ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Plán práce 2021/2022

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2021/2022 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

Srpen

 • 10. 8. – 15. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 30. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12:00 s Ing. Novákovou.
 • 30. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 31. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2021/2022.

Školní rok 2021/2022

Září

 • 1. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2021/2022 na všech pracovištích
 • 1. 9. – 10. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 • 1. 9. – 10. 9 Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 •  6. - 7.  9. Doplňující přijímací talentové zkoušky, sál ZUŠ, 13 - 17 h.
 • 14. 9. LDO - školní film, sál ZUŠ, 16:15.
 • 15. 9. Kompletní uzavření stavu stávajících žáků ve školní matrice v programu Klasifikace.
 • 15. 9. – 22. 9 Uzavření případného dodatečného přijímání žáků vedených v evidenci uchazečů o vzdělání.
 • 15. 9. Předání třídní dokumentace vedoucím sekcí.
 • 15. 9. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18:15.
 • 18. 9. Jihočeský festival zdraví 2021, Masarykovo nám., vystoupení ZUŠ v 10:30 a 13:15 h.
 • 20. 9. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18:30.
 • 21. 9. LDO - školní film, sál ZUŠ, 17 h.
 • 21. 9. Concertino Praga, Divadlo J. K. Tyla, 15 h, natáčení žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové a BcA. Martiny Krausové.
 • 21. 9. Concertino Praga, Divadlo J. K. Tyla, 19 h. Vystoupí žáci BcA. Martiny Krausové.
 • 22. 9. Vedoucí sekcí předají třídní dokumentaci ke kontrole vedení školy.
 • 22. 9. Pedagogická rada v 10 h.
 • 24. 9. Anifilm, sál ZUŠ, 8 - 19 h.
 • 28. 9. Státní svátek – den české státnosti (úterý).
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (září – prosinec).

Říjen       

 •  3. 10. Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 2021, Malá scéna DK Metropol ČB.
 •  6. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 •  5. 10. Vystoupení žačky kytarového oddělení na vernisáži  v Domě Štěpánka Netolického, 17 h.
 • 11. 10. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ 18 h.
 • 11. -  17. 10. Mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí „Mene Tekel“ Praha. Vernisáž a vyhlášení výsledků soutěže proběhne.
 • 14. 10. BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel a školnice).
 • 15. 10. Třídní přehrávka žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ 18 h.
 • 18. 10. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18:30.
 • 27. 10. – 29. 10. Podzimní prázdniny (středa až pátek).
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. V Třeboni vystoupení žesťového souboru ZUŠ.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje.
 • Školení k „Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)“ - ředitel.
 • Fórum Zdravé město Třeboň. Ředitel ZUŠ garant vzdělávání a školství. Beseda – 17 h.

Listopad

 •  2. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 •  4. - 7. 11. 2. ročník mezinárodní bachovské soutěže "Bachovská cesta", ZUŠ Dobřany.
 •  7. 11. Seminář pro pedagogy ZUŠ Improvizace a hudební jazyk - Vít Rokyta, sál ZUŠ, 9 h.
 •  8. 11. Třídní přehrávka žáků Bc. M. Henišové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 •  9. 11. Třídní přehrávka žáků Romana Daška, sál ZUŠ 17 h.
 • 10. 11. Projektový den s Jiřím Pazourem pro žáky a pedagogy klavírního oddělení+KOS, sál ZUŠ
 • 16. 11. Workshop pro děti MŠ a ZŠ - Objev v sobě muzikanta. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři pedagogové ZUŠ. 10:00 - 11:30.
 • 16. 11. Třídní přehrávka žáků Mgr. Jitky Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 17. 11. Státní Svátek - Den boje za svobodu a demokracii (středa)
 • 18. 11. Workshop pro pedagogy MŠ a ZŠ - Literárně dramatická výchova. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektor MgA. Jiří Rezek. 14:00 - 15:30.
 • 18. 11. Třídní přehrávka žáků Mgr. Jitky Bastlové a Jaroslavy Šlechtové, sál ZUŠ 18 h. 
 • 22. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h. - zrušeno z důvodu vládních opatření.
 • 23. 11. Spolek přátel Třeboně, prohlídka ZUŠ Třeboň, 10 h.
 • 23. 11. Třídní přehrávka žáků Miroslava Kůzla, sál ZUŠ 17 h. - zrušeno z důvodu vládních opatření.
 • 24. 11. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h - online.
 • 25. 11. Absolventský koncert Kataríny Čížkové (příčná flétna) a Terezy Fučíkové (kytara), sál ZUŠ, 18 h. - neveřejné.
 • 26. 11. Vánoční Miniturné IX., Suchdol nad Lužnicí (kino), 17 h. - zrušeno z důvodu vládních opatření
 • 27. 11. Vystoupení žáků HO v Domaníně. - zrušeno z důvodu vládních opatření
 • 28. 11. Zahájení Adventu v Lomnici nad Lužnicí, vystoupí žesťový soubor Bc. Petra Gramana, 15 h.
 • 30. 11. Inventarizace na pobočkách.
 • 30. 11. Workshop pro děti MŠ a ZŠ - Objev v sobě muzikanta. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři pedagogové ZUŠ. 10:00 - 11:30.
 • Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni, sborovna ZUŠ, 18 h.
 • Pěvecká soutěž v ZUŠ Žerotín, Olomouc.
 • Inventarizace k 31. 12. 2021 průběžně.

Prosinec

 •   1. 12. Projektový den s Jiřím Pazourem pro žáky a pedagogy klavírního oddělení+KOS, sál ZUŠ.  
 •   2. 12. Workshop pro pedagogy MŠ a ZŠ - Bicí a Orffovy nástroje v praxi hrou. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři pedagogové ZUŠ. 14:00 - 15:30.
 •   2. 12. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 •   6. 12. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 •   8. 12. Česko zpívá koledy Třeboň. - zrušeno z důvodu vládních opatření
 •   8. 12. Česko zpívá koledy Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice.
 •   9. 12. Třídní přehrávka žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ, 16:30 h. 
 • 13. 12. Třídní přehrávka žáků Terezy Roblové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 15. 12. Vánoční Miniturné IX., divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h. - zrušeno z důvodu vládních opatření
 • 17. 12. Třídní přehrávka žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ 18 h.
 • 19. 12. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí v 16 h.
 • 20. 12. Třídní přehrávka žáků Ivany Šagátové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 23. 12. - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny (čtvrtek – neděle).

Leden

 • 3. 1. 2022 Zahájení vyučování (středa).
 • 6. 1. Pěvecký večírek žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ 15:30.
 • 8. 1. Seminář pro pedagogy ZUŠ Třeboň - Zpracování obrazu a zvuku ve výuce.
 • 9. 1. Seminář pro pedagogy ZUŠ Třeboň - Práce v notačním programu.
 • 12. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 13. 1. – 20. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 13. 1. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 18:15 h.
 • 17. 1. Třídní přehrávka žáků Milana Kýčka, sál ZUŠ, 17 h.
 • 18. 1. Pěvecký večírek žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ 18 h.
 • 20. 1. Třídní přehrávka žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ, 17 h. 
 • 24. 1. DVPP pro zástupkyně ředitele, České Budějovice.
 • 24. 1. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18 h.
 • 26. 1. Třídní přehrávka žáků Mgr. Jitky Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 26. 1. Pěvecký večírek žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ 16:00.
 • 31. 1. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h. - zrušeno z důvodu vládních opatření
 • 31. 1. ukončení I. pololetí.
 • Odeslání soutěžních prací pro „Mene Tekel“ na téma: Cesty ke svobodě.
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (leden – březen)

Únor

 •   3. 2. Třídní přehrávka žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ, 17 h.
 •   4. 2. Jednodenní pololetní prázdniny (pátek).
 •   7. 2. Třídní přehrávka žáků Terezy Roblové, sál ZUŠ, 17:30.
 •   8. 2. Školní kolo ve hře na dechové nástroje, sál ZUŠ.
 • 10. 2. Seminář pro pedagogy ZUŠ Třeboň - Hudební a výtvarné umění v propojení s dalšími předměty.
 • 10. 2. KOS (od 18h)+koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 15. 2. Seminář pro pedagogy ZUŠ Třeboň - Hudební a výtvarné umění v propojení s dalšími předměty (2. část).
 • 17. 2. Třídní přehrávka žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ, 16:30 h.
 • 21. 2. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18 h.
 • 22. 2. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 23. 2. Schůze Umělecké rady v 9 h.
 • 23. 2. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 23. 2. Školní kolo recitační soutěže LDO.
 • 24. 2. Školní kolo recitační soutěže LDO.
 • Koncert žáků dechového oddělení, sál ZUŠ, 18 h.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů – Třeboň, Masarykovo nám. 20/I.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů - Č. Velenice, Suchdol n/Luž., Lomnice n/Luž.

Březen

 •  1. 3. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Třeboň.
 •  1. 3. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 •  3. 3. Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna pro žáky 1. stupně ZŠ, Jindřichův Hradec.
 •  3. 3. Třídní přehrávka žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ, 16:15 h.
 •  3. 3. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 •  4. 3. Třídní přehrávka žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 •  5. 3. Seminář pro pedagogy ZUŠ Improvizace a hudební jazyk - Vít Rokyta, sál ZUŠ, 9 h.
 •  7. 3. Třídní přehrávka žáků Lenky Pelouchové a Evy Šejvlové, pob. Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 •  7. 3. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Jindřichův Hradec. (uzávěrka přihlášek do 18. 2. 2022)
 •  7. 3. Školní kolo žáků TO, sál ZUŠ, 18 h.
 •  9. 3. Třídní přehrávka žáků Mgr. Jitky Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 10. 3. Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna pro žáky 2. stupně ZŠ, Jindřichův Hradec.
 • 10. 3. Vystoupení HO na vernisáži Toskánsko, Lázně Aurora, 17 h.
 • 10. 3. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h. KONCERT ZRUŠEN!!
 • 10. 3. se škola tradičně připojí k akci "Vlajka pro Tibet". Na budově školy bude vyvěšena Tibetská vlajka, namalovaná žáky VO.
 • 11. 3. Třídní přehrávka žáků Hany Samcové, Hedviky Matějkové a Miroslava Kůzla, pob. České Velenice, 16 h.
 • 14. 3. – 18. 3. Jarní prázdniny (pondělí – pátek).
 • 19. 3. - 20. 3. Krajské kolo recitační soutěže Třeboň poetická. 
 • 23. - 24. 3. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • 24. 3. Třídní přehrávka žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ 16:15 h.
 • 26. 3. Okresní taneční přehlídka žáků ZUŠ, ZUŠ Jindřichův Hradec. (uzávěrka přihlášek do 7. 3. 2022)
 • 28. 3. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje, ZUŠ Sezimovo Ústí.
 • 28. 3. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18 h.
 • 29. 3. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, ZUŠ Dačice.
 • 31. 3. Koncert žáků pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 31. 3. Třídní přehrávka žáků Mgr. Jitky Bastlové a Jaroslavy Šlechtové, sál ZUŠ 18 h.
 • Školní kolo přehlídky žáků TO+LDO.
 • Mladý módní návrhář 2022, OA, SOŠ a SOU Třeboň, hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ. 

Duben

 •  4. 4. Třídní přehrávka žáků Milana Kýčka, sál ZUŠ, 17 h.
 •  6. 4. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 18:15 h.
 •  7. 4. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 •  8. 4. Absolventský koncert Dany Krynické (housle), sál ZUŠ, 17 h.
 •  8. 4. - 10. 4. Krajské kolo divadelní přehlídky Dětská scéna, Bechyně.
 • 11. 4. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h. KONCERT ZRUŠEN!!
 • 12. 4. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 17:30.
 • 13. 4 Schůze Umělecké rady v 9 h. 
 • 13. 4. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 14. 4. Velikonoční prázdniny (čtvrtek)
 • 15. 4. Velký pátek – státní svátek.
 • 18. 4. Velikonoční pondělí – státní svátek.
 • 22. 4. Třídní přehrávka žáků Mikuláše Bala, sál ZUŠ, 17 h.
 • 23. 4. Krajské taneční přehlídka žáků ZUŠ, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • 25. 4.  Koncert žáků pobočky České Velenice, Komunitní centrum Fenix, České Velenice 17 h.
 • 25. 4. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18 h.
 • 26. 4. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h. 
 • 28. 4. Vystoupení žáků HO na slavnostním zahájení XI. ročníku odborné konference v Lázních Aurora, v přednáškový sál lázní, 13 h.
 • 28. 4. Třídní přehrávka žáků Miroslava Kůzla, sál ZUŠ, 17 h.
 • 28. 4. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 18:15 h.
 • 29. 4. Třídní přehrávka žáků Romana Daška, sál ZUŠ, 17 h.
 • 29. 4. - 1. 5. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Turnov.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje - ředitel.
 • Krajská přehlídka scénického tance 2018, DK Metropol, České Budějovice.
 • GDPR audit - ZUŠ Třeboň. Ředitel a ekonomka.
 • Výchovný koncert pro děti MŠ, sál ZUŠ, 9:00 a 10:15.
 • Krajská klavírní přehlídka, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • Komise praktické mat. zkoušky OA, SOŠ a SOU Třeboň - Modelářství návrhářství oděvů, ředitel a pedagogové VO ZUŠ Třeboň

Květen

 •   2. 5. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 •   3. 5. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18 h.
 •   4. 5. Třídní přehrávka žáků Mgr. Jitky Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 •   5. 5. Workshop pro pedagogy MŠ a ZŠ - Literárně dramatická výchova, využití metod dramatické výchovy ve vyučování. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektor MgA. Jiří       Rezek. 14:00 - 14:45.
 •   5. 5. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 •   6. 5. Zlivská kytara
 •   6. 5. - 8. 5. Per Quattro Mani, klavírní soutěž ve čtyřruční hře, ZUŠ Taussigova, Praha 8.
 •   8. 5. Státní svátek - Den Vítězství. Pietní akt – u pomníku, 10 h. 
 •   9. 5. Absolventský koncert Sáry Hejlové, Anny Navrátilové, Šárky Sedláčkové a Soni Trembulakové (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 • 11. 5. Třídní přehrávka žáků Evy Šejvlové, pobočka Suchdol nad Lužnicí, 17 h.
 • 12. 5. Taneční večer žáků V. Strnadlové, Divadlo J. K. Tyla, 18:30 h. 
 • 13. 5. Novohradská flétna.
 • 13. 5. Koncert Heleny Vondráčková, KKC Roháč, účinkuje pěvecký sbor ZUŠ, 19 h.
 • 16. 5. Třídní přehrávka žáků Ivany Šagátové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 18. 5. Pedagogická rada v 10 h.
 • 18. 5. Vystoupení 6. r. LDO, sál ZUŠ, 18 h.
 • 19. 5. Třídní přehrávka žáků Aleny Kohoutové a Mgr. Jitky Balcarové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 19. 5. Pódium mladých, Divadlo J. K. Tyla, 19 h.
 • 19. - 22. 5. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje, ZUŠ J. Hanuše, Praha 6.
 • 20. 5. Dopolední vystoupení žáků pobočky České Velenice v KC Fenix - akce města (výročí spolupráce s Rakouskem).    
 • 20. 5. Absolventský koncert Nely Zavadilové (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 • 23. - 29. 5. ZUŠ Open, celonárodním happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, nám. TGM.
 • 23. - 29. 5. Art týden - Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
 • 23. 5. Koncert žáků pobočky České Velenice v rámci ZUŠ Open, KC Fenix, 17 h.
 • 23. 5. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 17:30.
 • 24. 5. Koncert žáků Bc. Petra Graman a Evy Šejvlové, sál pobočky ZUŠ Suchdol nad Lužnicí, 17 h.
 • 25. 5. Workshop pro děti MŠ a ZŠ - Objev v sobě muzikanta. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři pedagogové ZUŠ. 10:00 - 11:30.
 • 25. 5. ZUŠ Open - "Vláček", aneb ZUŠka baví na různých místech města Třeboň, 14 - 17 hod.
 • 25. 5. Koncert žáků v rámci ZUŠ Open, sál ZUŠ od 18 h.
 • 26. 5. Třídní přehrávka žáků Miroslava Kůzla, sál ZUŠ, 16:30.
 • 26. 5. Třídní přehrávka žáků Bc. Magdalény Henišové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 27. 5. Happening (propojení HO a VO na nádvoří ZUŠ Suchdol nad Lužnicí, 15 h.
 • 27. 5. Třídní přehrávka žáků Mgr. Zbyňka Mikuláše, třída hudební nauky, 16:30.
 • 27. 5. Absolventský koncert Petra Vančury (bicí), sál ZUŠ, 18 h.
 • 27. 5. - 29. 5. Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou.
 • 28. 5. Otevírání Lázeňské sezóny 2022. Lázně Aurora, 10 h.
 • 30. 5 – 3. 6. Postupové zkoušky hudebního oboru, hlavní budova ZUŠ.
 • 30. 5. Postupové zkoušky, pobočka České Velenice
 • 31. 5. Workshop pro děti MŠ a ZŠ - Objev v sobě muzikanta. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři pedagogové ZUŠ. 9:00 - 10:30.
 • 31. 5. Vystoupení 6. a 7. r. LDO, sál ZUŠ, 18 h.
 • Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ, sál ZUŠ 9 a 10:30 h.
 • Schůze Výboru Spolku rodičů při ZUŠ Třeboň, sborovna
 • Výchovný koncert pro žáky 2. - 5. tříd ZŠ, divadlo J. K. Tyla, 9 a 10:30 h.
 • Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ Suchdol nad Lužnicí, sál pobočky Suchdol n. Luž.
 • Představení tanečního oboru dětem z MŠ, Divadlo J. K. Tyla, 10:15 h.

Červen

 • 2. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (kytara, klavír, violoncello, dechy).
 • 2. 6. Absolventský koncert Terezy Janečkové (příčná flétna) a Lukáše Vomastka (kytara), sál ZUŠ 18 h.
 • 3. 6. Absolventský koncert Anny Hartlové, Mariany Žiakové a Anny Zikešové (kytara), kaplička na Žižkově předměstí v Českých Velenicích, 17 h.
 • 2. - 5. 6. Ústřední kolo taneční přehlídky žáků ZUŠ, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.
 • 6. 6. Workshop pro učitele MŠ a ZŠ, Hudba těla - náhledové hodiny tvořivosti spojené s rytmickým kurzem. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři Vladimíra Strnadlová a Radim Sládek. 15:25 hod. Taneční sál ZUŠ.
 • 6. 6. Vystoupení 2. r. LDO, sál ZUŠ, 16 h.
 • 7. 6. Postupové zkoušky pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 7. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v ZUŠ Třeboň, 18 h. Výstava v hlavní budově ZUŠ.
 • 7. 6. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18 h.
 • 8. 6. Schůze Umělecké rady v 9 h.
 • 8. 6. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h. 
 • 8. 6. Vystoupení 5. r. LDO, sál ZUŠ, 17 h.
 • 9. 6. Závěrečný koncert školy v Lázních Aurora, sál lázní. Uvádí MgA. Matouš K. Řeřicha.
 • 9. 6. – 16. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 10. 6. -12. 6. Celostátní hudební soutěže mladých interpretů, Prague Junior Note 2022.
 • 10. 6. Absolventský koncert Barbory Blažkové, Anny Soukupové a Jonáše Sekáče (akordeon), sál ZUŠ 18 h.
 • 11. 6. Na společné notě - společně pro Ukrajinu, setkání hudebníků z Třeboně a partnerského města Schrems, Masarykovo nám., vystoupí žáci ZUŠ, 10:20 - 10:35. 
 • 14. - 15. 6. Přijímací talentové zkoušky, sál ZUŠ, 13 - 17 hod.
 • 14. 6. Třídní přehrávka žáků Terezy Roblové, sál ZUŠ, 17:30.
 • 16. 6. Absolventský koncert Václava Doňka, Karla Knoppa a Ondřeje Macha (trombon), sál ZUŠ 18 h.
 • 17. 6.  Absolventský koncert Nikoly Podroužkové (akordeon), KC Fenix České Velenice, 17 h.
 • 17. 6. Třídní přehrávka žáků L. Slaninové, sál ZUŠ 17:30.
 • 20. 6. Vystoupení skupiny C.H.C.Í.P LDO, sál ZUŠ, 18 h.
 • 23. 6. Vystoupení Recitace LDO, sál ZUŠ, 17 h.
 • 23. 6. Třídní přehrávka žáků Mgr. Jitky Bastlové a Jaroslavy Šlechtové, sál ZUŠ 18 h.
 • 24. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Suchdole nad Lužnicí. 
 • 28. 6. Třídní přehrávka žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ, 16:30.
 • 29. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 h.
 • 30. 6. Ukončení školního roku 2021/2022.
 • Pražský pěvec, XVI. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže, Dětská opera Praha, Národní divadlo, Praha.
 • Členské shromáždění Spolku rodičů při ZUŠ Třeboň.
 • Zažít Třeboň jinak, vystoupení žáků.

Červenec

Srpen

 • 16. 8. – 21. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. Nástup pedagogů po dovolené, Školení BOZP a PO 10:00. s Ing. Novákovou (úterý).
 • 30. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2022/2023.

Školní rok 2022/2023

Září

 • 1. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2022/2023 na všech pracovištích (čtvrtek).
 • 1. 9. Návštěva vedení města Třeboně v ZUŠ.
 • 21. 9. Concertino Praga, Schwarzenberská hrobka, 19 h, vystoupí žáci ZUŠ. 
 • Promoce absolventů AUK, Divadlo J. K. Tyla, 13 h.
 • Imatrikulace studentů AUK, koncertní sál ZUŠ, 10 h.

Říjen

 • 4. 10. Workshop pro učitele MŠ a ZŠ, Haptické zkušenosti v sochařství - vidět dotykem. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři MgA. Matouš Řeřicha a Mgr. Vilém Roženský, ateliér VO, 14:00 - 15:30.
 • 25. 10. Workshop pro učitele MŠ a ZŠ, Barevné tóny - barevné kreace, tóny v hudbě v propojení s tóny v malbě. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři MgA. Matouš Řeřicha a Mgr. Jitka Bastlová, ateliér VO, 14:00 - 14:45.

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Ústřední kolo v sólovém a komorním zpěvu

Gratulujeme našim zpěvákům a jejich paní učitelce MgA. Stanislavě Blažíčkové za vynikající reprezentaci naší školy v ústředním kole!!

více

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout