ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Bc. MgA. Stanislava Bargerová Blažíčková

Zpěv

Hudební obor: přípravná pěvecká výchova, sólový zpěv

MgA. Stanislava Blažíčková Bargerová vystudovala v roce 1985 Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor ruský jazyk - hudební výchova a začala učit na LŠU v Počátkách, kde byla také vedoucí pobočky. Později vystudovala Janáčkovu akademii múzických umění, obor sólový zpěv a několik let byla členkou opery Janáčkova divadla v Brně. Nastudovala celou řadu operních a koncertních děl ( W. A. Mozart, L. van Beethoven, R. Wagner, G. Rossini, E. L. Weber, A. Dvořák, L. Janáček, B. Smetana, O. Nedbal, B. Martinů atd.). V roce 2010 úspěšně ukončila bakalářské studium školského managemetu na Pedagogické fakultě Karlovy unoverzity v Praze.

Pravidelně bývá členem porot: pěvecká soutěž Pražský pěvec, Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Ústřední kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu, poroty krajských kol soutěže v sólovém a komorním zpěvu, workshopy zpěvu.

Ředitelkou  Základní umělecké školy v Třeboni se stala v roce 1994. Školu převzala v zanedbaném a rozloženém stavu jak po stránce personální, tak i materiální. Za 18 let poctivé práce se ze školy stala prestižní hudební instituce, respektovaná na celorepublikové úrovni. Škola se dodnes pyšní kvalitním materiálním zázemím a nadstandartním vybavením hudebními nástroji. Díky vlastní pedagogické práci a práci vybraných kvalitních učitelů se škola těší velkému zájmu rodičů o studium na ZUŠ Třeboň. MgA. S. Blažíčková úspěšně zastávala funkci ředitelky až do roku 2012, kdy v bezprecedentním konkurzním řízení o funkci ředitelky přišla. V současné době na této škole vyučuje zpěv děti a studenty od 5 do 26 let. Vychovala řadu žáků, kteří studují zpěv na konzervatořích v České republice a v zahraničí. Žáci se pravidelně účastní soutěží v sólovém zpěvu, kde dosahují výrazných úspěchů a předních umístění. Mezi největší úspěchy patří 1. místo  v celostátní soutěži ZUŠ ve zpěvu v roce 2006 a 2012, 1. místo na Mezinárodní pěvecké soutěži Imricha Godina na Slovensku v roce 2006 a 2014, kde získala ocenění Pedagog roku, 2. místo ve stejné mezinárodní soutěži na Slovensku v roce 2013,1. místo žákyně v Písňové soutěži Bohuslava Martinů v Praze, 1. místo v mezinárodní soutěži Žerotín v Olomouci. 

Pracovní úspěchy od roku 2012

Ústřední kolo v sólovém a komorním zpěvu 2012, Turnov

 • 1. cena (Sylvie Sedlecká¨)

Mezinárodní písňová soutěž Bohuslava Martinů 2013, Praha

 • 1. cena (Sylvie Sedlecká)

Mezinárodní pěvecká soutěž Imricha Godina 2013, Vráble, Slovensko

 • 2. cena (Sylvie Sedlecká)

Mezinárodní pěvecká soutěž Imricha Godina 2014, Vráble, Slovensko

 • 1. cena (Sylvie Sedlecká)
 • cena Talent Jihočeského kraje (Sylvie Sedlecká)

Mezinárodní písňová soutěž Bohuslava Martinů 2014, Praha

 • čestné uznání (Tereza Jurašová)

Ústřední kolo v sólovém a komorním zpěvu 2015, Turnov

 • 2. cena v sólovém zpěvu ( Kristýna Čábelová )
 • 3. cena v sólovém zpěvu (Linda Havránková )
 • 2. cena v komorním zpěvu (Havránková, Prášilová)

Mezinárodní soutěž Pro Bohemia 2015

 • čestné uznání (Sylvie Sedlecká)

Mezinárodní pěvecká soutěž Pražský pěvec 2016, Praha

 • 3. cena a cena Dětské opery, členství v Dětské opeře Praha (Kristýna Čábelová)
 • 2x čestné uznání a cena za interpretaci písně (Sára Hejlová, Sebastian Kabrna)

Mezinárodní písňová soutěž Bohuslava Martinů 2016, Praha

 • 3. cena (Kristýna Čábelová)
Ústřední kolo soutěží ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu 2018, Turnov
 • 2. cena (Linda Havránková, Vendula Babková, duo Havránková Prášilová)
 • 3. cena (Kristýna Čábelová)
Mezinárodní pěvecká soutěž Žerotín 2018, Olomouc
 • 1. cena (Tomáš Michal)
 • 2. cena (Sára Hejlová, Vendula Babková)
 • 3. cena ( Karolína Sedláčková, Sebastian Kabrna)
 • čestné uznání (Kristýna Čábelová)
Mezinárodní Duškova pěvecká soutěž 2019, Praha
 • 1. cena  (Sára Hejlová)
 • 2. cena (Sebastian Kabrna)
 • čestné uznání (Tomáš Michal)
Mezinárodní pěvecká soutěž Žerotín 2019, Olomouc
 • 1. cena (Sára Hejlová, Karolína Sedláčková, Tomáš Michal)
 • 3. cena (Vendula Babková
 
Přijatí žáci na konzervatoře a střední školy:
Lenka Kotrbová Pavlovič - Církevné konzervatorium Bratislava
Renata Bicánková - Církevné konzervatorium Bratislava
Tereza Benedová - PF České Budějovice, obor sólový zpěv
Petr Horák - Církevné konzervatorium Bratislava
Sylvie Sedlecká - Státní konzervatoř Praha
Anna Malechová - SPGŠ Prachatice
Kristýna Čábelová - Konzervatoř České Budějovice
Vendula Babková - Konzervatoř J.Deyla Praha
 
Cena Thálie 2016 Lenka Pavlovič

e-mail: s.blazickova@tiscali.cz

 

Domácí příprava

Úkoly na týden 23.-27.3. 2020
Všechny nahrávky mi můžete poslat na WhatsApp na moje telefonní číslo.
Udělá mi radost, když se se mnou jakkoliv spojíte!!

Zobrazit celý text

Domácí příprava

Prosím čtěte moje pokyny

Zobrazit celý text

Lenka Pavlovič

Rozhovor Týdeníku Rozhlas s držitelkou Thálie 2017 Lenkou Pavlovič.

Zobrazit celý text
Mimořádný úspěch mladé pěvkyně Lenky Pavlovič

Mimořádný úspěch mladé pěvkyně Lenky Pavlovič

Operní zpěvačka Lenka Pavlovič získala Thálii

Zobrazit celý text
Velenická rodačka nominována na Thálii 2016

Velenická rodačka nominována na Thálii 2016

Absolventka ZUŠ Třeboň nominována na Thálii

Zobrazit celý text
POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Alena Kohoutová

 

:-)

Moje milá děvčata a kluci, když spolu teď nemůžeme hrát, můžeme se aspoň slyšet.
Všichni máte v žák.knížce číslo mého mobilu, tady máte i můj email: alena.kykyryky@seznam.cz.
Budu ráda, když mi budete jakkoli dávat vědět, jestli se vám uložené věci z poslední naší výuky daří či ne.
Myslím na vás a ráda pomohu radou nebo se domluvíme, co dál.
Pro všechny platí: začínejte denní hraní písničkou. Máte zpěvníky, tak listujte a hrajte si – pro radost svoji a svých rodičů.
Vaše Alena Kohoutová

 

 

Učební materiály pro kytaristy :-)

Učební materiály v rámci "distančního" studia na profil vložila pro své žáky paní učitelka Mgr. Jitka Bastlová. K dispozici jsou i pro ostatní žáky kytarového oddělení :-)

více

Domácí práce "nejen" výtvarného oboru

Pod profilem pana učitele Mgr. Viléma Roženského jsou vypsány pro jeho žáky návrhy domácí práce. Nic však nebrání tomu, aby se do malování pustili i žáci oboru hudebního, tanečního, nebo literárně dramatického. Budete-li se "nudit", máte všichni možnost se projevit a Vaše domácí výtvor potom přinést ukázat panu učitelovi Roženskému :-)

více

Domácí příprava zpěváků

Pokyny k domácí přípravě naleznou žáci pěveckého oddělení pod profilem jejich paní učitelky MgA. S. Blažíčkové.

https://www.zustrebon.cz/a-364-domaci-priprava.html

https://www.zustrebon.cz/a-363-domaci-priprava.html

více

Výtvarná výchova, skupina paní učitelky Bc. Jany Řeřábkové

V rámci opatření výzvy Vlády ČR prosím žáky o náledující:

Moji milí žáci, v těchto nečekaných dnech volna byste si mohli pohrát s věcmi, které máte doma k vyhození. Sestavte „něco“ z čeho si po návratu do ZUŠ uděláme výstavku. Může to být v 3D, ale i jen plošná práce – třeba jako komiks, nebo ilustrace. Než začnete tvořit, zeptejte se rodičů, jestli můžete pracovat s vybraným materiálem.

více

Hudební nauka

Naši milí hudebníci, víme, že naším cílem je, aby hudební nauka nebyla jen pouhou teorií a nudou. Momentální situace nám dává prostor spíše k té teorii.  Proto pokud máte náladu a chuť procvičovat něco málo z hudebního světa, máte po dobu uzavření školy možnost domácí práce. 

více

Režim výuky v podobě "home office"

Umožňujeme rodičům a žákům aby pedagogy v době jejich hodin kontaktovali telefonicky, přes sociální sítě (Skype, Facebook, WhatsApp aj.) a informovali se o náplni domácí přípravy.

HO: Konzultace mohou probíhat přes videohovory či telefonické konzultace.

LDO: doporučení např. textů a filmů.

TO: návrhy vlastních choreografií.

VO: domácí tvorba, např. komiks, či jiné výtvarné úkoly.

 

více

TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE 2019

Jubilejní 20. ročník ankety pro nadanou jihočeskou mládež byl vyhlášen v úterý 25. února v prostorách Jihočeské filharmonie. Za rok 2019 bylo oceněno přes 60 jednotlivců. Naše škola nominovala tři talentované žáky, z nichž dva byli oceněni. Veliká gratulace patří žákům pěveckého oddělení Sáře Hejlové, Tomáši Michalovi a jejich paní učitelce MgA. Stanislavě Blažíčkové!!

více

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupce ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Zavřít

Režim pedagogů „home office“ ZUŠ Třeboň:

NOVÉ ČI AKTUALIZOVANÉ INFORMACE OHLEDNĚ DOMÁCÍ PŘÍPRAVY JE MOŽNÉ NALÉZT POD PROFILEM MgA. STANISLAVY BLAŽÍČKOVÉ, MÁRII MIKLOŠOVÉ, Bc. JANY ŘEŘÁBKOVÉ, HANY SAMCOVÉ A VLADIMÍRY STRNADLOVÉ. 

INFORMACE O DOMÁCÍ PRÁCI ZADALI JIŽ POD SVŮJ PROFIL Mgr. JITKA BASTLOVÁ, ALENA KOHOUTOVÁ, BcA. MARTINA KRAUSOVÁ, MgA. LUCIE KUKAČKOVÁ, MILAN KÝČEK, Bc. LENKA PELOUCHOVÁ, MgA. JIŘÍ REZEK, Mgr. VILÉM ROŽENSKÝ, MgA. MATOUŠ ŘEŘICHA A LENKA SLANINOVÁ. 

NA WEBOVÉ STRÁNKY BYLY VLOŽENY NOVÉ UČEBNÍ MATERIÁLY HUDEBNÍ NAUKY!! KE STAŽENÍ JSOU K DISPOZICI POD PROFILEM UČITELE Bc. LENKA PELOUCHOVÁ, NEBO V ODKAZU PRAVÉ LIŠTY. 

Umožňujeme rodičům a žákům aby pedagogy v době jejich hodin kontaktovali telefonicky, přes sociální sítě (Skype, Facebook, WhatsApp aj.) a informovali se o náplni domácí přípravy.

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY www.zustrebon.cz A FACEBOOK ŠKOLY, KDE VÁS BUDEME INFORMOVAT O DALŠÍCH KROCÍCH 

 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím