ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Aktuálně

Přihláška do Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni: ZDE.

 

INFORMACE O ČLENSTVÍ (výňatek ze Stanov Spolku rodičů):

 • Členství ve Spolku je na principu dobrovolnosti, ale v souladu s cílem a posláním Spolku.
 • Členem Spolku může být každý rodič a zákonný zástupce žáka ZUŠ Třeboň, který souhlasí se stanovami tohoto Spolku.
 • Členství vzniká vždy pouze jednomu z rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, které je aktuálně evidované v ZUŠ Třeboň. V případě, že jsou v ZUŠ evidováni sourozenci, vzniká jednomu rodiči nárok na více hlasů – a to dle počtu dětí evidovaných v ZUŠ, resp. na základě počtu zaplacených členských příspěvků v daném školním roce. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. Každý člen, resp. rodič/zákonný zástupce je povinen seznámit se se stanovami Spolku, které jsou k dispozici na webu Spolku, popř. u Výboru Spolku. Zaplacením členského příspěvku pak vyjadřuje s těmito stanovami souhlas. Při hlasování má jeden člen za každou úhradu příspěvku za každé své dítě – žáka ZUŠ jeden hlas.
 • Členské příspěvky se hradí pololetně.
 • Výši členského příspěvku (t.č. 250,- Kč/1 dítě/1 pololetí školního roku), zásady hospodaření a rozpočet na daný rok schvaluje Členská schůze Spolku. Členství se prokazuje dle seznamu na výběrčí listině členských příspěvků v jednotlivých třídách školy, potvrzením hospodáře Spolku o přijetí, ústřižkem složenky nebo platebním příkazem zkontrolovaným na bankovním výpisu Spolku.
 • Členství zaniká (nejčastější důvody):
  • nezaplacením členského příspěvku
  • na základě písemné dohody o ukončení členství ve Spolku
  • doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla Spolku

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout