ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Vnitřní směrnice

Vnitřní směrnice Základní umělecké školy v Třeboni 

Studium na ZUŠ Třeboň se řídí Školským zákonem 561/2004 Sb. a Vyhláškou ministerstva školství č.71/2005 Sb. pro základní umělecké vzdělávání.

Žáci jsou přijímáni na základě talentového průzkumu do oborů:

 •     hudebního
 •     tanečního
 •     výtvarného
 •     literárně dramatického

Studium se dělí:

 •     přípravné                -  délka studia   1-2 roky ( pro děti   předškolní a žáky ZŠ do 7 let )
 •     I.  stupeň                 -  délka studia  7 let ( pro žáky ZŠ )
 •     II. stupeň                 -  délka studia 3 - 4 roky ( pro studenty SŠ, dle ŠVP v účinnosti od 1. 9. 2012)

Každý ročník je ukončen postupovou, komisionální, zkouškou.

Studium I. a II. stupně je zakončeno absolventským veřejným vystoupením, výtvarný obor je ukončen absolventskou prací.

Povinností žáka je pravidelná docházka do výuky hlavního předmětu a jemu přiřazených předmětů ( hudební nauka, komorní hra, hra v orchestru ).  Dále je žák povinen se zúčastňovat akcí školy ( interní a veřejné koncerty, třídní přehrávky a další ). Nepřítomnost je třeba doložit omluvenkou od rodičů, popřípadě telefonicky nebo e-mailem předem.

Studium je možné ukončit vždy jen na konci pololetí nebo školního roku.

Žáci a rodiče berou na vědomí, že veškeré práce výtvarného oboru jsou majetkem školy a zůstávají ve školním archivu.

Žáci smyčcového a dechového oddělení mají možnost zapůjčení potřebného hudebního nástroje z archivu školy. Zapůjčení nástroje potvrdí rodiče na výpůjční list, výpůjční doba je omezena na dobu 2 let a škola může požadovat platbu.

Školné (úplata za vzdělání) se propočítává z provozních nákladů školy na základě vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání vždy na každý školní rok.

Na školní rok 2018/2019

 • Hudební obor                        1400,- Kč /  na pololetí                                                                                                                 
 • Taneční obor                         1400,- Kč /  na pololetí                                           
 • Výtvarný obor                        1400,- Kč /  na pololetí 
 • Literárně dramatický obor     1400,- Kč /  na pololetí                                                                                                                  

Školné se platí pololetně:

 • září  -  leden
 • únor - červen                                      

Platba školného je provedena inkasním převodem na účet školy v Komerční bance. Školné je splatné do 15 dnů po obdržení složenek, obě platby se uhrazují současně.

V sociálních případech lze na základě potvrzení školy požádat o příspěvek na školné na příslušném sociálním odboru města nebo na obecním úřadu v místě bydliště.

Rodiče se pravidelně informují o docházce a prospěchu žáka. Škola předem telefonicky neinformuje rodiče o nepřítomnosti vyučujících ve škole!

Vnitřní směrnice a školní řád je součástí přihlášky a rodiče  svým podpisem stvrzují přihlášku a berou na vědomí podmínky docházky do ZUŠ Třeboň.

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Prague Junior Note 2019

Gratulujeme našim klavíristkám a jejich paní učitelce BcA. Martině Krausové za krásnou reprezentaci školy!!

více

POZOR, POZOR, HLEDÁME DO NAŠÍ NOVÉ ŠKOLY UKLÍZEČKU!!

ZUŠ Třeboň přijme od září 2019 uklízečku na HPP. Bližší informace na 774 340 909!!

Vernisáž VO

ZUŠ Open očima VO

ZUŠka v novém!!

POZOR, POZOR!!

Vážení milí přátelé, rodiče a žáci ZUŠ Třeboň.

Z důvodu stěhování hlavní budovy školy MŠMT na žádost vedení ZUŠ povolilo ukončení vyučování školního roku 2018/2019 dnem 14. 6. 2019 v místech poskytujících vzdělání: Hradební 24 a Masarykovo nám. 1, Třeboň.

Děkujeme všem za pochopení a v září se těšíme v novém.                      

MgA. Matouš Řeřicha ředitel ZUŠ Třeboň

Pódium mladých 2019

Všichni jste srdečně zváni v pondělí 8. 7. 2019 od 19:30 hodin do Divadla J. K. Tyla v Třeboni!!

více

Základní umělecká škola v Třeboni

Hradební 24, Třeboň 37901

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupce ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Třeboň, Masarykovo náměstí
 • Lomnice nad Lužnicí
 • Lužnice
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Zavřít

 

Vážení milí přátelé, rodiče a žáci ZUŠ Třeboň.

Z důvodu stěhování hlavní budovy školy MŠMT na žádost vedení ZUŠ povolilo ukončení vyučování školního roku 2018/2019

dnem 14. 6. 2019

v místech poskytujících vzdělání: Hradební 24 a Masarykovo nám. 1, Třeboň.

Děkujeme všem za pochopení a v září se těšíme v novém.                      

MgA. Matouš Řeřicha ředitel ZUŠ Třeboň

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím