ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Vnitřní směrnice

Vnitřní směrnice Základní umělecké školy v Třeboni 

Studium na ZUŠ Třeboň se řídí Školským zákonem 561/2004 Sb. a Vyhláškou ministerstva školství č.71/2005 Sb. pro základní umělecké vzdělávání.

Žáci jsou přijímáni na základě talentového průzkumu do oborů:

 •     hudebního
 •     tanečního
 •     výtvarného
 •     literárně dramatického

Studium se dělí:

 •     přípravné                -  délka studia   1-2 roky ( pro děti   předškolní a žáky ZŠ do 7 let )
 •     I.  stupeň                 -  délka studia  7 let ( pro žáky ZŠ )
 •     II. stupeň                 -  délka studia 3 - 4 roky ( pro studenty SŠ, dle ŠVP v účinnosti od 1. 9. 2012)

Každý ročník je ukončen postupovou, komisionální, zkouškou.

Studium I. a II. stupně je zakončeno absolventským veřejným vystoupením, výtvarný obor je ukončen absolventskou prací.

Povinností žáka je pravidelná docházka do výuky hlavního předmětu a jemu přiřazených předmětů ( hudební nauka, komorní hra, hra v orchestru ).  Dále je žák povinen se zúčastňovat akcí školy ( interní a veřejné koncerty, třídní přehrávky a další ). Nepřítomnost je třeba doložit omluvenkou od rodičů, popřípadě telefonicky nebo e-mailem předem.

Studium je možné ukončit vždy jen na konci pololetí nebo školního roku.

Žáci a rodiče berou na vědomí, že veškeré práce výtvarného oboru jsou majetkem školy a zůstávají ve školním archivu.

Žáci smyčcového a dechového oddělení mají možnost zapůjčení potřebného hudebního nástroje z archivu školy. Zapůjčení nástroje potvrdí rodiče na výpůjční list, výpůjční doba je omezena na dobu 2 let a škola může požadovat platbu.

Školné (úplata za vzdělání) se propočítává z provozních nákladů školy na základě vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání vždy na každý školní rok.

Na školní rok 2018/2019

 • Hudební obor                        1400,- Kč /  na pololetí                                                                                                                 
 • Taneční obor                         1400,- Kč /  na pololetí                                           
 • Výtvarný obor                        1400,- Kč /  na pololetí 
 • Literárně dramatický obor     1400,- Kč /  na pololetí                                                                                                                  

Školné se platí pololetně:

 • září  -  leden
 • únor - červen                                      

Platba školného je provedena inkasním převodem na účet školy v Komerční bance. Školné je splatné do 15 dnů po obdržení složenek, obě platby se uhrazují současně.

V sociálních případech lze na základě potvrzení školy požádat o příspěvek na školné na příslušném sociálním odboru města nebo na obecním úřadu v místě bydliště.

Rodiče se pravidelně informují o docházce a prospěchu žáka. Škola předem telefonicky neinformuje rodiče o nepřítomnosti vyučujících ve škole!

Vnitřní směrnice a školní řád je součástí přihlášky a rodiče  svým podpisem stvrzují přihlášku a berou na vědomí podmínky docházky do ZUŠ Třeboň.

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Okresní kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Gratulujeme soutěžícím a jejich pedagogům a držíme palce do krajského kola!!

více

Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů

Gratulujeme soutěžícím a jejich pedagogům za krásná umístění!!

více

Harmonogram krajského kola ve hře na akordeon

Začínáme 25. 3. 2019 :-) Více v odkazu.

více

Talent Jihočeského kraje 2018

Ve středu 27. 2. 2019 obdržela naše žačka Andrea Šulcová, mladá a nadějná akordeonistka ze třídy paní učitelky Lenky Slaninové, ocenění Talent Jihočeského kraje 2018. GRATULUJEME!!

 

Základní umělecká škola v Třeboni

Hradební 24, Třeboň 37901

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupce ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Třeboň, Masarykovo náměstí
 • Lomnice nad Lužnicí
 • Lužnice
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím