ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Vnitřní směrnice

Vnitřní směrnice Základní umělecké školy v Třeboni 

Studium na ZUŠ Třeboň se řídí Školským zákonem 561/2004 Sb. a Vyhláškou ministerstva školství č.71/2005 Sb. pro základní umělecké vzdělávání.

Žáci jsou přijímáni na základě talentového průzkumu do oborů:

 •     hudebního
 •     tanečního
 •     výtvarného
 •     literárně dramatického

Studium se dělí:

 •     přípravné                -  délka studia   1-2 roky ( pro děti   předškolní a žáky ZŠ do 7 let )
 •     I.  stupeň                 -  délka studia  7 let ( pro žáky ZŠ )
 •     II. stupeň                 -  délka studia 3 - 4 roky ( pro studenty SŠ, dle ŠVP v účinnosti od 1. 9. 2012)

Každý ročník je ukončen postupovou, komisionální, zkouškou.

Studium I. a II. stupně je zakončeno absolventským veřejným vystoupením, výtvarný obor je ukončen absolventskou prací.

Povinností žáka je pravidelná docházka do výuky hlavního předmětu a jemu přiřazených předmětů ( hudební nauka, komorní hra, hra v orchestru ).  Dále je žák povinen se zúčastňovat akcí školy ( interní a veřejné koncerty, třídní přehrávky a další ). Nepřítomnost je třeba doložit omluvenkou od rodičů, popřípadě telefonicky nebo e-mailem předem.

Studium je možné ukončit vždy jen na konci pololetí nebo školního roku.

Žáci a rodiče berou na vědomí, že veškeré práce výtvarného oboru jsou majetkem školy a zůstávají ve školním archivu.

Žáci smyčcového a dechového oddělení mají možnost zapůjčení potřebného hudebního nástroje z archivu školy. Zapůjčení nástroje potvrdí rodiče na výpůjční list, výpůjční doba je omezena na dobu 2 let a škola může požadovat platbu.

Školné (úplata za vzdělání) se propočítává z provozních nákladů školy na základě vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání vždy na každý školní rok.

Na školní rok 2020/2021

 • Hudební obor                        1600,- Kč /  na pololetí                                                                                                                 
 • Taneční obor                         1600,- Kč /  na pololetí                                           
 • Výtvarný obor                        1600,- Kč /  na pololetí 
 • Literárně dramatický obor     1600,- Kč /  na pololetí                                                                                                                  

Školné se platí pololetně:

 • září  -  leden
 • únor - červen                                      

Platba školného je provedena inkasním převodem na účet školy v Komerční bance. Školné je splatné do 15 dnů po obdržení složenek, obě platby se uhrazují současně.

V sociálních případech lze na základě potvrzení školy požádat o příspěvek na školné na příslušném sociálním odboru města nebo na obecním úřadu v místě bydliště.

Rodiče se pravidelně informují o docházce a prospěchu žáka. Škola předem telefonicky neinformuje rodiče o nepřítomnosti vyučujících ve škole!

Vnitřní směrnice a školní řád je součástí přihlášky a rodiče  svým podpisem stvrzují přihlášku a berou na vědomí podmínky docházky do ZUŠ Třeboň.

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Učební materiály PPHV, PHV a HN

Byly přidány učební materiály PPHV, PHV a hudebních nauk pro týden od 6. 4. 2021.

více

ZUŠkový "bazárek"

Místo pro Vaše inzeráty!

více

Přihlášení na výuku do VO - skupiny Jany Řeřábkové

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Výtvarného oboru Bc. Jana Řeřábková.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví.

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjAyYTYxYTktZmE1MC00ZmE0LTlmN2MtZWU2MGM3OTQ1MTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%22c2adf82a-3dd7-4ab0-8879-9bdc98550568%22%7d

 

Přihlášení na výuku HUDEBNÍ NAUKY

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Hudební nauky.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví .

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JiYWNmNjEtNGMwMS00YTRmLWJjZWYtMjVmOWRlYmUzNTg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%222e03a35c-2556-445d-ae33-e9f49f593715%22%7d

Přihlášení na výuku TANEČNÍHO OBORU

Vážení milí, žáci a rodiče,

po kliknutí na níže přiložený odkaz se přihlásíte v aplikaci Teams na dle svého ročníku a rozvrhu do hodin Tanečního oboru.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví.

Ředitel ZUŠ Třeboň MgA. Matouš Řeřicha

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWExZDExZTctNDJhMS00NTdlLWFlZmItNmViN2Y1NGFlMGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229b86510-62b9-4971-bd2f-966203c95439%22%2c%22Oid%22%3a%220e5d4b10-8161-4d28-a1e4-036e12058d93%22%7d

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Zavřít

Vážení milí, žáci a rodiče ZUŠ Třeboň.
Od pondělí 12. 4. 2021 je umožněna prezenční výuka na ZUŠ 1 žák na 1 učitele v Hudebním oboru. Pedagogové Vás budou informovat.
Žáci naší školy se u nás nebudou muset testovat. Jen budeme kontrolovat stav zdravotních příznaků s onemocněním Covid  19 (slovně).
Ve škole je povinnost ve všech prostorech nosit pokrývku úst.
Těšíme se na Vás, vše zvládneme!!

BYLY PŘIDÁNY UČEBNÍ MATERIÁLY PRO PPHV, PHV A HUDEBNÍ NAUKY NA OBDOBÍ OD 6. 4. 2021.

NA SVISLÉ LIŠTĚ NALEZNETE PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE K VÝUCE hn, to, vo A HLAVNĚ NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLY.

STÁLE JSME TU PRO VÁS A VAŠE DĚTI!! 

 


jelikož jsme letos nemohli absolvovat naše tradiční Miniturné naživo, rozhodli jsme se pro verzi online. Na následujícím odkazu se můžete podívat tzv. CO-Miniturné.  
Děkujeme všem, pedagogům i jejich žákům, co se na tom našem ZUŠkovém "filmu" podíleli. 
Přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky a jen to nejlepší a s úsměvem do roku 2021.
Kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků ZUŠ Třeboň :-)

 

 

 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím