ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Vnitřní směrnice

Vnitřní směrnice Základní umělecké školy v Třeboni 

Studium na ZUŠ Třeboň se řídí Školským zákonem 561/2004 Sb. a Vyhláškou ministerstva školství č.71/2005 Sb. pro základní umělecké vzdělávání.

Žáci jsou přijímáni na základě talentového průzkumu do oborů:

 •     hudebního
 •     tanečního
 •     výtvarného
 •     literárně dramatického

Studium se dělí:

 •     přípravné                -  délka studia   1-2 roky ( pro děti   předškolní a žáky ZŠ do 7 let )
 •     I.  stupeň                 -  délka studia  7 let ( pro žáky ZŠ )
 •     II. stupeň                 -  délka studia 3 - 4 roky ( pro studenty SŠ, dle ŠVP v účinnosti od 1. 9. 2012)

Každý ročník je ukončen postupovou, komisionální, zkouškou.

Studium I. a II. stupně je zakončeno absolventským veřejným vystoupením, výtvarný obor je ukončen absolventskou prací.

Povinností žáka je pravidelná docházka do výuky hlavního předmětu a jemu přiřazených předmětů ( hudební nauka, komorní hra, hra v orchestru ).  Dále je žák povinen se zúčastňovat akcí školy ( interní a veřejné koncerty, třídní přehrávky a další ). Nepřítomnost je třeba doložit omluvenkou od rodičů, popřípadě telefonicky nebo e-mailem předem.

Studium je možné ukončit vždy jen na konci pololetí nebo školního roku.

Žáci a rodiče berou na vědomí, že veškeré práce výtvarného oboru jsou majetkem školy a zůstávají ve školním archivu.

Žáci smyčcového a dechového oddělení mají možnost zapůjčení potřebného hudebního nástroje z archivu školy. Zapůjčení nástroje potvrdí rodiče na výpůjční list, výpůjční doba je omezena na dobu 2 let a škola může požadovat platbu.

Školné (úplata za vzdělání) se propočítává z provozních nákladů školy na základě vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání vždy na každý školní rok.

Na školní rok 2021/2022

 • Hudební obor                        1600,- Kč /  na pololetí                                                                                                                 
 • Taneční obor                         1600,- Kč /  na pololetí                                           
 • Výtvarný obor                        1600,- Kč /  na pololetí 
 • Literárně dramatický obor     1600,- Kč /  na pololetí                                                                                                                  

Školné se platí pololetně:

 • září  -  leden
 • únor - červen                                      

Platba školného je provedena inkasním převodem na účet školy v Komerční bance. Školné je splatné do 15 dnů po obdržení složenek, obě platby se uhrazují současně.

V sociálních případech lze na základě potvrzení školy požádat o příspěvek na školné na příslušném sociálním odboru města nebo na obecním úřadu v místě bydliště.

Rodiče se pravidelně informují o docházce a prospěchu žáka. Škola předem telefonicky neinformuje rodiče o nepřítomnosti vyučujících ve škole!

Vnitřní směrnice a školní řád je součástí přihlášky a rodiče  svým podpisem stvrzují přihlášku a berou na vědomí podmínky docházky do ZUŠ Třeboň.

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Vernisáž žáků VO - Třeboň

Srdečně Vás zveme v úterý 13. 6. 2023 v 17:30 hod. na Vernisáž a výstavu prací žáků výtvarného oboru.

Reportáž z přijímacích talentových zkoušek

Poslechněte si reportáž o tom, jak probíhají přijímací talentové zkoušky na naší škole.

více

Pódium mladých - fotografie

V odkazu můžete vidět fotografie z Pódia mladých.

více

ZUŠ Open v Českém rozhlasu ČB

Poslechněte si reportáž :-)

více

Ústřední kolo ve hře na akordeon

Gratulujeme a děkujeme našemu nejstaršímu akordeonistovi a jeho paní učitelce Lence Slaninové za vynikající reprezentaci školy!!

více

Zlivská kytara 2023

Gratulujeme všem soutěžícím žákům a jejich pedagogům za krásná umístění v Krajské kytarové soutěžní přehlídce Zlivská kytara, která proběhla 5. 5. 2023 v prostorách ZŠ a ZUŠ Zliv.

více

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout