ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Plán práce 2021/2022

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2021/2022 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

Srpen

 • 10. 8. – 15. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 30. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12:00 s Ing. Novákovou.
 • 30. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 31. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2021/2022.

Školní rok 2021/2022

Září

 • 1. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2021/2022 na všech pracovištích
 • 1. 9. – 10. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 • 1. 9. – 10. 9 Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 •  6. - 7.  9. Doplňující přijímací talentové zkoušky, sál ZUŠ, 13 - 17 h.
 • 14. 9. LDO - školní film, sál ZUŠ, 16:15.
 • 15. 9. Kompletní uzavření stavu stávajících žáků ve školní matrice v programu Klasifikace.
 • 15. 9. – 22. 9 Uzavření případného dodatečného přijímání žáků vedených v evidenci uchazečů o vzdělání.
 • 15. 9. Předání třídní dokumentace vedoucím sekcí.
 • 15. 9. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18:15.
 • 18. 9. Jihočeský festival zdraví 2021, Masarykovo nám., vystoupení ZUŠ v 10:30 a 13:15 h.
 • 20. 9. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18:30.
 • 21. 9. LDO - školní film, sál ZUŠ, 17 h.
 • 21. 9. Concertino Praga, Divadlo J. K. Tyla, 15 h, natáčení žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové a BcA. Martiny Krausové.
 • 21. 9. Concertino Praga, Divadlo J. K. Tyla, 19 h. Vystoupí žáci BcA. Martiny Krausové.
 • 22. 9. Vedoucí sekcí předají třídní dokumentaci ke kontrole vedení školy.
 • 22. 9. Pedagogická rada v 10 h.
 • 24. 9. Anifilm, sál ZUŠ, 8 - 19 h.
 • 28. 9. Státní svátek – den české státnosti (úterý).
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (září – prosinec).

Říjen       

 •  3. 10. Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 2021, Malá scéna DK Metropol ČB.
 •  6. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 •  5. 10. Vystoupení žačky kytarového oddělení na vernisáži  v Domě Štěpánka Netolického, 17 h.
 • 11. 10. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ 18 h.
 • 11. -  17. 10. Mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí „Mene Tekel“ Praha. Vernisáž a vyhlášení výsledků soutěže proběhne.
 • 14. 10. BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel a školnice).
 • 15. 10. Třídní přehrávka žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ 18 h.
 • 18. 10. Třídní přehrávka žáků BcA. Martiny Krausové, sál ZUŠ 18:30.
 • 27. 10. – 29. 10. Podzimní prázdniny (středa až pátek).
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. V Třeboni vystoupení žesťového souboru ZUŠ.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje.
 • Školení k „Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)“ - ředitel.
 • Fórum Zdravé město Třeboň. Ředitel ZUŠ garant vzdělávání a školství. Beseda – 17 h.

Listopad

 •  2. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 •  4. - 7. 11. 2. ročník mezinárodní bachovské soutěže "Bachovská cesta", ZUŠ Dobřany.
 •  7. 11. Seminář pro pedagogy ZUŠ Improvizace a hudební jazyk - Vít Rokyta, sál ZUŠ, 9 h.
 •  8. 11. Třídní přehrávka žáků Bc. M. Henišové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 •  9. 11. Třídní přehrávka žáků Romana Daška, sál ZUŠ 17 h.
 • 10. 11. Projektový den s Jiřím Pazourem pro žáky a pedagogy klavírního oddělení, sál ZUŠ.
 • 16. 11. Workshop pro děti MŠ a ZŠ - Objev v sobě muzikanta. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři pedagogové ZUŠ. 10:00 - 11:30.
 • 16. 11. Třídní přehrávka žáků Mgr. Jitky Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 17. 11. Státní Svátek - Den boje za svobodu a demokracii (středa)
 • 18. 11. Workshop pro pedagogy MŠ a ZŠ - Literárně dramatická výchova. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektor MgA. Jiří Rezek. 14:00 - 15:30.
 • 18. 11. Třídní přehrávka žáků Mgr. Jitky Bastlové a Jaroslavy Šlechtové, sál ZUŠ 18 h. 
 • 22. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h. - zrušeno z důvodu vládních opatření.
 • 23. 11. Spolek přátel Třeboně, prohlídka ZUŠ Třeboň, 10 h.
 • 23. 11. Třídní přehrávka žáků Miroslava Kůzla, sál ZUŠ 17 h. - zrušeno z důvodu vládních opatření.
 • 24. 11. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h - online.
 • 25. 11. Absolventský koncert Kataríny Čížkové (příčná flétna) a Terezy Fučíkové (kytara), sál ZUŠ, 18 h. - neveřejné.
 • 26. 11. Vánoční Miniturné IX., Suchdol nad Lužnicí (kino), 17 h. - zrušeno z důvodu vládních opatření
 • 27. 11. Vystoupení žáků HO v Domaníně. - zrušeno z důvodu vládních opatření
 • 28. 11. Zahájení Adventu v Lomnici nad Lužnicí, vystoupí žesťový soubor Bc. Petra Gramana, 15 h.
 • 30. 11. Inventarizace na pobočkách.
 • 30. 11. Workshop pro děti MŠ a ZŠ - Objev v sobě muzikanta. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři pedagogové ZUŠ. 10:00 - 11:30.
 • Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni, sborovna ZUŠ, 18 h.
 • Pěvecká soutěž v ZUŠ Žerotín, Olomouc.
 • Inventarizace k 31. 12. 2021 průběžně.

Prosinec

 •   1. 12. Koncert Slavné filmové melodie - Jiří Pazour, sál ZUŠ 18 h.  
 •   2. 12. Workshop pro pedagogy MŠ a ZŠ - Bicí a Orffovy nástroje v praxi hrou. Ve spolupráci s MAS Třeboňsko. Lektoři pedagogové ZUŠ. 14:00 - 15:30.
 •   2. 12. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 •   6. 12. Třídní přehrávka žáků Ivany Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 •   8. 12. Česko zpívá koledy Třeboň. - zrušeno z důvodu vládních opatření
 •   8. 12. Česko zpívá koledy Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice.
 •   9. 12. Třídní přehrávka žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ, 16:30 h. 
 • 13. 12. Třídní přehrávka žáků Terezy Roblové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 15. 12. Vánoční Miniturné IX., divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h. - zrušeno z důvodu vládních opatření
 • 17. 12. Třídní přehrávka žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ 18 h.
 • 19. 12. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí v 16 h.
 • 20. 12. Třídní přehrávka žáků Ivany Šagátové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 22. 12. Umělecká rada v 9 h.
 • 22. 12. Pedagogická rada v 10 h.
 • 23. 12. - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny (čtvrtek – neděle).
 • Tradiční vánoční jarmark před ZŠ, Suchdol nad Lužnicí, 9-9:30 h.

Leden

 • 3. 1. 2022 Zahájení vyučování (středa).
 • 8. 1. Seminář pro pedagogy ZUŠ Třeboň - Zpracování obrazu a zvuku ve výuce.
 • 9. 1. Seminář pro pedagogy ZUŠ Třeboň - Práce v notačním programu.
 • 12. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 13. 1. – 20. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 13. 1. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 24. 1. DVPP pro zástupkyně ředitele, České Budějovice.
 • 26. 1. Školní kolo v sólovém a komorním zpěvu, sál ZUŠ.
 • 31. 1. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 31. 1. ukončení I. pololetí.
 • Odeslání soutěžních prací pro „Mene Tekel“ na téma: Cesty ke svobodě.
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (leden – březen)

Únor

 • 3. 2. Třídní přehrávka žáků Bc. Petra Gramana, sál ZUŠ, 17 h.
 • 4. 2. Jednodenní pololetní prázdniny (pátek).
 • 9. 2. Školní kolo ve hře na dechové nástroje, sál ZUŠ.
 • 10. 2. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 16. 2. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Třeboň. (uzávěrka přihlášek 26. 1. 2022)
 • 22. 2. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 23. 2. Schůze Umělecké rady v 9 h.
 • 23. 2. Pedagogická rada v 10 h. 
 • Koncert žáků dechového oddělení, sál ZUŠ, 18 h.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů – Třeboň, Masarykovo nám. 20/I.
 • Pravidelná revize elektrospotřebičů - Č. Velenice, Suchdol n/Luž., Lomnice n/Luž.

Březen

 • 3. 3. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 7. 3. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Jindřichův Hradec. (uzávěrka přihlášek do 18. 2. 2022)
 •  9. 3. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 10. 3. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 10. 3. se škola tradičně připojí k akci "Vlajka pro Tibet" Na Jindřichohradecké bráně bude vyvěšena Tibetská vlajka, namalovaná žáky VO.
 • 11. 3. Absolventský koncert Romany Čadové a Violy Tlačilové (kytara), sál ZUŠ, 17 h.
 • 14. 3. – 18. 3. Jarní prázdniny (pondělí – pátek).
 • 23. - 24. 3. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • 26. 3. Okresní taneční přehlídka žáků ZUŠ, ZUŠ Jindřichův Hradec. (uzávěrka přihlášek do 26. 3. 2022)
 • 28. 3. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, ZUŠ Dačice.
 • 29. 3. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje, ZUŠ Sezimovo Ústí.
 • Školní kolo přehlídky žáků TO+LDO.
 • Mladý módní návrhář 2022, OA, SOŠ a SOU Třeboň, hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ. 

Duben

 •   7. 4. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 11. 4. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 13. 4 Schůze Umělecké rady v 9 h. 
 • 13. 4. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 14. 4. Velikonoční prázdniny (čtvrtek)
 • 15. 4. Velký pátek – státní svátek.
 • 18. 4. Velikonoční pondělí – státní svátek.
 • 23. 4. Krajské taneční přehlídka žáků ZUŠ, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • 26. 4. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 29. 4. - 1. 5. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Turnov.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje - ředitel.
 • Krajská přehlídka scénického tance 2018, DK Metropol, České Budějovice.
 • GDPR audit - ZUŠ Třeboň. Ředitel a ekonomka.
 • Výchovný koncert pro děti MŠ, sál ZUŠ, 9:00 a 10:15.
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje - ředitel.
 • Krajská klavírní přehlídka, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • Komise praktické mat. zkoušky OA, SOŠ a SOU Třeboň - Modelářství návrhářství oděvů, ředitel a pedagogové VO ZUŠ Třeboň

Květen

 • 5. 5. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 6. 5. Zlivská kytara
 • 8. 5. Státní svátek - Den Vítězství. Pietní akt – u pomníku, 10 h. 
 • 18. 5. Pedagogická rada v 10 h.
 • 19. - 22. 5. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje, ZUŠ J. Hanuše, Praha 6.
 • 23. - 29. 5. ZUŠ Open, celonárodním happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, nám. TGM.
 • 25. 5. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 30. 5 – 3. 6. Postupové zkoušky hudebního oboru, hlavní budova ZUŠ.
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou.
 • Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ, sál ZUŠ 9 a 10:30 h.
 • Schůze Výboru Spolku rodičů při ZUŠ Třeboň, sborovna
 • Výchovný koncert pro žáky 2. - 5. tříd ZŠ, divadlo J. K. Tyla, 9 a 10:30 h.
 • Novohradská flétna.
 • Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
 • Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ Suchdol nad Lužnicí, sál pobočky Suchdol n. Luž.
 • Otevírání lázeňské sezóny, park u Lázní Aurora, vystoupí žáci HO, 10-11:30 h.
 • Taneční večer žáků V. Strnadlové, Divadlo J. K. Tyla, 19 h.
 • Představení tanečního oboru dětem z MŠ, Divadlo J. K. Tyla, 10:15 h.

Červen

 • 2. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (kytara, klavír, violoncello, dechy).
 • 2. - 5. 6. Ústřední kolo taneční přehlídky žáků ZUŠ, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.
 • 7. 6. Postupové zkoušky pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 7. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v ZUŠ Třeboň, 18 h. Výstava v hlavní budově ZUŠ.
 • 8. 6. Schůze Umělecké rady v 9 h.
 • 8. 6. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h. 
 • 9. 6. Závěrečný koncert školy v Lázních Aurora, sál lázní. Uvádí MgA. Matouš K. Řeřicha.
 • 9. 6. – 16. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 24. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Suchdole nad Lužnicí. 
 • 30. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 h.
 • 30. 6. Ukončení školního roku 2021/2022.
 • Celostátní hudební soutěže mladých interpretů, Prague Junior Note 2022.
 • Pražský pěvec, XVI. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže, Dětská opera Praha, Národní divadlo, Praha.
 • Členské shromáždění Spolku rodičů při ZUŠ Třeboň.
 • Vystoupení Literárně - dramatického oboru. Třída MgA. Jiřího Rezka.
 • Zažít Třeboň jinak, vystoupení žáků.
 • Příjímací talentové zkoušky, sál ZUŠ Třeboň, 13 - 17 h.

Červenec

Srpen

 • 16. 8. – 21. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. Nástup pedagogů po dovolené, Školení BOZP a PO 10:00. s Ing. Novákovou (úterý).
 • 30. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2022/2023.

Školní rok 2022/2023

Září

 • 1. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2022/2023 na všech pracovištích (čtvrtek).
 • 1. 9. Návštěva vedení města Třeboně v ZUŠ.
 • Promoce absolventů AUK, Divadlo J. K. Tyla, 13 h.
 • Imatrikulace studentů AUK, koncertní sál ZUŠ, 10 h.

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Bachovská cesta

Ve dnech 4. - 7. 11. 2021 proběhl v západočeských Dobřanech 2. ročník soutěže Bachovská cesta, které se z´účastnily i dvě žacky ze třídy BcA. Martiny Krausové, Barbora Budínová a Magda Bočková. Gratulujeme ke krásnému umístění!!

více

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Zavřít

!!!POZOR!!!!!

Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ SE V ZUŠ TŘEBOŇ  AŽ DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ NAPLÁNOVANÉ KONCERTY ŽÁKŮ.

„VÁNOČNÍ“ MINITURNÉ IX. SE PŘESUNE NA JINÝ TERMÍN, O KTERÉM VÁS BUDEME INFORMOVAT.

KONCERT JIŘÍHO PAZOURA V SÁLE ZUŠ DNE 1. 12. 2021 PROBĚHNE ZA DODRŽENÍ VEŠKERÝCH NAŘÍZENÝCH OPATŘENÍ.

VÍCE INFORMACÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.ZUSTREBON.CZ


jelikož jsme letos nemohli absolvovat naše tradiční Miniturné naživo, rozhodli jsme se pro verzi online. Na následujícím odkazu se můžete podívat tzv. CO-Miniturné.  
Děkujeme všem, pedagogům i jejich žákům, co se na tom našem ZUŠkovém "filmu" podíleli. 
Přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky a jen to nejlepší a s úsměvem do roku 2021.
Kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků ZUŠ Třeboň :-)

 

 

 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím