ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Plán práce 2018/2019

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2018/2019 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

 Srpen

 • 14. 8. – 20. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 25. 8. Hradozámecká noc 2018, vystoupení žáků ZUŠ Třeboň, Schwarzenberský sál zámku Třeboň, 20 h.
 • 29. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 29. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12 h.,
 • 29. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 30. 8 – 31. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2018/2019.

Září

 • 3. 9. v 8 hodin zahájení školního roku na všech pracovištích ZUŠ. V průběhu 1. týdne výuky upřesnění rozvrhů HN a PHV.
 • 3. 9. Návštěva vedení města Třeboně v ZUŠ Třeboň ve 12:30.
 • 3. 9. – 12. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 • 3. 9. – 12. 9. Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 • 5. 9. Talentový nábor žáků 1. tříd ZŠ do hudebního oboru, sál ZUŠ, 16 – 17 h.
 • 10. 9. Kompletní uzavření stavu stávajících žáků ve školní matrice v programu Klasifikace.
 • 12. 9. Předání třídní dokumentace vedoucím sekcí.
 • 12. 9. - 18. 9. Uzavření případného dodatečného přijímání žáků vedených v evidenci uchazečů o vzdělání.
 • 13. 9. Vedoucí sekcí předají třídní dokumentaci ke kontrole vedení školy.
 • 13. 9. Koncert žáků - "generálka" na Oslavy 150. let výročí Gymnázia Třeboň, sál ZUŠ, 18 h. 
 • 13. – 20. 9. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 19. 9. Pedagogická rada v 10 h.
 • 20. 9. Oslavy 150. let výročí založení Gymnázia Třeboň, divadlo J. K. Tyla, 19 h. Účinkují žáci ZUŠ.
 • 21. 9. Vystoupení žáků ZUŠ při slavnostním sázení stromu Olgy Havlové u příležitosti výročí nedožitých 85. narozenin.
 • 22. 9.  Účast žáků školy na Jihočeském festivalu zdraví Třeboň – HO, Masarykovo nám., 10:30-10:45.
 • 26. 9. Imatrikulace studentů AUK, koncertní sál ZUŠ, 10 h.
 • 27. 9. Třídní večírek žáků V. Weisfeitové, sál ZUŠ, 18:30 h.
 • 28. 9. Státní svátek – den české státnosti (pátek).
 • 29. 9. Svatováclavské slavnosti, Masarykovo nám., vystoupí žáci ZUŠ, 12 - 12:30 h.
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (září – prosinec)

Říjen       

 •   3. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 11. 10. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 17. 10. Umělecká rada v 9 h.
 • 17. 10. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 17. 10. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 20. 10. Koncert Jihočeského violoncellového orchestru, zámek Nové Hrady, 17 h.
 • 22. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 23. 10. – 24. 10. Valná hromada AZUŠ, Olomouc - ředitel.
 • 24. 10. Členská schůze Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni, Divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h.
 • 25. 10. – 28. 10. Mezinárodní akordeonové dny v Praze.
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. V Třeboni vystoupení žesťového souboru ZUŠ (neděle).
 • 29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny (pondělí a úterý).
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje, - ředitel.
 • Fórum Zdravé město Třeboň. Ředitel ZUŠ garant vzdělávání a školství. Beseda – 17 h.

 Listopad

 • 5. 11. Třídní večírek žáků pobočky České Velenice, 17 h.
 • 6. 11. Třídní večírek žáků M. Miklošové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.  
 • 8. 11. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 9. 11. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 16:30 h.
 • 14. 11. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 15. 11. Třídní večírek žáků Mgr. J. Bastlové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 17 h.  
 • 15. 11. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 16. 11. Třídní večírek žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 17. 11. Státní Svátek - Den boje za svobodu a demokracii (sobota).
 • 20. 11. Inventarizace na pobočkách.
 • 21. 11. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 22. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 23. 11. Třídní večírek žáků Jana Havlína, sál ZUŠ, 17 h.
 • 22. - 25. 11. Pěvecká soutěž, ZUŠ Žerotín, Olomouc.
 • 27. 11. Třídní večírek žáků Mgr. J. Bastlové, sál ZUŠ, 16:30 h. 
 • 28. 11. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 29. 11. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 30. 11. Třídní večírek žáků BcA. Lucie Slaninové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 30. 11. Krumlovská porta, DDM Český Krumlov.
 • Slavnostní zahájení výuky po revitalizaci budov č. p. 19 a 20 pro potřeby ZUŠ, Masarykovo nám., Třeboň.
 • BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel a školnice). 
 • Adventní koncert v kostele sv. Václava, Lomnice nad Lužnicí. Vystoupí žáci ZUŠ a ZŠ ze třídy Mgr. J. Balcarové.
 • Inventarizace k 31. 12. 2018 průběžně.

Prosinec

 • 1. 12. Rozsvícení vánočního stromečku, Masarykovo nám., Třeboň, 12 h.
 • 1. 12. Vystoupení žáků pobočky České Velenice na výroční schůzi Baráčníků, České Velenice, 13:30 h.
 • 2. 12. Zahájení adventu v Lomnici nad Lužnicí, vystoupí soubor zobcových fléten pod vedením Bc. Petra Gramana, Lomnice nad Lužnicí, 14 h.
 • 2. 12. Rozsvícení vánočního stromečku, České Velenice, 18 h.
 • 4. 12. Třídní večírek žáků M. Miklošové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 4. 12. Vystoupení žáků Mgr. Jitky Balcarové na adventním setkání důchodců v Lomnici nad Lužnicí.
 • 6. 12. Třídní večírek žáků Bc. P. Gramana, sál ZUŠ, 17 h.
 • 6. 12. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.                                    
 • 7. 12. Vánoční Miniturné VI., Suchdol nad Lužnicí (kino), 17 h.
 • 8. 12. Tradiční vánoční jarmark před ZŠ, Suchdol nad Lužnicí, 9-9:30 h.
 • 9. 12. Adventní koncert akordeonového souboru a žáků ze třídy L. Slaninové, kaple sv. Jana Nepomuckého, Lužnice, 17 h.
 • 12. 12. Umělecká rada v 9 h.
 • 12. 12.  Pedagogická rada v 10 h.
 • 12. 12. Česko zpívá koledy, Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice.
 • 13. 12. Třídní večírek žáků A. Kohoutové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 14. 12. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 16. 12. Vánoční koncert v kostele v Novosedlech nad Nežárkou, vystoupí žesťový soubor ze třídy Bc. Petra Gramana, 15 h.
 • 16. 12. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí v 16 h.
 • 17. 12. Vánoční besídka žáků pobočky České Velenice, Fénix České Velenice, 17:30 h.
 • 19. 12. Vánoční Miniturné VI., divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h.
 • 19. 12. Vánoční vystoupení žáků pobočky České Velenice v kostele sv. Anežky České, České Velenice, 18 h.
 • 22. 12 - 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny (sobota – středa).
 • Vítání Mikuláše v kostele sv. Jana Křtitele, Lomnice nad Lužnicí, účinkují žáci Mgr. Jitky Balcarové.

Leden

 • 3. 1. 2019 Zahájení vyučování (čtvrtek).
 • 16. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 17. 1. – 23. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 18. 1. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 16:00 h.
 • 19. 1. Vystoupení žáků pobočky České Velenice na výroční schůzi Baráčníků, České Velenice, 13:30 h.
 • 21. 1. Třídní večírek žáků Bc. Petra Gramana a Petra Mikulíka, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 21. 1. Třídní večírek žáků M. Kýčka, sál ZUŠ, 17 h.
 • 23. 1. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h, v rámci koncertu proběhne školní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů.
 • 24. 1. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 25. 1. odeslání soutěžních prací pro „Mene Tekel“ na téma: Cesty ke svobodě.
 • 30. 1. Školní kolo ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hře), sál ZUŠ, 16 h.
 • 31. 1. Pěvecký večírek žáků MgA. Stanislavy Blažíčkové, sál ZUŠ, 18:30 h.
 • 31. 1. ukončení I. pololetí.

Únor

 • 1. 2. Pololetní prázdniny.
 • 6. 2. Třídní večírek žáků Bc. Petra Gramana a Jaroslavy Kurzové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 7. 2. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.   
 • 13. 2. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 14. 2. Okresní kolo ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hře), sál ZUŠ Třeboň.
 • 15. 2. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16:30 h.
 • 18. – 24. 2. Jarní prázdniny.
 • 25.  2.  - 10. 3.  Mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí „Mene Tekel“ Praha. Vernisáž a vyhlášení výsledků soutěže proběhne 26. 2. 2018.
 • 27. 2. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 28. 2. Okresní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů, ZUŠ V. Nováka, Jindřichův Hradec.
 • Školní kolo – komorní hra s převahou smyčcových nástrojů.
 • pravidelná revize spalinových cest Hradební 24.
 • pravidelná revize elektrospotřebičů - Třeboň Hradební 24 a Masarykovo nám. 1.
 • pravidelná revize elektrospotřebičů - Č. Velenice, Suchdol n/Luž., Lomnice n/Luž.

Březen

 • 6. 3. Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů (dřeva I.), ZUŠ Sezimovo Ústí.
 • 5. 3. Školní kolo – LDO (kolektivní projev)
 • 7. 3. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.    
 • 8. 3. Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů (žestě), ZUŠ Vimperk.
 • 8. 3. Třídní večírek žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 10. 3. se škola tradičně připojí k akci "Vlajka pro Tibet" Na Jindřichohradecké bráně bude vyvěšena Tibetská vlajka, namalovaná žáky VO.
 • 12. 3. Okresní kolo v recitaci (LDO), Jindřichův Hradec.
 • 12. 3. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 13. 3. Okresní kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, ZUŠ V. Nováka, Jindřichův Hradec.
 • 15. 3. Třídní večírek žáků BcA. Lucie Slaninové, sál ZUŠ 17 h.
 • 15. 3. Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů (dřeva II.), ZUŠ Dačice.
 • 16. - 17. 3. Krajské kolo recitační soutěže LDO, Třeboň.
 • 18. 3. Besídka žáků pobočky České Velenice, komunitní centrum Fénix České Velenice, 18 h.
 • 19. 3. Okresní kolo v recitaci (LDO), Jindřichův Hradec.
 • 20. 3. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 21. 3. Koncert žáků BcA. Martiny Krausové a Lenky Slaninové, sál Lázní Aurora, 19 h.
 • 22. 3. Třídní večírek žáků R. Daška, sál ZUŠ, 17 h.
 • 25. - 26. 3. Krajské kolo ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hře), sál ZUŠ.
 • 27. 3. Krajská soutěžní přehlídka pěveckých sborů, ZUŠ Český Krumlov.
 • 28. 3. Třídní večírek žáků Bc. P. Gramana, sál ZUŠ, 17:15 h.
 • 29. 3. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 16:30 h.
 • Mladý módní návrhář 2018, OA, SOŠ a SOU Třeboň, hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ. 

Duben

 • 2. 4. Třídní večírek žáků R. Daška, L. Pelouchové, J. Bastlové, I. Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 • 3. 4. Třídní večírek žáků M. Miklošové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 17 h.
 • 4. 4. Krajské kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, ZUŠ Strakonice.
 • 4. 4. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 4. - 5. 4. Mládá scéna, krajská přehlídka LDO, Český Krumlov.
 • 5. 4. Krajská klavírní přehlídka, ZŠ a ZUŠ Zliv.
 • 5. - 6. 4. Krajská soutěžní přehlídka LDO-kolektivní projev, ZUŠ V. Nováka, Jindřichův Hradec.
 • 7. 4. Soutěžní přehlídka scénického tance, Metropol, České Budějovice.
 • 8. 4.  Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 11. 4. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.    
 • 11. - 13. 4. Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2019.
 • 12. 4. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 16 h.
 • 12. - 14. 4. Přehlídka LDO Dětská scéna, Bechyně.
 • 17. 4. Schůze Umělecké rady v 9 h. 
 • 17. 4. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 17. 4. Absolventský koncert Evy Adamové a Davida Voneše (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 • 18. – 19. 4. Velikonoční prázdniny (čtvrtek a pátek)
 • 22. 4. Velikonoční pondělí – státní svátek.
 • 23. - 26. 4. Nesoutěžní přehlídka LDO, České Budějovice.
 • 24. 4. Třeboňská růže, umělecká soutěž pro Praktické školy v okrese Jindřichův Hradec, ředitel ZUŠ předseda poroty.
 • 24. - 26. 4. Celostátní klavírní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, Polička.
 • 25. 4. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 25. – 28. 4. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů, ZUŠ Frýdlantská, Liberec.
 • 26.4. Vernisáž výstavy fotografií k projektu "Historie spolupráce partnerských měst Třeboň a Schrems", dům Štěpánka Netolického, 16 h. Vystoupí žáci HO.
 • 26. 4. Třídní večírek žáků J. Havlína, sál ZUŠ, 18 h.
 • 26. 4. Absolventský koncert Lindy Havránkové a Alžběty Prášilové (zpěv), sál Lázní Aurora, 19 h.
 • 29. 4. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • Komise praktické mat. zkoušky OA, SOŠ a SOU Třeboň - Modelářství návrhářství oděvů, ředitel a pedagogové VO ZUŠ Třeboň
 • Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje (soutěže) - ředitel.
 • Výchovný koncert pro děti MŠ, sál ZUŠ, 9:00 a 10:15.

Květen

 • 1. 5. Státní svátek - Svátek práce.
 • 2. 5. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.    
 • 3. 5. Absolventský koncert Markéty Řimnáčové (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 • 3. 5. Zlivská kytara
 • 4. 5. Duškova pěvecká soutěž, Praha.
 • 6. 5. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 7. 5. Vernisáž výstavy prezentace ZUŠ Třeboň v rámci ZUŠ Open, Krajský úřad České Budějovice.
 • 7. 5. Třídní večírek žáků M. Miklošové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 8. 5. Státní svátek - Den Vítězství. Pietní akt – u pomníku, 10 h. 
 • 8. 5. - 11. 5. Projekt NPÚ a ZUŠ Jindřichův Hradec, LDO 7. ročník, Červená Lhota.
 • 9. 5. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 10. 5. Novohradská flétna.
 • 10. – 12. 5. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v sólové a komorní hře na akordeon, ZUŠ T. Brzkové, Plzeň.
 • 14. 5. Vystoupení žáků pobočky České Velenice ke Dni matek, Komunitní centrum Fenix, České Velenice, 15:30 h.
 • 14. 5. Taneční večer žáků Vladimíry Strnadlové, Divadlo J. K. Tyla.
 • 15. 5. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 16. 5. Absolventský koncert Karolíny Beránkové, Veronici Marnové, Ondřeje Šikra (klavír) a Tadeáše Duška (kytara), sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 18 h.
 • 17. 5. Vystoupení žáků pobočky České Velenice v Domě Seniorů České Velenice, 10:30.
 • 17. 5. Absolventský koncert Soni Trembulakové, Terezy Janečkové (příčná flétna) a Edity Dušákové (klavír), sál ZUŠ, 17 h.
 • 20. - 26. 5. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
 • 22. 5. Absolventský koncert Markéty Kabelové, Anety Petrů (klavír) a Karla Knoppa (baskřídlovka)sál ZUŠ 18 h.
 • 23. 5. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 24. 5. Recitační pásmo žáků LDO za třídy MgA. Jiřího Rezka, sál ZUŠ, 17 h.
 • 24. 5. Absolventský koncert Terezy Hankové (klavír) a Lenky Kanděrové (akordeon), Komunitní centrum Fenix, České Velenice, 18 h.
 • 25. 5. Otevírání lázeňské sezóny, park u Lázní Aurora, vystoupí žáci HO, 10-11:15 h.
 • 27. 5. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 28. 5. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ 18 h.
 • 29. 5. Třídní večírek žáků A. Kohoutové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 30. 5. Absolventský koncert Jany Kučerové, Kateřiny Kotrbové a Kateřiny Svobodové (zobcová flétna), kostel sv. Václava, Lomnice nad Lužnicí, 18 h.
 • 31. 5. - 1. 6. ZUŠ Open, celonárodním happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.
 • Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ Suchdol nad Lužnicí v rámci ZUŠ Open, sál
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou.

Červen

 • 3. 6. - 7. 6. Postupové zkoušky hudebního oboru, hlavní budova ZUŠ Hradební 24.
 • 4. 6. Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ, sál ZUŠ 9 a 10:30 h
 • 4. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (dechové nástroje, klavír).
 • 5. 6. Absolventský koncert Adély Šnorkové (příčná flétna), Alžběty Doňkové (zobcová flétna) a Nikoly Jůzkové (klavír), sál ZUŠ 18 h.
 • 6. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (kytara, klavír, violoncello).
 • 6. 6. Závěrečný koncert školy v Lázních Aurora, sál lázní. Uvádí MgA. Matouš K. Řeřicha, 19 h.
 • 7. 6. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 10. 6. – 13. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 11. 6. Postupové zkoušky pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 11. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Zámecké galerii Třeboň, 18 h. Výstava potrvá od 12. 6. do 20. 6. 2018.
 • 11. - 12. 6. Přijímací talentové zkoušky do tanečního oboru, taneční sál, Masarykovo náměstí 1.
 • 12. 6. Schůze Umělecké rady v 9 h.
 • 12. 6. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h. 
 • 12. 6. Třídní večírek žáků M. Kůzla, sál ZUŠ, 16:30.
 • 12. 6. Třídní večírek žáků J. Kurzové s absolventským vystoupením Terezy Markové (zobcová flétna), sál ZUŠ, 18 h.
 • 13. 6. Třídní večírek žáků Bc. P. Gramana, sál ZUŠ, 16:30 h.
 • 13. 6. Třídní večírek žáků Romana Daška s absolventským vystoupením Adama Vrchoty (housle), sál ZUŠ, 18:45.
 • 14. 6. Třídní večírek žáků BcA. Lucie Slaninové, sál ZUŠ 16.00 h.
 • 14. 6. Absolventský koncert Andrey Šulcové (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 14. 6. Absolventský koncert Kristýny Čábelové (zpěv) a Radka Frühaufa (zobcová flétna), Dům Štěpánka Netolického, 19 h.
 • 14. 6. Ukončení výuky v budovách Hradební 24 a Masarykovo nám. 1. z důvodu stěhování.
 • 17. 6. Začátek stěhování do nové budovy školy.
 • 19. 6. Vystoupení žáků LDO ze třídy MgA. Jiřího Rezka, Divadlo J. K. Tyla, 16 h.
 • 21. 6. Absolventský koncert Daniela Pršance a Darji Sigmundové (kytara), Kaple sv. Jana Nepomuckého, Třeboň, 17 h.
 • 21. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Suchdole nad Lužnicí. 
 • XXVIII. ročník celostátní hudební soutěže mladých interpretů, Prague Junior Note 2019.
 • 26. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 h.
 • 27. - 28. 6. Deinstalace výstavy v rámci ZUŠ Open, Krajský úřad České Budějovice.
 • 28. 6. Ukončení školního roku 2018/2019.

Červenec

 • 8. 7. Třeboňská nocturna – Pódium mladých, Divadlo J. K. Tyla Třeboň, 19:30.

Srpen

 • 13. 8. – 18. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 27. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 27. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12 h.
 • 27. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 28. 8 – 30. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2019/2020.

Školní rok 2019/2020

Září

 • 2. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2019/2020 na všech pracovištích.
 • 2. 9. Návštěva vedení města Třeboně v ZUŠ.
 • 21. 9. Jihočeský festival zdraví, Masarykovo nám., Třeboň.
 • 28. 9. Svatováclavské slavnosti, Masarykovo nám., Třeboň.
POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

ZUŠka v novém!!

Základní umělecká škola v Třeboni

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň 37901

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupce ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím