Vítáme vás

Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy v Třeboni.

Základní umělecká škola v Třeboni působí v třeboňském regionu více než 60 let. Po 2. světové válce zde bylo založeno pedagogické oddělení, které vychovalo mnoho úspěšných pedagogů i profesionálních umělců.

Častá vystoupení žáků na koncertech, úspěchy v národních i mezinárodních soutěžích svědčí o vysoké kvalitě práce pedagogů této školy.

ZUŠ Třeboň poskytuje dětem předškolního i školního věku základní umělecké vzdělání, dětem se zájmem o další studium pak možnost přípravy ke studiu na konzervatoři, případně na jiné umělecky zaměřené škole. Nový žák je zařazen do výuky na základě prokázání talentových předpokladů.

Výuka se řídí školním vzdělávacím programem (ŠVP), který je platný od 1. června 2012 a nabyl účinnosti 1. září 2012. Znění naleznete v Dokumentech školy.

 

 

 

Webcam: Pohled ze ZUŠ Třeboň na Masarykovo náměstí

Novinky

Zahájení školní roku 2014/2015

Školní rok 2014/2015 bude na naší ZUŠce zahájen v pondělí 1. 9. 2014 v 8 hodin.

Třeboňská letní setkávání 2014

Ve dnech 20. 8. - 24. 8. 2014 proběhne v Třeboni druhý ročník letních hudebních kurzů Třeboňská letní setkávání. Více informací zde.