 h.
 • Zahájení adventu v Lomnici nad Lužnicí, vystoupí soubor zobcových fléten pod vedením Bc. Petra Gramana, Lomnice nad Lužnicí, 14 h.
 • Rozsvícení vánočního stromečku, České Velenice, 18 h.                            

Leden

 • 6. 1. 2020 Zahájení vyučování (pondělí).
 • 6. 1. Tříkrálový koncert, pořádá Jihočeská hospodářská komora. Účinkující MŮRA (harfa, kytary a flétny), sál ZUŠ 17 h.
 • 10. 1. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 16. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 16. 1. – 23. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 16. 1. Třídní večírek žáků R. Daška, sál ZUŠ, 16 h.
 • 17. 1. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 21. 1. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 23. 1. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 24. 1. Odeslání soutěžních prací pro „Mene Tekel“ na téma: Cesty ke svobodě.
 • 24. 1. Absolventský koncert Petry Čadové (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 27. 1. Třídní večírek žáků A. Kohoutové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 28. 1. Pěvecký večírek žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 29. 1. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 30. 1. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 30. 1. Ukončení I. pololetí.
 • 31. 1. Jednodenní pololetní prázdniny (pátek).
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (leden – červen).

Únor

 • 4. 2. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír, sál ZUŠ, 13 h.
 • 6. 2. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru, housle a violoncello, sál ZUŠ, 9 h.
 • 6. 2. Třídní večírek žáků R. Daška, sál ZUŠ, 16 h.
 • 6. 2. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 7. 2. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 10. 2. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 13. 2. Školní kolo soutěží žáků ZUŠ v LDO - přednes, učebna LDO, 15 h.
 • 13. 2. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 14. 2. Seminář žáků Mgr. J. Bastlové, sál ZUŠ, 14:30.
 • 17. 2. Třídní večírek žáků pobočky České Velenice, 17:30 h.
 • 17. 2. Koncert žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 18. 2. Třídní večírek žáků M. Miklošové, sál pobočky ZUŠ Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 18. 2. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 18. 2. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka ZUŠ Lomnice nad Lužnicí.
 • 19. 2. Okresní kolo ve hře na kytaru, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • 19. 2. Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • 20. 2. Okresní kolo ve hře na klavír, ZUŠ Třeboň, 9 h.
 • 20. 2. Koncert skupiny MŮRA, sál ZUŠ 17:30.
 • 24. 2. – 1. 3. Jarní prázdniny (pondělí – pátek).
 • Mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí „Mene Tekel“ Praha.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů – Třeboň, Masarykovo nám. 20/I.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů - Č. Velenice, Suchdol n/Luž., Lomnice n/Luž.

Březen

 •   5. 3. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 •   9. 3. Třídní večírek žáků M. Kýčka, sál ZUŠ, 17 h.
 • 10. 3. se škola tradičně připojí k akci "Vlajka pro Tibet" Na Jindřichohradecké bráně bude vyvěšena Tibetská vlajka, namalovaná žáky VO.
 • 11. 3. UZAVŘENÍ ŠKOL NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR. PLÁNOVANÉ AKCE NEMOHOU PROBĚHNOUT A BUDOU REALIZOVÁNY V NÁHRADNÍM TERMÍNU, NEBO ZCELA ZRUŠENY!! 
 • 11. 3. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 • 12. 3. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 13. 3. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 17. 3. Krajské kolo ve čtyřruční hře na klavír, ZUŠ Třeboň
 • 19. 3. Školení pedagogů s Ing. Novákovou v 10 h - evakuace.
 • 19. 3. Absolventský koncert Markéty Řimnáčové (příčná flétna), sál ZUŠ, 18 h.
 • 19. - 20. 3.Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • 20. 3. Šablony II., koncertní sál ZUŠ celé odpoledne.
 • 23. 3. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 24. 3. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 25. - 26. 3. Krajské kolo ve hře na klavír (sólo), ZUŠ Český Krumlov.
 • 30. - 31. 3. Krajské kolo ve hře na kytaru, ZUŠ Strakonice.
 • Mladý módní návrhář 2020, OA, SOŠ a SOU Třeboň, hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ.

Duben

 • 3. 4. Krajské kolo LDO v sólovém projevu, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • 3. 4. Vernisáž krajské kola 14. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2020“, Dům Štěpánka Netolického, 17 h.
 • 4. – 26. 4. Krajské kolo 14. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2020“ ZUŠ Třeboň, Dům Štěpánka Netolického.
 • 7. 4. Třídní večírek žáků Bc. P. Gramana a P. Mikulíka, sál ZUŠ, 17:15 h.
 • 8. 4. Koncert učitelů ZUŠ Třeboň, sál ZUŠ, 18 h.
 • 9. 4. Velikonoční prázdniny.
 • 10. 4. Velký pátek – státní svátek.
 • 13. 4. Velikonoční pondělí – státní svátek. 
 • 16. 4. Schůze Umělecké rady v 9 h. 
 • 16. 4. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 16. 4. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 22. 4. Koncert žáků, sál ZUŠ, 18 h.
 • 23. 4. Třídní večírek žáků R. Daška, sál ZUŠ, 16 h.
 • 24. - 26. 4. Ústřední kolo ve hře na kytaru, ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.
 • 29. 4. Absolventský koncert Štěpánky Krynické a Emy Vopelkové (příčná flétna), sál ZUŠ, 18 h.
 • 29. 4. - 2. 5. Ústřední kolo ve hře na klavír, ZUŠ Taussigova, Praha 8.
 • Komise praktické mat. zkoušky OA, SOŠ a SOU Třeboň - Modelářství návrhářství oděvů, ředitel a pedagogové VO ZUŠ Třeboň.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje (soutěže) - ředitel.
 • Výchovný koncert pro děti MŠ, sál ZUŠ, 9:00 a 10:15.

Květen

 • 1. 5. Státní svátek - Svátek práce.
 • 4. 5. Absolventský koncert Evy Bjelové (akordeon), Magdalény Jandové (kytara) a Jana Trska (klarinet), komunitní centrum Fénix, České Velenice, 17:30 h.
 • 6. 5. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 • 7. 5. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 8. 5. Státní svátek – Den Vítězství.
 • 11. 5. ZAČÍNÁ VÝUKA ABSOLVENTŮ HUDEBNÍHO OBORU
 • 11. 5. Absolventský koncert Nikol Kolářové, Nely Lhotské a Kláry Pešlové (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 • 12. – 16. 5. ZUŠ Open, celonárodním happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.
 • 12. 5. Taneční večer žáků Vladimíry Strnadlové, Divadlo J. K. Tyla, 19 h.
 • 13. 5. ZUŠ Open v Třeboni :-)
 • 14. - 17. 5. Ústřední kolo ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ Frýdlantská, Liberec.
 • 18. 5. ZAČÍNÁ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA HUDEBNÍHO OBORU
 • 19. 5. Absolventský koncert Elišky Havelkové, Elišky Mráčkové, Tomáše Šandla a Terezie Šandlové (klavír), sál pobočky ZUŠ Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 21. 5. Absolventský koncert Matěje Faktora a Violy Tlačilové (kytara), sál ZUŠ, 18 h.
 • 25. - 31. 5. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
 • 26. 5. Absolventské vystoupení žáků LDO, sál ZUŠ, 18 h.
 • 27. 5. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 • 28. - 31. 5. Ústřední kolo LDO, sólový přednes, ZUŠ Uherské Hradiště.
 • 28. 5. Absolventský koncert Kristýny Dvořákové (zobcová flétna), Terezy Fučíkové a Kláry Koželuhové (kytara), sál pobočky ZUŠ v Suchdole nad Lužnicí, 18 h.
 • 29. 5. Absolventský koncert Vítka Chlapce, Jiřího Ignáce Kindla a Václava Rangla (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 30. 5. Otevírání lázeňské sezóny 2020.

Červen

 • 1. 6. - 5. 6. Postupové zkoušky hudebního oboru, hlavní budova ZUŠ Masarykovo nám. 20/I.
 • 2. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (dechové nástroje, klavír).
 • 4. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (kytara, klavír, violoncello).
 • 4. 6. Závěrečný koncert školy v Lázních Aurora, sál lázní. Uvádí MgA. Matouš K. Řeřicha, 19 h.
 • 5. 6. Absolventský koncert Václava Bastla (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 11. 6. Absolventský koncert Alžběty Jenisové a Veroniky Sedláčkové (housle), sál ZUŠ, 17 h.
 • 12. 6. Třídní večírek žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 15. 6. – 18. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 16. 6. Postupové zkoušky pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 16. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Zámecké galerii Třeboň, 18 h. Výstava potrvá od 17. 6. do 25. 6. 2020.
 • 17. 6. Absolventský koncert Nely Bednářové, Rozálie Bednářové a Magdaleny Mittelbachové (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 19. 6. Závěrečný koncert žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 22. 6. Absolventské vystoupení žáků LDO, sál ZUŠ, 18 h.
 • 26. 6.  Vernisáž a zahájení výstavy VO v Suchdole nad Lužnicí.
 • 30. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 h.
 • 30. 6. Ukončení školního roku 2019/2020.
 • Slavnostní promoce studentu AUK - přesunuta na podzim 2020
 • Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ, sál ZUŠ 9 a 10:30 h

Červenec

Srpen

 • 11. 8. – 15. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 27. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 27. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12 h.
 • 27. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 28. 8 Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2020/2021.

Školní rok 2020/2021

Září

 •  1. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2020/2021 na všech pracovištích.
 •  8. 9. Přijímací talentové zkoušky do tanečního oboru, taneční sál.
 • 19. 9. Jihočeský festival zdraví, vystoupí žáci HO a LDO, Masarykovo nám.

Říjen

 • 22. 10. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.

Listopad

 • 12. 11. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.

Prosinec

 • 10. 12. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.

Leden

 • 14. 1. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Přijímací talentové zkoušky

Již známe přijaté uchazeče :-)

více

AUK - přihláška

Pro zájemce o studium v Akademii umění a kultury – vzdělávání III. věku je k dispozici nová přihláška pro akademický rok 2020/2021 a 2021/2022. 

více

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupce ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím