ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Školné a pronájem hudebních nástrojů

Pro školní rok 2018/2019 činí pro všechny obory 330 Kč za měsíc (1.650,-  Kč za pololetí).

Směrnice o úplatě za vzdělání

Pro školní rok 2018/2019 je školné stanoveno podle směrnice o úplatě za vzdělání platné od 1.9.2012.

S M Ě R N I C E o výši úplaty na Základní umělecké škole Třeboň, příspěvkové organizaci

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole Třeboň, příspěvkové organizaci.

1.    Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze jej tedy poskytovat za úplatu, která je jediným příjmem Základní umělecké školy Třeboň, příspěvkové organizace.

2.    Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2012/2013 takto:

hudební obor individuální výuka 3.300,- Kč
hudební obor skupinová výuka   3.300,- Kč
přípravná hudební výchova   3.300,- Kč
instrumentální soubor 1.000,- Kč
( pakliže žák nenavštěvuje výuku nástroje)
pěvecký sbor 1.000,- Kč
(pakliže žák nenavštěvuje pěveckou výuku nebo výuku nástroje)
výtvarný obor  3.300,- Kč
taneční obor   3.300,- Kč
literárně-dramatický obor 3.300,- Kč

Platba bude prováděna pololetně:

hudební obor individuální výuka 1.650,- Kč
hudební obor skupinová výuka  1.650,- Kč
PHV 1.650,- Kč
instrumentální soubor, sbor 500,- Kč
výtvarný obor   1.650,- Kč
taneční obor  1.650,- Kč
literárně-dramatický obor 1.650,- Kč

Součástí plateb je vklad do fondu Spolku rodičů při ZUŠ Třeboň. Vklad je 500 Kč ročně, na pololetí 250 Kč.

Splatnost je k 15. září 2018 a k 15. únoru 2019.

3.    Úplata za vzdělání (školné) je příspěvek na provoz školy a je jediným zdrojem příjmů školy a proto škola nebude poskytovat žádné slevy na školném. V případě, že zákonný zástupce pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli základní umělecké školy vždy k 1. 9. a 1. 2. daného roku a změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na dávku oznámí do 8 dnů od nastalé změny, lze na základě potvrzení o zaplacení školného žádat na příslušném sociálním odboru města o příspěvek na školné v ZUŠ Třeboň.

 

Úplata za pololetí je splatná do 15. dne prvního měsíce, pokud ředitel základní umělecké školy nedohodne se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady.

Tato směrnice nabyla účinnosti dnem 1. září 2012

 

Pronájem hudebních nástrojů

Žák základní umělecké školy resp. jeho zákonný zástupce má právo vypůjčit si od školy hudební nástroj, který přímo souvisí se studovaným oborem či předmětem.

Zapůjčit nástroj si mohou zejména žáci akordeonového, dechového a smyčcového oddělení hudebního oboru.

Úplné znění vnitřní směrnice a výše půjčovného hudebních nástrojů k nahlédnutí zde.

 

Základní umělecká škola v Třeboni

Hradební 24, Třeboň 37901

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupce ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

  • Třeboň, Masarykovo náměstí
  • Lomnice nad Lužnicí
  • Lužnice
  • Suchdol nad Lužnicí
  • České Velenice
Zavřít

Ve dnech 22. - 24. 11. 2018 se konala mezinárodní pěvecká soutěž v ZUŠ Olomouc Žerotín. Z Jihočeského kraje se zúčastnilo pěvecké oddělení ZUŠ Třeboň pod vedení učitelky MgA. Stanislavy Blažíčkové a ve velké konkurenci a vysoké úrovni soutěže žáci získali významné ocenění. Gratulujeme!!

 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím