ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Plán práce 2017/2018

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2017/2018 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

 Srpen

 • 16. 8. – 21. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 30. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 30. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12 h.
 • 30. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 30. 8 – 1. 9. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2017/2018.

Září

 • 4. 9. v 8 hodin zahájení školního roku na všech pracovištích ZUŠ. V průběhu 1. týdne výuky upřesnění rozvrhů HN a PHV.
 • 4. 9. Návštěva vedení města Třeboně v ZUŠ Třeboň ve 12:30.
 • 4. 9. Slavnostní otevření Literárně dramatického oboru při ZUŠ Třeboň.
 • 4. 9. – 12. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 • 4. 9. – 12. 9. Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 • 11. 9. Zahájení výuky na AUK Třeboň.
 • 11. 9. Kompletní uzavření stavu stávajících žáků ve školní matrice v programu Klasifikace.
 • 12. 9. - 18. 9. Uzavření případného dodatečného přijímání žáků vedených v evidenci uchazečů o vzdělání.
 • 12. 9. Slavnostní zahájení revitalizace budov č. p. 19 a 20 pro potřeby ZUŠ, Masarykovo nám., Třeboň, 11:00.
 • 12. 9. Předání třídní dokumentace vedoucím sekcí.
 • 13. 9. Vedoucí sekcí předají třídní dokumentaci ke kontrole vedení školy.
 • 13. 9. Pedagogická rada v 10 h.
 • 16. 9.  Účast žáků školy na Jihočeském festivalu zdraví Třeboň – HO, Masarykovo nám., 12:30 - 13 h.
 • 25. 9. Management ZUŠ – 32, NIDV České Budějovice, Hlinsko – ředitel.
 • 28. 9. Státní svátek – den české státnosti (čtvrtek).

Říjen       

 • 1. 10. - 8. 10. 2017 Ústřední kolo 3. soutěžní přehlídky žáků výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2017“, ZUŠ M. Stibora, Olomouc.
 • 3. 10. Management ZUŠ – 32, NIDV České Budějovice, Hlinsko – ředitel.
 • 5. 10. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 6. 10. Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje, ZUŠ Vlachovo Březí - ředitel.
 • 7. 10. Vítání občánků Lomnice nad Lužnicí, účinkujjí žáci ze třídy Mgr. J. Balcarové.
 • 9. 10. Školení k „Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)“ - ředitel.
 • 9. 10. Fórum Zdravé město Třeboň. Ředitel ZUŠ garant vzdělávání a školství. Beseda – 17 h.
 • 11. 10. Umělecká rada v 9 h.
 • 11. 10. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 12. 10. Management ZUŠ – 32, NIDV České Budějovice, Hlinsko – ředitel.
 • 12. 10. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 13. 10. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové a L. Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 19. 10. – 20. 10. Valná hromada AZUŠ, Pardubický kraj - ředitel.
 • 20. 10. – 22. 10. Mezinárodní písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha. XV ročník.
 • 20. 10. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 22. 10. Třídní večírek žáků L. Slaninové, sál ZUŠ, 15 h.
 • 23. 10. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 18 h.
 • 25. 10. Pracovní setkání ředitelů krajem zřizovaných škol s představiteli MŠMT k reformě financování regionálního školství. ČB. - ředitel.
 • 25. 10. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 26. 10. – 27. 10. Podzimní prázdniny (čtvrtek a pátek).
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. V Třeboni vystoupení žesťového souboru ZUŠ.
 • 28. 10. Pietní akt v Lomnici nad Lužnicí, vystoupí žáci ze třídy Mgr. J. Balcarové.
 • 30. 10. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 31. 10. Krajská klavírní přehlídka ve čtyřruční hře, sál ZUŠ Třeboň, 10 h.

 Listopad

 • 2. 11. Management ZUŠ – 32, NIDV České Budějovice, Hlinsko – ředitel.
 • 2. 11. – 5. 11. Mezinárodní akordeonové dny v Praze.
 • 4. 11. Vítání občánků Lomnice nad Lužnicí, účinkují žáci ze třídy Mgr. J. Balcarové.
 • 7. 11. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 8. 11. BOZP a PO Ing. Nováková (ředitel a školnice).
 • 8. 11. Třídní večírek žáků M. Miklošové, koncertní sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:45 h.
 • 9. 11. – 10. 11. Klavírní soutěž ve čtyřruční hře PER QUATTRO MANI, ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno.
 • 10. 11. Hudební večer, účinkují žáci H. Samcové, V. Weisfeitové a J. Bastlové, Beseda, České Velenice, 18:30 h.
 • 10. 11. Třídní večírek žáků L. Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 11. 11. Vítání občánků Lomnice nad Lužnicí, účinkují žáci ze třídy Mgr. J. Balcarové.
 • 13. 11. Třídní večírek žáků H. Samcové a M. Kůzla, pobočka ZUŠ České Velenice, 17 h.
 • 15. 11. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 17. 11. Státní Svátek - Den boje za svobodu a demokracii.
 • 20. 11. Schůze Výboru Spolku rodičů při ZUŠ Třeboň, ředitelna 17 h. 
 • 21. 11. Inventarizace na pobočkách.
 • 23. 11. Třídní večírek žáků Bc. P. Gramana, sál ZUŠ, 16:45.
 • 24. 11. Krumlovská porta 2017, DDM Český Krumlov.
 • 27. 11. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 28. 11. Třídní večírek žáků Bc. P. Gramana a P. Mikulíka, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 17 h.
 • 29. 11. Školení EOS ZUŠ, NIDV Hlinsko (Řeřicha, Bastlová)
 • 30. 11. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • Adventní koncert v kostele sv. Václava, Lomnice nad Lužnicí. Vystoupí žáci ZUŠ a ZŠ ze třídy Mgr. J. Balcarové.
 • Inventarizace k 31. 12. 2017 průběžně.

Prosinec

 • Vítání Mikuláše v kostele sv. Jana Křtitele, Lomnice nad Lužnicí, účinkují žáci Mgr. Jitky Balcarové.
 • 3. 12. Rozsvícení vánočního stromečku v Českých Velenicích, 17 h. Účinkuje p. uč. H. Samcová s žáky a sborem ZŠ.
 • 4. 12. Třídní večírek žáků Mgr. J. Bastlové, sál ZUŠ, 16:45 h.
 • 6. 12. Umělecká rada v 9 h.
 • 6. 12.  Pedagogická rada v 10 h.
 • 6. 12. Třídní večírek žáků M. Miklošové, koncertní sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:45 h.
 • 7. 12. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 8. 12. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 17 h.
 • 9. 12. Tradiční vánoční jarmark před ZŠ, Suchdol nad Lužnicí, 9-9:30 h.
 • 9. 12. Vystoupení žáků HO v rámci Čertovského rojeníčka 2017, Masarykovo náměstí, Třeboň.
 • 11. 12. Třídní večírek žáků M. Kýčka, sál ZUŠ, 17 h.
 • 11. 12. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 13. 12. Česko zpívá koledy, Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice.
 • 14. 12. Třídní večírek žáků Mgr. J. Bastlové, pobočka Suchdol nad Lužnicí, sál 17:30 h.
 • 14. 12. Třídní večírek žáků Bc. V. Weisfeitové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 15. 12. Vánoční Miniturné V., Suchdol nad Lužnicí (kino), 17 h.
 • 16. 12. Přímý přenos vysílání Studia 6 víkend z Třeboně, ČT24 7 - 11 hod. Účinkují žáci HO. 
 • 17. 12. Účinkování žáků a pedagogů ZUŠ na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvorech nad Lužnicí v 16 h.
 • 18. 12. Třídní vánoční večírek žáků H. Samcové a M. Kůzla, pobočka České Velenice, 17 h.
 • 20. 12. Vánoční vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ pobočky České Velenice, kostel sv. Anežky České v Českých Velenicích, 17 h.
 • 20. 12. Vánoční Miniturné V., divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 18 h.
 • 23. 12 - 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny (sobota – úterý).

Leden

 • 3. 1. 2018 Zahájení vyučování (středa).
 • 11. 1. Pěvecký seminář  žáků MgA. S. Blažíčkové, sál ZUŠ, 16:50 h.
 • 12. 1. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 17. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h.
 • 18. 1. Pěvecký seminář  žáků MgA. S. Blažíčkové, sál ZUŠ, 16:50 h.
 • 18. 1. – 25. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za I. pololetí.
 • 19. 1. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 19. 1. Třídní večírek žáků Lenky Slaninové, sál ZUŠ, 18.30 h.
 • 22. 1. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 25. 1. Pěvecký večírek  žáků MgA. S. Blažíčkové, sál ZUŠ, 18:30 h.
 • 26. 1. Třídní večírek žáků R. Daška a BcA. Lucie Slaninové, sál ZUŠ, 16 h.
 • 26. 1. odeslání soutěžních prací pro „Mene Tekel“ na téma: Cesty ke svobodě.
 • 29. 1. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 30. 1. Třídní večírek žáků A. Kohoutové a Mgr. J. Balcarové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 31. 1. ukončení I. pololetí.
 • Povinné periodické lékařské prohlídky zaměstnanců ZUŠ Třeboň (leden – březen)

Únor

 • 1. 2. Pěvecký seminář  žáků MgA. S. Blažíčkové, učebna 14, 16:50 h.
 • 1. 2. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 2. 2. Jednodenní pololetní prázdniny.
 • 5. 2. Třídní večírek žáků H. Samcové a M. Kůzla, pobočka České Velenice, 17 h.
 • 7. 2. Třídní večírek žáků P. Mikulíka, sál ZUŠ, 16:15 h.
 • 7. 2. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 7. 2. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 8. 2. Školní kolo ve hře na dechové nástroje, sál ZUŠ.
 • 8. 2. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 9. 2. Školní kolo v sólovém a komorním zpěvu, sál ZUŠ.
 • 9. 2. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 17 h.
 • 12. 2. - 16. 2. Jarní prázdniny (pondělí – pátek).
 • 20. 2. Třídní večírek žáků M. Kůzla, sál ZUŠ, 17 h.
 • 21. 2. Schůze Umělecké rady v 9 h.
 • 21. 2. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 22. 2. Koncert žáků dechového oddělení, sál ZUŠ, 18 h.
 • 24.  2.  - 9. 3.  Mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí „Mene Tekel“ Praha. Vernisáž a vyhlášení výsledků soutěže proběhne 26. 2. 2018.
 • 28. 2. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18:30 h.
 • pravidelná revize spalinových cest Hradební 24.
 • pravidelná revize elektrospotřebičů - Třeboň Hradební 24 a Masarykovo nám. 1.
 • pravidelná revize elektrospotřebičů - Č. Velenice, Suchdol n/Luž., Lomnice n/Luž.

Březen

 • 1. 3. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Třeboň.
 • 1. 3. Koncert žáků dechového oddělení, sál ZUŠ, 18 h.
 • 5. 3. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • 8. 3. Pěvecký seminář  žáků MgA. S. Blažíčkové, sál ZUŠ, 16:50 h.
 • 10. 3. se škola tradičně připojí k akci "Vlajka pro Tibet" Na Jindřichohradecké bráně bude vyvěšena Tibetská vlajka, namalovaná žáky VO.
 • 14. 3. Školní kolo přehlídky žáků TO+LDO, pobočka ZUŠ Masarykovo nám. 1, Třeboň, sál TO.
 • 14. 3. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 15. 3. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 17. 3. Okresní taneční přehlídka žáků ZUŠ, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • 19. 3. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 21. 3. Mladý módní návrhář 2018, OA, SOŠ a SOU Třeboň, hudební vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ. 
 • 22. 3. Koncert žáků, sál ZUŠ od 17 h.
 • 23. 3. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, ZUŠ Dačice.
 • 26. 3. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje, ZUŠ Jindřichův Hradec.
 • 26. 3. Společný koncert žáků akordeonového oddělení ZUŠ a žáků konzervatoře Pardubice, sál Lázní Aurora, 19 h.
 • 27. 3. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 27. - 28. 3. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • 28. 3. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 29. 3. - 30. 3. Velikonoční prázdniny (čtvrtek a pátek). 

Duben

 • 1. 4. Velikonoční benefiční koncert na podporu hospice sv.Kleofáše, kostel Nanebevzetí P. Marie v Chlumu u Třeboně, 16 h. Vystoupí pedagogové a žáci ZUŠ.
 • 2. 4. Velikonoční pondělí – státní svátek.
 • 4. 4. Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje, ZUŠ Piaristické nám., České Budějovice - ředitel.
 • 5. 4. Třídní večírek žáků Bc. P. Gramana, sál ZUŠ, 16:45.
 • 6. 4. Absolventský koncert Anežky Hlinkové (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 8. 4. Krajská přehlídka scénického tance 2018, DK Metropol, České Budějovice.
 • 9. 4. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 11. 4. Třídní večírek žáků M. Miklošové, koncertní sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 17 h.
 • 12. 4. Absolventský koncert Adama Lindy, Kateřiny Novotné a Terezy Urbanové (saxofon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 12. - 14. 4. Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2018.
 • 13. 4. Krajské taneční přehlídka žáků ZUŠ, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • 16. 4. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 16. 4. Kulturní komise města Třeboň. MU Třeboň - ředitel 16 h.
 • 17. 4. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 18. 4. GDPR audit - ZUŠ Třeboň Hradební 24. Ředitel a ekonomka.
 • 19. 4. Výchovný koncert pro děti MŠ, sál ZUŠ, 9:00 a 10:15.
 • 19. 4. Porada ředitelů ZUŠ Jihočeského kraje (soutěže), ZUŠ Piaristické nám., České Budějovice - ředitel.
 • 20. 4. Krajská klavírní přehlídka, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice.
 • 20. 4. Třídní večírek žáků R. Daška a BcA. Lucie Slaninové, sál ZUŠ, 17:15 h.
 • 23. 4. Třídní večírek žáků Mgr. J. Bastlové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 24. 4. Třídní večírek žáků Bc. S. Kubína, sál ZUŠ, 17 h.
 • 24. 4. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 18:30 h.
 • 25. 4. Schůze Umělecké rady v 9 h. 
 • 25. 4. Pedagogická rada v 10 h. 
 • 26. 4. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18:30 h.
 • 27. 4. Třídní večírek žáků H. Samcové, pobočka České Velenice, 16:30 h.
 • 27. - 29. 4. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Turnov.
 • Komise praktické mat. zkoušky OA, SOŠ a SOU Třeboň - Modelářství návrhářství oděvů, ředitel a pedagogové VO ZUŠ Třeboň

Květen

 • 1. 5. Státní svátek - Svátek práce.
 • 3. - 6. 5. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje, ZUŠ J. Hanuše, Praha 6.
 • 3. 5. Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ, sál ZUŠ 9 a 10:30 h.
 • 3. 5. Schůze Výboru Spolku rodičů při ZUŠ Třeboň, ředitelna 16 h.
 • 4. 5. Zlivská kytara
 • 4. 5. Třídní večírek žáků L. Slaninové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 5. 5. Přehlídka akordeonových souborů, Jindřichův Hradec.
 • 8. 5. Státní svátek - Den Vítězství. Pietní akt – u pomníku, 10 h. 
 • 9. 5. Výchovný koncert pro žáky 2. - 5. tříd ZŠ, divadlo J. K. Tyla, 9 a 10:30 h.
 • 10. 5. Pěvecký seminář žáků MgA. S. Blažíčkové, 17 h.
 • 10. 5. Koncert žáků, sál ZUŠ od 18 h.
 • 10. 5. Absolventský koncert Venduly Čermákové, Terezy Jurašové (klavír) a Gabriely Jandové (kytara) centrum Fenix, České Velenice, 18 h.
 • 11. 5. Novohradská flétna.
 • 11. 5. Třídní večírek žáků M. Miklošové, koncertní sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 16:30 h.
 • 14. 5. Třídní večírek žáků Mgr. J. Bastlové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 14. 5. Třídní večírek žáků I. Sedlecké a L. Pelouchové, sál ZUŠ, 18:30 h.
 • 15. 5. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 16. 5. Vystoupení žáků H. Samcové v Komunitním centru Fenix České Velenice na besídce ke Dni matek, 15:30 h.
 • 16. 5. Absolventský koncert A. Círalové, A. Marna, P. Šandla a L. Šubrtové (klavír), sál pobočky Suchdol n. Lužnicí, 17 h.
 • 17. 5. Pěvecký seminář žáků MgA. S. Blažíčkové, 17 h.
 • 17. 5. Třídní večírek žáků Mgr. J. Bastlové, sál pobočky Suchdol nad Lužnicí, 17:30 h.
 • 17. 5. Absolventský koncert Šárky Sedláčkové, Soni Trembulakové (klavír) a Kryštofa Sedleckého (violoncello), sál ZUŠ, 18:30.
 • 18. 5. Absolventský koncert Michaely Beníškové (kytara), sál ZUŠ, 18 h.
 • 19. - 27. 5. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
 • 21. 5. Třídní večírek žáků I. Sedlecké, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 21. 5. Koncert žáků, sál Lázní Aurora od 19 h.
 • 22. 5. Třídní večírek žáků Mgr. J. Balcarové, pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 24. 5. Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ Suchdol nad Lužnicí v rámci ZUŠ Open, sál pobočky Suchdol n. Luž., 10:50 h.
 • 24. 5. Koncert žáků v rámci ZUŠ Open, celonárodním happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, nám. TGM, zámecký park 13 h.
 • 24. 5. Koncert žáků a pedagogů v rámci ZUŠ Open v kostele sv. Václava, Lomnice nad Lužnicí.
 • 24. 5. Koncert žáků a pedagogů v rámci ZUŠ Open v komunitním centru Fénix, České Velenice.
 • 24. 5. Pěvecký seminář žáků MgA. S. Blažíčkové, 17 h.
 • 25. 5. Třídní večírek žáků R. Daška, sál ZUŠ, 16 h.
 • 25. 5. Absolventský koncert V. Pumpra a V. Živného (akordeon), sál ZUŠ, 18 h.
 • 25. 5. - 27. 5. Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou.
 • 26. 5. Otevírání lázeňské sezóny, park u Lázní Aurora, vystoupí žáci HO, 10-11:30 h.
 • 28. 5. Třídní večírek žáků A. Kohoutové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 29. 5. Třídní večírek žáků BcA. M. Krausové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 29. 5. Taneční večer žáků V. Strnadlové, Divadlo J. K. Tyla, 19 h.
 • 30. 5. Představení tanečního oboru dětem z MŠ, Divadlo J. K. Tyla, 10:15 h.
 • 30. 5. Promoce absolventů AUK, Divadlo J. K. Tyla, 13 h.
 • 31. 5. Koncert žáků s absolventským vystoupením Kateřiny Novotné (klarinet) a Anety Dvořákové (zpěv), sál ZUŠ. 18:30 h.
 • 31. 5. - 1. 6.  XVII. ročník Mezinárodního akordeonového festivalu Euromusette a Goldentango, Rajecké Teplice, Slovensko.

Červen

 • 1. - 3. 6. Pražský pěvec, XVI. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže, Dětská opera Praha, Národní divadlo, Praha.
 • 1. - 3. 6. Ústřední kolo taneční přehlídky žáků ZUŠ, ZUŠ Uherské Hradiště.
 • 1. 6. Absolventský koncert Karla Pechy (klavír), sál ZUŠ, 18 h.
 • 4. 6. - 8. 6. Postupové zkoušky hudebního oboru, hlavní budova ZUŠ Hradební 24.
 • 5. 6.  Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (dechové nástroje, klavír).
 • 6. 6. Společný koncert klavíristů ZUŠ Třeboň a ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice, sál ZUŠ, 18 h.
 • 7. 6. Postupové zkoušky pobočka Suchdol nad Lužnicí (kytara, klavír, violoncello).
 • 7. 6. Absolventský koncert Dany Krynické, Ivy Novákové, Justýny Schiendlové (housle) a Evy Kreglové (violoncello), sál ZUŠ, 18 h.
 • 8. 6. Absolventský koncert Romany Čadové (kytara), sál ZUŠ, 17 h.
 • 9. 6. Vítání léta s Mildou Dubulíkem, vystoupení žáků HO, zámecký park, 12 - 13 h.
 • 11. 6. Absolventský koncert Davida Krbce a Richarda Suchého (kytara) v rámci třídní přehrávky žáků M. Kýčka, sál ZUŠ, 17 h.
 • 12. 6. Postupové zkoušky pobočka Lomnice nad Lužnicí.
 • 12. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Zámecké galerii Třeboň, 18 h. Výstava potrvá od 13. 6. do 20. 6. 2018.
 • 13. 6. Schůze Umělecké rady v 9 h.
 • 13. 6. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 h. 
 • 14. 6. Závěrečný koncert školy v Lázních Aurora, sál lázní. Uvádí MgA. Matouš K. Řeřicha, 19 h.
 • 14. 6. – 21. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 15. - 17. 6. XXVI. ročník celostátní hudební soutěže mladých interpretů, Prague Junior Note 2018.
 • 15. 6. Vernisáž a zahájení výstavy VO v Suchdole nad Lužnicí. 
 • 15. 6. Třídní večírek žáků T. Roblové, sál ZUŠ, 17:30 h.
 • 18. 6. Třídní večírek žáků Bc. V. Weisfeitové, sál ZUŠ, 16:30 h.
 • 18. 6. Absolventský koncert Elišky Grulichové (kytara), sál ZUŠ, 18 h.
 • 19. 6. Členské shromáždění Spolku rodičů při ZUŠ Třeboň, Divadlo J. K. Tyla, 18 h.
 • 20. 6. Vystoupení Literárně - dramatického oboru. Třída MgA. Jiřího Rezka. Loutkové divadlo Třeboň, 16:30 h.
 • 20. 6. Třídní večírek žáků Bc. P. Gramana, sál ZUŠ, 16:30.
 • 21. 6. Pěvecký večírek žáků MgA. S. Blažíčkové, sál ZUŠ, 18 h.
 • 22. 6. Třídní večírek žáků BcA. Lucie Slaninové, sál ZUŠ, 17 h.
 • 23. 6. Zažít Třeboň jinak, vystoupení žáků HO, Březanova ulice, 10 - 18 h.
 • 25. - 26. 6. Příjmací talentové zkoušky do LDO, hlavní budova ZUŠ Třeboň, 17 - 18 h.
 • 27. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 h.
 • 29. 6. Ukončení školního roku 2017/2018.

Červenec

 • 9. 7. Třeboňská nocturna – Pódium mladých, Divadlo J. K. Tyla Třeboň, 19:30.

Srpen

 • 14/15. 8. – 20. 8. Třeboňská letní setkávání - Pražská konzervatoř, město Třeboň a ZUŠ Třeboň.
 • 29. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 29. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 12 h.
 • 29. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada 13:00.
 • 29. 8 – 31. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2018/2019.

Školní rok 2018/2019

Září

 • 3. 9. V 8:00 zahájení školního roku 2018/2019 na všech pracovištích.
 • 3. 9. Návštěva vedení města Třeboně v ZUŠ.
 • 13. 9. Koncert žáků - "generálka" na Oslavy 150. let výročí Gymnázia Třeboň, sál ZUŠ, 18 h. 
 • 20. 9. Oslavy 150. let výročí založení Gymnázia Třeboň, divadlo J. K. Tyla, 19 h. Účinkují žáci ZUŠ.
 • 26. 9. Imatrikulace studentů AUK, koncertní sál ZUŠ, 10 h.
 • 29. 9. Svatováclavské slavnosti, Masarykovvo nám., vystoupí žáci ZUŠ.

Květen

 • 31. 5. - 1. 6. ZUŠ Open, celonárodním happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.

 

 

 

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Prague Junior Note 2018

Gratulujeme paní učitelce BcA. Martině Krausové a mladým klavíristkám za krásnou reprezentaci školy!

více

Promoce studentů AUK

30. 5. 2018 proběhla v třeboňském divadle J. K. Tyla slavnostní promoce studentů AUK. Tisková zpráva a fotodokumentace v odkazu :-)

více

NÁBOR NOVÝCH ŽÁKŮ DO LDO

Přijímací talentové zkoušky pro zájemce o literárně dramatický obor proběhnou 25. a 26. 6. 2018.

více

AUK - PŘIJÍMÁME NOVÉ STUDENTY

Akademie umění a kultury – vzdělávání III. věku je určena pro osoby v postproduktivním věku, tj. pro seniorky, seniory a občany ve věku 55+. Pro akademický rok 2018/2019 a 2019/2020 přijímáme nové zájemce o studium.  Přihláška ke studiu ke stažení zde.

 

více

Základní umělecká škola v Třeboni

Hradební 24, Třeboň 37901

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupce ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Třeboň, Masarykovo náměstí
 • Lomnice nad Lužnicí
 • Lužnice
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím