ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Aktuálně

Schůze Výboru Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni

...se bude konat v úterý 11. června 2019 od 15:00 hod ve sborovně ZUŠ v Hradební ul. v Třeboni.

Program:

 • Kontrola plnění úkolů.
 • Žádosti o příspěvky.
 • Smlouva o spolupráci ZUŠ a Spolku rodičů.
 • Plán činnosti na školní rok 2019/2020.

Přijít mohou pozvaní hosté, ale také každý člen Spolku rodičů. Petra Brychtová, předsedkyně výboru

 

PODĚKOVÁNÍ

Spolek rodičů děkuje paní Dobromile Pokorné za finanční dar
určený pro třídy paní učitelek Blažíčkové a Krausové.

 

Nákup koncertní kytary - informace

Koncertní kytaru zhotovuje pan Richard Hruš - kytara se v těchto dnech (březen 2019) lakuje a měla by být hotova během několika týdnů. Předání s největší pravděpodobností proběhne v Třeboni, kde jí výbor Spolku rodičů převezme společně s vedením ZUŠ.

 

Informace k II. pololetí šk. r. 2018/2019

Děkujeme Vám za příspěvek do Spolku rodičů v prvním pololetí – v uplynulém pololetí jsme podpořili účastníky – žáky ZUŠ tradičních třeboňských nocturen, účast na klavírních kurzech v Mikulově, účast na soutěži v Olomouci, vánoční miniturné žáků ZUŠ, zakoupil se klavír a kytara dle dlouhodobého plánu – oba nástroje jsou připravovány k převozu do ZUŠ během nejbližších týdnů.

Děkujeme učitelům za spolupráci při kompletaci členské základny spolku, věříme, že spolupráce bude i nadále oboustranně prospěšná.

Na členské schůzi 24. října 2018 došlo ke schválení stanov nových, které vešly v platnosti v prosinci 2018. Zásadní změnou ve stanovách je právě vznik členství. Členem může být jeden rodič nebo zákonný zástupce jednoho nebo více žáků. Tzn. členský příspěvek bude vázán na počet dětí studujících v ZUŠ (nikoli na počet studovaných předmětů, jako to bylo doposud). Členský příspěvek se potom bude platit za každého žáka a od počtu zaplacených členských příspěvků se bude odvíjet i počet hlasů jednoho rodiče nebo zákonného zástupce. Tento systém výběru členských příspěvků bude tedy zahájen současně s platbami školného za druhé pololetí šk. roku 2018/2019 – platby členského příspěvku ve výši 250,-/žák probíhají pololetně na základě avíza ve Vašem e-mailu (budou rozesílána v týdnu od 4. února 2019).

Více informací na webu: www.zustrebon.cz – sekce Spolek rodičů – kde je i zaheslovaná sekce pro členy, ve které najdete podrobné zápisy z jednání Výboru a další interní dokumenty – heslo a i jakékoli další informace si můžete vyžádat kdykoli na e-mailu: spolekrodicu@zustrebon.cz , dotazy rádi zodpovíme i na telefonu 731 409 689.

Ke členství ve Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni je možné se přihlásit v kanceláři ZUŠ, popř. přímo u Výboru spolku (spolekrodicu@zustrebon.cz)

           Děkujeme za spolupráci a v případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

 

 

Poslání spolku

Spolek se podílí zejména na:

 • organizování veřejných akcí školy
 • materiální a finanční podpora žáků na akcích školy
 • hrazení účastnických poplatků žáků na soutěžích a přehlídkách
 • podpora ZUŠ Třeboň vybavením hudebními nástroji a finančně nákladnými učebními pomůckami pro jednotlivé obory

Zakoupené hudební nástroje jsou sdružením poskytovány za poplatek 1,- Kč ročně za nástroj na výuku žákům ZUŠ Třeboň. Z fondu jsou rovněž hrazeny platby pro žáky, kteří se účastní celostátních a mezinárodních soutěží, přehlídek a kurzů. Pro absolventy všech oborů kupujeme upomínkové předměty, platíme žákům vstupenky do divadel, na exkurze a částečně přispíváme na výlety za kulturou. Veškeré finanční prostředky z akcí školy jsou vkládány ve prospěch spolku.

Finanční prostředky, které sdružení rodičů získává právě od Vás, rodičů, budou použity výhradně pro Vaše děti a pro Základní uměleckou školu Třeboň.
Proto Vás prosíme o spolupráci a zaplacení příspěvku. Příspěvek se ideálně platí současně s úplatou za vzdělání.

Vážení rodiče, děkujeme Vám jménem Výboru spolku a jménem vedení ZUŠ za Vaše pochopení a finanční podporu, která je pro nás základem pro další modernizaci školy.

Výbor spolku

 

Základní umělecká škola v Třeboni

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň 37901

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupce ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím