Vítáme vás

Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy v Třeboni.

Základní umělecká škola v Třeboni působí v třeboňském regionu téměř 65 let. Po 2. světové válce zde bylo založeno pedagogické oddělení, které vychovalo mnoho úspěšných pedagogů i profesionálních umělců.

Častá vystoupení žáků na koncertech, úspěchy v národních i mezinárodních soutěžích svědčí o vysoké kvalitě práce pedagogů této školy.

ZUŠ Třeboň poskytuje dětem předškolního i školního věku základní umělecké vzdělání, dětem se zájmem o další studium pak možnost přípravy ke studiu na konzervatoři, případně na jiné umělecky zaměřené škole. Nový žák je zařazen do výuky na základě prokázání talentových předpokladů.

Výuka se řídí školním vzdělávacím programem (ŠVP), který je platný od 1. června 2012 a nabývá účinnosti 1. září 2012. Znění naleznete v Dokumentech školy. Na tvorbě ŠVP se podíleli učitelé ZUŠ Třeboň.

 

 

 

Webcam: Pohled ze ZUŠ Třeboň na Masarykovo náměstí

Novinky

Reportáž z koncertu žáků v Lázních Aurora

Dne 24. 3. 2014 proběhl v sále Lázní Aurora koncert žáků, který natáčela TLTV. Reportáž z koncertu je k vidění zde.