Taneční obor

Taneční obor

Taneční obor umožňuje prostřednictvím pohybových
a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi – podle míry jeho schopností a zájmu – poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení.

Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.

Žáci procházejí během studia technikami současného, klasického a lidového tance, v předmětu taneční praxe prohlubují taneční techniky, probíhá nácvik tanců, poslech hudby, sledování tanečních filmů.
 

Organizace a obsah výuky tanečního oboru

Výuka v tanečním oddělení probíhá skupinově a je rozdělena na:

 • přípravné studium ( pro děti předškolního věku, přijímáme děti již od 5 let, délka studia je 1-2 roky )
 • I. stupeň základního studia ( délka studia je 7 let )
 • II. stupeň základního studia ( délka studia jsou 4 roky )
 • studium pro dospělé

Obsah výuky na I. stupni tanečního oboru:

 • taneční průprava
 • současný tanec
 • lidový tanec
 • klasická taneční technika
 • dějiny tance

Obsah výuky na II. stupni tanečního oboru:

 • současný tanec
 • lidový tanec
 • klasická taneční technika
 • historické tance
 • taneční pantomima
 • základy dějin tance
Webcam: Pohled ze ZUŠ Třeboň na Masarykovo náměstí

Novinky

Reportáž z koncertu žáků v Lázních Aurora

Dne 24. 3. 2014 proběhl v sále Lázní Aurora koncert žáků, který natáčela TLTV. Reportáž z koncertu je k vidění zde.