ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Bc. MgA. Stanislava Bargerová Blažíčková

Zpěv

Hudební obor: přípravná pěvecká výchova, sólový zpěv

MgA. Stanislava Blažíčková Bargerová vystudovala v roce 1985 Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor ruský jazyk - hudební výchova a začala učit na LŠU v Počátkách, kde byla také vedoucí pobočky. Později vystudovala Janáčkovu akademii múzických umění, obor sólový zpěv a několik let byla členkou opery Janáčkova divadla v Brně. Nastudovala celou řadu operních a koncertních děl ( W. A. Mozart, L. van Beethoven, R. Wagner, G. Rossini, E. L. Weber, A. Dvořák, L. Janáček, B. Smetana, O. Nedbal, B. Martinů atd.). V roce 2010 úspěšně ukončila bakalářské studium školského managemetu na Pedagogické fakultě Karlovy unoverzity v Praze.

Pravidelně bývá členem porot: pěvecká soutěž Pražský pěvec, Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Ústřední kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu, poroty krajských kol soutěže v sólovém a komorním zpěvu, workshopy zpěvu.

Ředitelkou  Základní umělecké školy v Třeboni se stala v roce 1994. Školu převzala v zanedbaném a rozloženém stavu jak po stránce personální, tak i materiální. Za 18 let poctivé práce se ze školy stala prestižní hudební instituce, respektovaná na celorepublikové úrovni. Škola se dodnes pyšní kvalitním materiálním zázemím a nadstandartním vybavením hudebními nástroji. Díky vlastní pedagogické práci a práci vybraných kvalitních učitelů se škola těší velkému zájmu rodičů o studium na ZUŠ Třeboň. MgA. S. Blažíčková úspěšně zastávala funkci ředitelky až do roku 2012, kdy v bezprecedentním konkurzním řízení o funkci ředitelky přišla. V současné době na této škole vyučuje zpěv děti a studenty od 5 do 26 let. Vychovala řadu žáků, kteří studují zpěv na konzervatořích v České republice a v zahraničí. Žáci se pravidelně účastní soutěží v sólovém zpěvu, kde dosahují výrazných úspěchů a předních umístění. Mezi největší úspěchy patří 1. místo  v celostátní soutěži ZUŠ ve zpěvu v roce 2006 a 2012, 1. místo na Mezinárodní pěvecké soutěži Imricha Godina na Slovensku v roce 2006 a 2014, kde získala ocenění Pedagog roku, 2. místo ve stejné mezinárodní soutěži na Slovensku v roce 2013,1. místo žákyně v Písňové soutěži Bohuslava Martinů v Praze, 1. místo v mezinárodní soutěži Žerotín v Olomouci. 

Pracovní úspěchy od roku 2012

Ústřední kolo v sólovém a komorním zpěvu 2012, Turnov

 • 1. cena (Sylvie Sedlecká¨)

Mezinárodní písňová soutěž Bohuslava Martinů 2013, Praha

 • 1. cena (Sylvie Sedlecká)

Mezinárodní pěvecká soutěž Imricha Godina 2013, Vráble, Slovensko

 • 2. cena (Sylvie Sedlecká)

Mezinárodní pěvecká soutěž Imricha Godina 2014, Vráble, Slovensko

 • 1. cena (Sylvie Sedlecká)
 • cena Talent Jihočeského kraje (Sylvie Sedlecká)

Mezinárodní písňová soutěž Bohuslava Martinů 2014, Praha

 • čestné uznání (Tereza Jurašová)

Ústřední kolo v sólovém a komorním zpěvu 2015, Turnov

 • 2. cena v sólovém zpěvu ( Kristýna Čábelová )
 • 3. cena v sólovém zpěvu (Linda Havránková )
 • 2. cena v komorním zpěvu (Havránková, Prášilová)

Mezinárodní soutěž Pro Bohemia 2015

 • čestné uznání (Sylvie Sedlecká)

Mezinárodní pěvecká soutěž Pražský pěvec 2016, Praha

 • 3. cena a cena Dětské opery, členství v Dětské opeře Praha (Kristýna Čábelová)
 • 2x čestné uznání a cena za interpretaci písně (Sára Hejlová, Sebastian Kabrna)

Mezinárodní písňová soutěž Bohuslava Martinů 2016, Praha

 • 3. cena (Kristýna Čábelová)
Ústřední kolo soutěží ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu 2018, Turnov
 • 2. cena (Linda Havránková, Vendula Babková, duo Havránková Prášilová)
 • 3. cena (Kristýna Čábelová)
Mezinárodní pěvecká soutěž Žerotín 2018, Olomouc
 • 1. cena (Tomáš Michal)
 • 2. cena (Sára Hejlová, Vendula Babková)
 • 3. cena ( Karolína Sedláčková, Sebastian Kabrna)
 • čestné uznání (Kristýna Čábelová)
Mezinárodní Duškova pěvecká soutěž 2019, Praha
 • 1. cena  (Sára Hejlová)
 • 2. cena (Sebastian Kabrna)
 • čestné uznání (Tomáš Michal)
Mezinárodní pěvecká soutěž Žerotín 2019, Olomouc
 • 1. cena (Sára Hejlová, Karolína Sedláčková, Tomáš Michal)
 • 3. cena (Vendula Babková)
Talent Jihočeského kraje 2020:
Hudební obor: Sára Hejlová
Všestranný obor: Tomáš Michal
 
Přijatí žáci na konzervatoře, střední školy a vysoké školy:
Lenka Kotrbová Pavlovič - Církevné konzervatorium Bratislava
Renata Bicánková - Církevné konzervatorium Bratislava
Tereza Benedová - PF České Budějovice, obor sólový zpěv
Petr Horák - Církevné konzervatorium Bratislava
Sylvie Sedlecká - Státní konzervatoř Praha
Anna Malechová - SPGŠ Prachatice
Kristýna Čábelová - Konzervatoř České Budějovice
Vendula Babková - Konzervatoř J.Deyla Praha
 
Cena Thálie 2016 Lenka Pavlovič

e-mail: s.blazickova@tiscali.cz

 

Nahrávky žákyň prosinec 2020

*

Zobrazit celý text

Lenka Pavlovič

Rozhovor Týdeníku Rozhlas s držitelkou Thálie 2017 Lenkou Pavlovič.

Zobrazit celý text
Mimořádný úspěch mladé pěvkyně Lenky Pavlovič

Mimořádný úspěch mladé pěvkyně Lenky Pavlovič

Operní zpěvačka Lenka Pavlovič získala Thálii

Zobrazit celý text
Velenická rodačka nominována na Thálii 2016

Velenická rodačka nominována na Thálii 2016

Absolventka ZUŠ Třeboň nominována na Thálii

Zobrazit celý text
POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Přijatí žáci na umělecké školy

V polovině ledna probíhaly talentové zkoušky na střední umělecké školy. Z akordeonové třídy paní učitelky Lenky Slaninové byl přijat na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze Václav Bastl a na Konzervatoř do Pardubic Vítek Chlapec. Barbora Smolková, žačka ze třídy paní učitelky Terezy Roblové, byl přijata na Konzervatoř v Českých Budějovicích, kde bude studovat obor příčná flétna. Talentové zkoušky dělali i naši výtvarníci.  Do Českého Krumlova na SUPŠ obor Scénická a výstavní tvorba byly přijaty Anna Maděrová ze třídy MgA. Matouše Řeřichy a Marie Šimáčková ze třídy Mgr. Viléma Roženského. Na SUPŠ v Bechyni budou od září studovat Multimediální tvorbu Rozálie Bednářová a Agáta Škapíková, do Jihlavy byla přijata Gabriela Miléřová a na obor Výtvarné zpracování skla při OA, SOŠ, SOU Třeboň byl přijat Lukáš Lacina. Všichni uvedení jsou žáky Mgr. Viléma Roženského. Přijatým mladým umělcům gratulujeme a přejeme hodně štěstí!!

ZUŠkový "bazárek"

Místo pro Vaše inzeráty!

více

Přihlášení na výuku do VO - skupiny Jany Řeřábkové

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Výtvarného oboru Bc. Jana Řeřábková.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví.

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjAyYTYxYTktZmE1MC00ZmE0LTlmN2MtZWU2MGM3OTQ1MTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%22c2adf82a-3dd7-4ab0-8879-9bdc98550568%22%7d

 

Přihlášení na výuku HUDEBNÍ NAUKY

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Hudební nauky.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví .

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JiYWNmNjEtNGMwMS00YTRmLWJjZWYtMjVmOWRlYmUzNTg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%222e03a35c-2556-445d-ae33-e9f49f593715%22%7d

Přihlášení na výuku TANEČNÍHO OBORU

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Tanečního oboru.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví.

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWExZDExZTctNDJhMS00NTdlLWFlZmItNmViN2Y1NGFlMGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%220e5d4b10-8161-4d28-a1e4-036e12058d93%22%7d

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Zavřít

BYLY PŘIDÁNY UČEBNÍ MATERIÁLY PRO PPHV, PHV A HUDEBNÍ NAUKY NA OBDOBÍ OD 22. 2. 2021.

NA SVISLÉ LIŠTĚ NALEZNETE PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE K VÝUCE hn, to, vo!!

Vážení milí rodiče, žáci,

i na přelomu roku jsem opět nositel nedobrých zpráv. Bohužel, jak už asi všichni Ze sdělovacích prostředků víte, od pondělí 4. 1. 2021 dle nařízení vlády ČR musíme opět nastoupit na distanční způsob vzdělávání ve všech oborech. Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem. Pedagogové školy vás budou kontaktovat – scénář výuky je totožný tomu z podzimu. Výuka skupinových oborů bude probíhat přes aplikaci Teams na odkazech, které již máte uloženy z předešlé doby. V oboru hudebním – dle rozvrhu a po domluvě s třídním pedagogem ve stejných programech a aplikacích, způsobem stejným jako na podzim. S pozdravem v naději pro lepší budoucnost MgA. Matouš Řeřicha

Milí rodiče, milí žáci, příznivci naší třeboňské ZUŠky, jelikož jsme letos nemohli absolvovat naše tradiční Miniturné naživo, rozhodli jsme se pro verzi online. Na následujícím odkazu se můžete podívat tzv. CO-Miniturné: https://youtu.be/teaPdeIjufA Děkujeme všem, pedagogům i jejich žákům, co se na tom našem ZUŠkovém "filmu" podíleli. Přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky a jen to nejlepší a s úsměvem do roku 2021. Kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků ZUŠ Třeboň :-)

 

Milí rodiče, milí žáci, příznivci naší třeboňské ZUŠky,
jelikož jsme letos nemohli absolvovat naše tradiční Miniturné naživo, rozhodli jsme se pro verzi online. Na následujícím odkazu se můžete podívat tzv. CO-Miniturné.  
Děkujeme všem, pedagogům i jejich žákům, co se na tom našem ZUŠkovém "filmu" podíleli. 
Přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky a jen to nejlepší a s úsměvem do roku 2021.
Kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků ZUŠ Třeboň :-)

MINITURNÉ VIII.Milí rodiče, milí žáci, příznivci naší třeboňské ZUŠky,
jelikož jsme letos nemohli absolvovat naše tradiční Miniturné naživo, rozhodli jsme se pro verzi online. Na následujícím odkazu se můžete podívat tzv. CO-Miniturné.  
Děkujeme všem, pedagogům i jejich žákům, co se na tom našem ZUŠkovém "filmu" podíleli. 
Přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky a jen to nejlepší a s úsměvem do roku 2021.
Kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků ZUŠ Třeboň :-)

 

 

 
 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím